Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16

Proiect
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3645
Mărime: 32.88KB (arhivat)
Publicat de: Manole Puiu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: iustin haliga

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Obiective 2
 3. Aria de aplicabilitate 2
 4. Terminologia utilizată in IAS 16 3
 5. Înţelegerea şi aplicarea standardului 4
 6. Recunoaşterea imobilizărilor corporale 4
 7. Măsurarea iniţială a imobilizărilor corporale 5
 8. Cheltuielile ulterioare 6
 9. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale a imobilizărilor corporale 7
 10. Amortizarea imobilizărilor corporale 9
 11. Deprecierea imobilizărilor corporale 10
 12. Derecunoasterea imobilizărilor corporale 11
 13. Aplicaţii 11
 14. Bibliografie 13

Extras din proiect

Introducere

IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” , publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. A fost revizuit în 1998 şi amendat încă o dată în 2000. Acesta a mai suferit modificări ulterioare: în aprilie 2001, în decembrie 2003, ultima reizuire având loc in decembrie 2004 intrând în vigoare în ianuarie 2005.

Obiective

Standardul Internaţional de contabilitate nr. 16 are ca obiectiv descrierea tratamentelor contabile cu privire la imobilizările corporale, penrtu o informare cât mai propice a utilizatorilor informaţiei contabile cu privire la investiţia unei entităţi în imobilizări corporale şi a modificărilor unei astfel de investiţii. “Problema principală în contabilizarea imobilizărilor corporale este identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, a valorii contabile şi a cheltuielilor cu amortizarea şi cu pierderile din depreciere aferente.”

Aria de aplicabilitate

IAS 16 trebuie aplicat în contabilitatea terenurilor şi a mijloacelor fixe ( imobilizări corporale) exceptând cazul în care un Standard prevede sau permite o abordare contabilă diferită.

Situaţii de inaplicabilitate a IAS 16:

- imobilizări corporale clasificate ca deţinute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 “Active imobilizate obţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte”;

- activele biologice aferente activităţilor agricole (IAS 41 ”Agricultură”);

- recunoaşterea şi evaluarea activelor de exploatare si evaluare (IFRS 6 ”Explorarea şi evaluarea resurselor minerale”);

- concesiunile miniere si rezervele minerale (petrolul, gaz natural şi resurse naturale neregenerante).

Acest standard se aplică imobilizărilor corporale destinate dezvoltării sau întreţinerii activelor descrise anterior, excluzând imobilizările corporale deţinute pentru vânzare.

Terminologia utilizată in IAS 16

Potrivit Standardului, imobilizările corporale sunt acele elemente tangibile care îndeplinesc cumulativ două condiţii: sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri şi prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi se utilizează pe parcursul mai multor perioade.

În Standard mai sunt folosiţi şi următorii termeni:

- valoare contabilă – este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării acumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate prin depreciere;

- valoare justă – reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul bunului determinat obiectiv;

- amortizarea – este alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă;

- valoarea amortizabilă – reprezintă costul activului sau o altă valoare substituită costului în situaţiile financiare, din care s-a scăzut valoarea reziduală;

- costul – reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau la data construcţiei acesteia;

- durata de viaţă utilă – este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate, sau numărul de unităţi de producţie similare preconizate să se obţină din active de către o entitate;

- valoarea reziduală – reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune previzionate;

Preview document

Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 1
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 2
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 3
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 4
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 5
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 6
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 7
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 8
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 9
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 10
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 11
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 12
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 13
Tratamente contabile privind imobilizările corporale, conform IAS 16 - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale, Conform IAS 16.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Tratamente contabile privind imobilizările corporale

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu comparativ realizat asupra Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Imobilizările corporale conform IAS 16

PARTEA I 1.1. INTRODUCERE In martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

IAS 2 - Stocuri

1.Introducere Scopul eseului este acela (1) de a prezenta IAS 2 „ Stocuri”, (2) de a semnala acele prevederi care se aplica si de catre...

Te-ar putea interesa și

Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

IAS 16 - imobilizări corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Stadiul Cunoașterii în Domeniu

CAPITOLUL 1 STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU Activul evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice (perioada de transformare în bani)....

Tratamente contabile privind imobilizările corporale conform IAS 16 și reglementărilor naționale

Capitolul 1.Definiții si clasificări Activul este definit, în general, ca resursă controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute și...

Contabilitate - master

Introducere Formarea unui sistem contabil în concordanţă cu evoluţiile economiei de piaţă , după revoluţia din 1989 impunea regândirea pe noi baze...

Ai nevoie de altceva?