Comisia rogatorie internațională

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4549
Mărime: 36.44KB (arhivat)
Publicat de: Laura L.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ 3
  2. ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ 6
  3. COMISIA ROGATORIE INTERNAȚIONALĂ 8
  4. CONCLUZII 14
  5. BIBLIOGRAFIE 15

Extras din proiect

Secolul XX a fost secolul unei dezvoltări nemaiîntâlnite a civilizației, a progresului științei, tehnicii sau biomedicinei. Progresul tehnico-științific înregistrat, precum și extinderea procesului de democratizare la nivel internațional, a creat posibilitatea mișcării cu ușurință a persoanelor și mărfurilor, conducând implicit la dezvoltarea societății umane în ansamblul său. Efectul indiscutabil benefic pentru întreaga umanitate a creat însă și posibilitatea unei largi proliferări a fenomenului criminalității la nivel mondial .

Odată cu deschiderea frontierelor, criminalitatea (reprezentată de terorism, trafic și consum de droguri, trafic de armament, muniții și substanțe radioactive, trafic de carne vie), a dobândit o amploare din ce în ce mai mare, singurul instrument eficient de a răspunde acestui fenomen fiind constituit de cooperarea judiciară internațională în materie penală. În prezent, criminalitatea organizată sub diversele sale forme a depășit limitele teritoriale ale unui singur stat, manifestându-se de cele mai multe ori pe teritoriul mai multor state sau chiar continente . Acest considerent a făcut ca statele lumii să accepte un efort conjugat în lupta împotriva criminalității, fiind necesară cooperarea între state pentru predarea sau primirea persoanelor care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul unui stat, refugiindu-se apoi în alt stat în vederea evitării urmăririi penale.

Tratatul de la Maastricht a introdus, în Uniunea Europene, aspectele de justiție și afaceri interne, care se tratau până atunci la un nivel strict interguvernamental. De atunci, gradul de integrare între statele membre în legătură cu aceste aspecte, precum și rolul Parlamentului European și pe cel al Curții de Justiție, nu încetează să crească. Programele de la Tempere și de la Haga au oferit un impuls politic important pentru consolidarea acestor politici fundamentale pentru cetățeni.

Tratatul de la Lisabona a consolidat realizarea unui spațiu european comun în care persoanele să circule liber și să beneficieze de o protecție judiciară eficace, împărțind temele referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție în patru domenii:

❖ Politicile referitoare la controlul de frontiere, la azil și la imigrație;

❖ Cooperarea judiciară în materie civilă;

❖ Cooperarea judiciară în materie penală;

❖ Cooperarea polițienească.

Tratatul de la Lisabona permite legiuitorului european să adopte măsuri privind:

- instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a tuturor categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare;

- prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre;

- sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție;

- facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire penală și executarea deciziilor;

- stabilirea de norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună;

- încurajarea și sprijinirea acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității.

- structura, operațiunile, domeniul de acțiune și obiectivele Eurojust și Europol Noile prevederi sunt de natură să afecteze dreptul penal substanțial și procesual european într-o manieră limitată.

Cooperarea judiciară în materie penală reprezintă un sistem deschis de principii și reguli a cărui funcționalitate este puternic influențată de conduita a doi actori naționali importanți chemați să pună în executare ordinea juridică internațională astfel creată: legiuitorul național și magistratul. Cooperarea judiciară în materie penală nu este numai unul din pilonii fundamentali ai Uniunii Europene, ci creează astăzi, chiar și în afara spațiului de libertate, securitate și justiție, contextul unei cunoașteri aprofundate a sistemelor de drept ale statelor implicate. Totodată, ea subliniază faptul că încrederea și deschiderea pe care, în baza principiului cooperării loiale și a obligațiilor asumate la nivelul Uniunii Europene și în plan internațional, statele trebuie să o acorde unele altora, nu sunt întotdeauna manifestate pe deplin .

Bibliografie

1. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Curs Master, Cooperarea judiciara internationala in materie penală, București 2008;

2. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Cooperarea judiciară internațională în materie penală, Ed.C.H.Beck, București 2008;

3. A.L.Lorincz, Drept Procesual Penal - Partea generală - Editura Pro Universitaria - București 2007;

4. Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual penal - Editura Hamangiu - București 2007;

5. Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Parte specială. Vol. II, Editura Paideia, București;

6. Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru, Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Asistența judiciară - Extrădarea. Doctrină și jurisprudență, Ed.Universitară, București 2008;

7. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penală, cu modificările și completările, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 411 din 27 mai 2019.;

8. Legea nr. 704/2001 privind asistența judiciară internațională în materie penală - publicată în Monitorul Oficial nr. 807 din 17 decembrie 2001;

9. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/index_ro.htm

10. http://www.eurojust.europa.eu

11. https://www.europol.europa.eu/

Preview document

Comisia rogatorie internațională - Pagina 1
Comisia rogatorie internațională - Pagina 2
Comisia rogatorie internațională - Pagina 3
Comisia rogatorie internațională - Pagina 4
Comisia rogatorie internațională - Pagina 5
Comisia rogatorie internațională - Pagina 6
Comisia rogatorie internațională - Pagina 7
Comisia rogatorie internațională - Pagina 8
Comisia rogatorie internațională - Pagina 9
Comisia rogatorie internațională - Pagina 10
Comisia rogatorie internațională - Pagina 11
Comisia rogatorie internațională - Pagina 12
Comisia rogatorie internațională - Pagina 13
Comisia rogatorie internațională - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Comisia rogatorie internationala.docx

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Extrădarea pe plan național și european

1.Notiuni introductive 1.1. Definiţia procesului penal Procesul penal este activitatea reglementată de lege, desfăşurată de organele competente,...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității

Necesitatea si formele cooperarii internationale in lupta impotriva criminalitatii 1.Necesitatea cooperarii internationale in lupta cu...

Comisiile rogatorii

Introducere Republica Moldova este parte la numeroase instrumente internationale in materie si dispune de un cadru juridic national armonizat,...

Drept Penal

1. Dreptul penal - ca ramura de drept Termenul de "drept penal" cunoaste doua acceptiuni : - ramura a sistemului de drept ce cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?