Procurorul

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18261
Mărime: 71.23KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I Procurorul – partea acuzării în procesul penal
 3. § 1.1 Poziţia procesuală a procurorului în procesul penal
 4. § 1.2.Atribuţiile procurorului în instanţa judecătorească
 5. Capitolul II Participarea procurorului în faţa primei instanţe
 6. § 2.1 Participarea procurorului la etapa pregătitoare
 7. § 2.2. Participarea procurorului la etapa cercetării judecătoreşti
 8. § 2.3. Discursul de învinuire a procurorului
 9. Capitolul III Participarea procurorului în căile ordinare şi extraordinare de atac
 10. § 3.1 Apelul
 11. § 3.2 Recursul
 12. § 3.3. Recursul în anulare
 13. § 3.4. Revizuirea
 14. Încheierea
 15. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora se desfăşoară întreaga viaţa socială.

În principiu, ordinea de drept se realizează pe două căi: prin conformare şi prin constrîngere.

Prima modalitate nu ridică probleme deosebite, în schimb a doua cale impune din partea organismelor abilitate ale statului o atenţie deosebită sub aspectul corectei aplicări a normelor coercitive.

În multitduinea de încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin lege, un loc aparte îl ocupă încălcare legii penale, adică infracţiunea.

Încălcarea legii penale, săvîrşirea unei infracţiuni cu vinovăţie, duce la naşterea unui raport juridic concrect de drept penal, în baza căruia statul are dreptul de a trage la răspunderea penală pe făptuitor, iar acesta este obligat să suporte consecinţele faptei sale.

După cum se cunoaşte, pentru realizarea actului de justiţie, nu este suficient numai activitatea instnaţei, deoarece lanţul de activităţi care începe cu descoperirea infracţiunilor, identificarea făptuitorului şi strîngerea probelor, administrarea acestora şi soluţionarea definitivă a cauzei, este opera mai multor organe ale statului şi în primul rînd al procurorului.

Scopurile şi problemele ce stau în faţa procurorului sînt determinate de necesitatea obiectivă a protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Tema „Statutul procurorului în instanţa jduecătorească” a fost aleasă din interesul personal de a mă implica în studierea şi cunoaşterea mai aprofundată a statului procesual a procuorului în instanţa judecătorească.

Mai mult ca atât, mi-am propus să examinez anume poziţia procesuală a procurorului în instanţa judecătorească din motivul că în instanţa judecătorească se poate elucida importanţa procurorului ca garant al societăţii şi a statului în întregime.

Scopul prezentului studiu constă în determinarea aspectelor teoretice şi practice ale statutului procurorului în instanţa judecătorească.

În realizarea acestui scop se pot evidenţia următoarele obiective:

 Analiza istoricului apariţiei şi evoluţiei instituţiei procuraturii;

 Elucidarea atribuţiilor procurorului în instanţa judecătorească;

 Studierea participării procurorului la etapa pregătitoare şi inclusiv la cercetarea jduecătorească;

 Studierea participării procurorului în căile ordinare şi extraordinare de atac;

Lucrarea constă din: introducere, trei capitole, încheiere şi bibliografie.

Primul capitol – “Procurorul – partea acuzării în procesul penal” constă din două paragrafe. În acest capitol s-a analizat unele aspecte ale apariţiei şi evoluţiei instituţiei procuraturii, am analizat succint apariţia procuraturii în Republica Moldova. De altfel am studiat atribuţiile procurorului în instanţa judecătorească, astfel analizînd şi importanţa procurorului ca parte a procesului penal.

Al doilea capitol - “Participarea procurorului în prima instanţă”, este structurat în trei paragrafe. În acest capitol se tratează problema modului de realizare a statutului procurorului la etapa pregătitoare, la cercetarea judecătorească şi discursul de învinuire a procurorului.

Al treilea capitol - “Participarea procurorului în căile ordinare şi extraordinare de atac” este structurat din patru paragrafe. În acest capitol se relevă particularităţile participării procurorului în căile ordinare şi extraordinare de atac.

Preview document

Procurorul - Pagina 1
Procurorul - Pagina 2
Procurorul - Pagina 3
Procurorul - Pagina 4
Procurorul - Pagina 5
Procurorul - Pagina 6
Procurorul - Pagina 7
Procurorul - Pagina 8
Procurorul - Pagina 9
Procurorul - Pagina 10
Procurorul - Pagina 11
Procurorul - Pagina 12
Procurorul - Pagina 13
Procurorul - Pagina 14
Procurorul - Pagina 15
Procurorul - Pagina 16
Procurorul - Pagina 17
Procurorul - Pagina 18
Procurorul - Pagina 19
Procurorul - Pagina 20
Procurorul - Pagina 21
Procurorul - Pagina 22
Procurorul - Pagina 23
Procurorul - Pagina 24
Procurorul - Pagina 25
Procurorul - Pagina 26
Procurorul - Pagina 27
Procurorul - Pagina 28
Procurorul - Pagina 29
Procurorul - Pagina 30
Procurorul - Pagina 31
Procurorul - Pagina 32
Procurorul - Pagina 33
Procurorul - Pagina 34
Procurorul - Pagina 35
Procurorul - Pagina 36
Procurorul - Pagina 37
Procurorul - Pagina 38
Procurorul - Pagina 39
Procurorul - Pagina 40
Procurorul - Pagina 41
Procurorul - Pagina 42
Procurorul - Pagina 43
Procurorul - Pagina 44
Procurorul - Pagina 45
Procurorul - Pagina 46
Procurorul - Pagina 47
Procurorul - Pagina 48
Procurorul - Pagina 49
Procurorul - Pagina 50
Procurorul - Pagina 51
Procurorul - Pagina 52
Procurorul - Pagina 53
Procurorul - Pagina 54
Procurorul - Pagina 55
Procurorul - Pagina 56
Procurorul - Pagina 57
Procurorul - Pagina 58
Procurorul - Pagina 59
Procurorul - Pagina 60
Procurorul - Pagina 61
Procurorul - Pagina 62
Procurorul - Pagina 63
Procurorul - Pagina 64
Procurorul - Pagina 65
Procurorul - Pagina 66
Procurorul - Pagina 67
Procurorul - Pagina 68
Procurorul - Pagina 69
Procurorul - Pagina 70
Procurorul - Pagina 71
Procurorul - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Procurorul.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Procurorul în Procesul Penal

Î N T R O D U C E R E În această lucrare este propusă pentru studiere tema „Procurorul în procesul penal ”. Necesitatea unei astfel de analize...

Dreptul proprietății intelectuale - drepturile morale ale autorului

Noțiunea de drept de autor Dreptul de autor, ca instituție juridică, reprezintă ansamblul normelor juridice ce reglementează relațiile sociale ce...

Răspunderea Magistraților

Aspecte generale Magistrații pot răspunde civil, disciplinar și penal, în concordanță cu legea privind statutul magistraților. În acord cu prof....

Te-ar putea interesa și

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Rolul Procurorului în Procesul Civil

I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Procesul civil reprezinta un mijloc de aparare atât pentru reclamantul al carui drept se consolideaza prin admiterea,...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Colocviu Practică de Specialitate - Procuror

”În orice societate, autoritatea judecătorească, judecătorii și procurorii au competențe pe care nicio altă autoritate constituțională sau publică...

Ai nevoie de altceva?