Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 9595
Mărime: 42.15KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale 5
 3. CAPITOLUL I
 4. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ (PENALĂ) PRIVIND INFRACŢIUNILE INTERNAŢIONALE
 5. 1. Clasificarea infracţiunilor internaţionale 6
 6. 2. Răspunderea persoanelor fizice pentru infracţiuni internaţionale 8
 7. 3. Necesitatea incriminării terorismului în legislaţiile naţionale şi în dreptul internaţion 10
 8. 4. Definirea terorismului internaţional în literatura de specialitate 13
 9. 5. Caracterul internaţional şi elementele infracţiunii de terorism 15
 10. 6. Manifestări ale terorismului internaţional 17
 11. CAPITOLUL III
 12. FORME MULTILATERALE DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU COMBATEREA TERORISMULUI INTERNAŢIONAL
 13. I. Rolul O.N.U. în elaborarea instrumentelor juridice internaţionale pentru reprimarea terorismului. Convenţii internaţionale 21
 14. 1.1. Rezoluţiile O.N.U. 21
 15. A. Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. 3034 cu privire la prevenirea terorismului internaţional 21
 16. B. Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr.34/145 din 17 decembrie 1979, privind raportul celei de-a 6-a comisii 22
 17. II. Convenţii internaţionale adoptate de O.N.U. 23
 18. III. Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminală – INTERPOL – şi lupta pentru prevenirea şi reprimarea terorismului internaţional 25
 19. ANEXE
 20. ANEXA I – Diferite organizaţii şi grupări de terorism internaţional
 21. ANEXA II – Cele mai grave cazuri de deturnări

Extras din proiect

I N T R O D U C E R E

Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale

Printre problemele fundamentale ale dreptului internaţional se află şi răspunderea juridică, ea constituind principalul instrument în prevenirea şi sancţionarea încălcării normelor de drept internaţional privind asigurarea punerii în aplicare a legislaţiei internaţionale şi a păcii.

Normele dreptului internaţional, ca orice norme obligatorii trebuie să fie respectate fără rezerve de către toate statele, de organizaţiile internaţionale, precum şi de persoanele fizice, încălcarea acestor norme atrăgând în mod necesar, dat fiind caracterul lor obligatoriu, răspunderea internaţională. Aşadar, răspunderea internaţională poate să apară în urma unui act antisocial, ilicit, constând în violarea unei norme de conduită în relaţiile dintre state, drept pentru care este necesară aplicarea unei sancţiuni şi care atrage obligaţia celor care au nesocotit normele acestui drept de a suporta consecinţele acţiunilor lor sub forma pedepselor stabilite prin acordul de voinţă al statelor.

În cea mai mare parte legislaţiile actuale, la care se asociază doctrina şi jurisprudenţa, principiu juridic potrivit căruia infracţiunea este temeiul răspunderii penale. Denumirea de infracţiune include în sfera sa atât delictele săvârşite cu intenţie sau din culpă, cât şi crimele de drept comun şi internaţional. Instituţia răspunderii internaţionale a evoluat în special după cel de-al doilea război mondial câştigând treptat o nouă valoare juridică.

Statutele tribunalelor militare internaţionale de la Nurenberg şi Tokio, Convenţiile încheiate la Geneva în 1948 (asupra genocidului) şi în 1949 (protecţia persoanelor civile în timp de război) definesc faptele considerate ca infracţiuni grave şi consacră angajamentul reciproc al statelor semnatare de a lua toate măsurile legislative pentru fixarea sancţiunilor aplicabile persoanelor care comit asemenea infracţiuni, acestea fiind de competenţa jurisdicţiilor naţionale. Ulterior, numeroasele documente şi rezoluţii ale Adunării Generale O.N.U., urmate de convenţii internaţionale au consacrat atât principiul renunţării la forţă şi la ameninţarea cu forţa, cât şi instituirea răspunderii statelor, a organizaţiilor naţionale şi internaţionale, a persoanelor fizice în calitate de organe ale statului şi a persoanelor particulare.

C A P I T O L U L I

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PRIVIND INFRACŢIUNILE INTERNAŢIONALE

1. Clasificarea infracţiunilor internaţionale

Ierarhizarea infracţiunilor internaţionale de către specialiştii în materie a fost făcută după mai multe criterii

Unul dintre principiile după care pot fi clasificate infracţiunile internaţionale îl reprezintă scopul urmărit de autorul acestora, după cum acesta comportă sau nu un element politic sau ideologic.

Astfel, în prima ipostază, când conţine deci elementul menţionat sunt încadrate crimele contra umanităţii, crimele contra păcii şi securităţii omenirii, inclusiv genocidul, crimele de război şi terorismul internaţional, problemă ce face obiectul actualei documentări.

În cea de-a doua categorie intră prin urmare infracţiunile lipsite de elementul politic ori ideologic, cum sunt: traficul de stupefiante, pirateria, traficul de femei şi copii, falsificarea de monede, etc.

Un alt criteriu al clasificării infracţiunilor internaţionale, este cel după subiectul infracţiunii:

- în acest sens, distingem infracţiuni al căror subiect nu poate fi decât statul, respectiv: infracţiunile comise de organe ale statului în numele şi pe seama statului.

Astfel, statul devine subiect al infracţiunii internaţionale, ori de câte ori violează un angajament asumat sau nesocoteşte o normă de drept internaţional.

De asemenea, organizaţiile internaţionale pot deveni şi ele subiecte ale infracţiunilor internaţionale în măsura în care comit acte ilicite generate de daune produse unui stat, grupuri de state ori alte organizaţii internaţionale.

După cum actul ilicit, în sensul juridic este opera unei persoane fizice, pot deveni subiecte ale infracţiunilor internaţionale şi persoanele oficiale care comit infracţiuni în calitatea lor de reprezentanţi ai statului sau funcţionari ai organizaţiilor internaţionale care se fac vinovaţi de violarea dreptului internaţional.

- cea de-a doua categorie a criteriului menţionat o reprezintă infracţiunile al căror subiect este individul ca persoană particulară.

Persoanele particulare pot deveni şi ele subiecte ale infracţiunilor internaţionale, dacă acţiunile lor ilicite sunt incriminate sau tolerate de statul căruia aparţin, precum şi în cazul când săvârşesc crime internaţionale.

Tipul lui “delicti commisi”, respectiv după cum infracţiunile au fost comise în timp de pace sau în timp de război, reprezintă un alt criteriu de clasificare al infracţiunilor internaţionale.

Clasificând infracţiunile comise de state, penalistul român Vespasian Pella, consideră crime de război următoarele acţiuni:

a) Fapta de a comite primul:

- declararea de război altui stat;

- invazia cu forţele sale armate, chiar fără declaraţie de război, a unui teritoriu al altui stat;

- atacul cu forţele terestre, navale sau aeriene, chiar fără declaraţie de război a teritoriului, navelor sau aeronavelor unui stat;

- blocarea navală a coastelor sau a porturilor altui stat;

- sprijinirea bandelor înarmate, care, de pe teritoriul său invadează teritoriul altui stat, sau refuzul, fără a ţine seama de cererea statului invadat, de a lua pe propriul său teritoriu, măsurile cu putinţă pentru a lipsi aceste bande de orice ajutor de protecţie.

b) Folosirea, comerţul, aprovizionarea, antrenamentul cu mijlocele de război interzise.

Preview document

Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 1
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 2
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 3
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 4
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 5
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 6
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 7
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 8
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 9
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 10
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 11
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 12
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 13
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 14
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 15
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 16
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 17
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 18
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 19
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 20
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 21
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 22
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 23
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 24
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 25
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 26
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 27
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 28
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 29
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 30
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 31
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 32
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 33
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 34
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 35
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 36
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 37
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 38
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 39
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 40
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 41
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 42
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 43
Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Metodica cercetării accidentelor de muncă

Introducere Procedeul probator, denumit în Codul român de procedură penală cercetarea la faţa locului (art.129 C.p.) - cunoscut în legislaţiile...

Terorismul - gravă infracțiune internațională

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Geneza și evoluția dreptului internațional penal după al doilea război mondial

CAPITOLUL I. Constituirea dreptului internaţional penal Secţiunea I: Noţiuni introductive Comunitatea mondială a ajuns într-un stadiu al...

Căile de atac exercitate în fața instanțelor Uniunii Europene. Tribunalul de Primă Instanță

CAPITOLUL I. ORGANELE COMUNITARE DE JURISDICŢIE Secţiunea 1. Consideraţii generale Instituind cele trei Comunităţi europene şi Uniunea...

Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate la locul de muncă - ncp

Protecția securității și sănătății muncii reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale dreptului la muncă, drept fundamental asigurat...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Extrădare

Cap.1 SCURT ISTORIC Lupta contra infracţiunilor este o problemă care intereseză nu numai un stat, ci şi alte state. De multe ori, efectele...

Principiile Răspunderii Internațional Penale

PRINCIPIILE RASPUNDERII INTERNATIONAL PENALEDreptul international penal este rezultatul conceptiei mai noi, potrivit careia nu numai statul...

Aspecte Privind Individul în Dreptul Internatinal Public

Capitolul I SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL Subiectele de drept internaţional se disting de cele ale dreptului intern prin conţinutul juridic...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Extrădarea

1.Introducere Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de curtoazie pe care un suveran îl făcea față de alt Suveran, care permitea...

Ai nevoie de altceva?