Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7659
Mărime: 60.55KB (arhivat)
Publicat de: Robertina Dincă
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. INTRODUCERE 4
 3. CAPITOLUL I 5
 4. NOŢIUNI TEORETICE. INVESTIŢII. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 5
 5. 1.1. Conceptul de investiţie 5
 6. 1.2. Tipologia investiţiilor 10
 7. 1.3. Politici şi strategii investiţionale 12
 8. 1.4. Conceptul de ocupare a resurselor de muncă în context actual 13
 9. 1.5. Strategiile si politici investitionale si de ocupare 18
 10. CAPITOLUL II 22
 11. CORELAŢIA DINTRE INVESTIŢII, FACTORUL UMAN ŞI OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PUBLIC DIN ROMÂNIA 22

Extras din proiect

INTRODUCERE

Societatea modială se confruntă cu o criză economică puternică. Aceasta afectează activitatea omenească pe toate planurile acesteia. Un element foarte important în această situaţie îl reprezintă investiţiile si ocuparea forţei de muncă. Aceste două componenete ale vieţii economice sunt deosebit de importante pentru depăşirea crizei mondiale.

Cea mai populară metodă de supravieţuire în cazul unei probleme economice naţionale este încurajarea consumului de către instituţiile statului. Consumul cere după sine investiţii şi un procent cât mai ridicat al ocupării forţei de muncă.

Aceasta a fost ideea ce m-a ghidat în realizarea acestei lucrări. Mi s-a părut foarte interesant studiul acestor două domenii mai întâi luate individual după care luate în ansamblu.

Lucrarea prezintă pentru început câteva noţiuni teoretice necesare analizei situaţiei investiţiilor şi a ocupării forţei de muncă din România; după care se evidenţiază modul de alocare a resurselor financiare îmbunăţăţirii eficienţei resurselor umane.

Mai întâi sunt prezentate evoluţii ale investiţiilor din domeniul public apoi sunt prezentate evoluţii în dinamică ale costurilor cu forţa de muncă, adică a investiţiilor în resursa umană, după care sunt evidenţiaţi principalii indicatori ai ocupării şi principalele politici ale statului care influenţează piaţa muncii dar şi date referitoare la formarea şi recalificarea persoanelor.

Ultima parte a lucrării o reprezintă paralela dintre cele două domenii, respectiv investiţii şi ocuparea forţei de muncă, evidenţiind dinamica acestora în paralel pentru a se putea observa cât mai bine relaţia dintre ele.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI TEORETICE. INVESTIŢII. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

În ansamblul factorilor de care depinde creşterea şi dezvoltarea economică, investiţiile ocupă un rol deosebit de important în toate domeniile de activitate, producţie, servicii, construcţii, activităţi social-culturale, fără de care societatea omenească nu ar progresa. Altfel spus, investiţiile sunt cele care dau un impuls generator de progres unui întreg sistem economic şi social.

Ele reprezintă o componentă importantă şi deosebit de dinamică a procesului de dezvoltare economico-socială care a depins, de-a lungul timpului, de evoluţia realizărilor economico-financiare ale oricărui proces economic şi stimulează celelalte componente ale sistemului, ceea ce determină creşterea economică în ansamblu.

Desigur, întregul proces de creştere economică este conceput şi realizat de către om; de aici rolul determinant al factorului uman.

1.1. Conceptul de investiţie

Concept de primă importanţă al teoriei economice cu impact divers, investiţia este privită ca un stimul în orice activitate economică.

Într-un Dicţionar de economie, investiţia este definită ca „totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital” Definiţia dată noţiunii de investiţie provoacă uneori confuzie, atunci când aceasta este extrapolată la problemele pe care le ridica sistemul macroeconomic. Ca orientare, aşa cum subliniează autorii unui manual de economie „acele achiziţii de capitaluri, care redistribuie activele existente între diferiţi agenţi economici nu sunt investitţi pentru economie, investiţiile presupun crearea de noi capitaluri”

În literatura de specialitate întâlnim numeroase definiţii date investiţiei. Astfel, F.Buhociu si G.Negoescu, dau o definiţie relativ cuprinzătoare noţiunii de investiţie: „Prin investiţii se înţelege ansamblul resurselor materiale, financiare, tehnice şi umane, destinate creşterii capacităţii de producţie a societăţii, a vieţii sociale sub toate aspectele sale, pentru asigurarea obţinerii în viitor a efectelor scontate. Investiţia reprezintă, de asemenea, o categorie de cheltuieli care angajează viitorul unei societăţi, în sensul că de aceste cheltuieli depind creşterea şi perfecţionarea potenţialului productiv, apariţia de noi capacităţi de producţie. La aceasta se alătură şi contribuţia statului prin alocarea de la buget a unor fonduri de investiţii pentru activităţi de interes general, cum sunt cele sociale, culturale, de construcţii şi de locuinţe”

Preview document

Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 1
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 2
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 3
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 4
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 5
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 6
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 7
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 8
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 9
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 10
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 11
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 12
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 13
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 14
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 15
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 16
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 17
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 18
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 19
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 20
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 21
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 22
Impactul Managementului Investițiilor asupra Ocupării Forței de Muncă - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Impactul Managementului Investitiilor asupra Ocuparii Fortei de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Necesitatea Dezvoltării Turismului Rural și Perspectivele Integrării Acestuia pe Piața Turistică Europeană

INTRODUCERE Serviciilor le revine actualmente un rol esenţial în cresterea economică. Această tendinţă manifestată pe plan mondial este sensibil...

Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează...

Considerente privind Populația și Piața Muncii

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă Resursele umane, prin...

Integrarea în Uniunea Europeană a Sectorului Invizibil

1.1. Definiţie Într-o economie de piaţă distingem o serie de prestaţii internaţionale de servicii. În general, ele au un caracter nematerial şi...

Factorii determinanți ai investițiilor străine directe - cazul României

Introducere Rolul Investiţiilor Străine Directe a fost examinat sub diferite aspecte, care se referă la impactul asupra ţărilor de origine sau...

Modele de gestiune a RU în organizația publică

Capitolul I: Consideratii generale privind gestiunea resurselor umane 1.1 Evolutia gestiunii resurselor umane Evolutia practicii si gandirii...

Fiscalitatea

INTRODUCERE Economia naţională a unei ţări ca parte componentă a economiei mondiale, cuprinde un ansamblu de activităţi, desfăşurate de persoane...

Managementul Resurselor Umane

Cap. I. Introducere în Managementul resurselor umane 1.1. Resursele umane în organizaţii 1.2. Managementul resurselor umane- concept, obiective...

Ai nevoie de altceva?