Procesul bugetar în Germania comparativ cu România

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3906
Mărime: 75.97KB (arhivat)
Publicat de: Dennis M.
Puncte necesare: 6
Materie: Buget si Trezorerie

Extras din proiect

Mentionez ca am ales Germania pentru acest stutiu comparativ privind politica bugetara intrucat aceasta este tara cu cea mai puternica economie din U.E. avand cel mai mare PIB. Pentru realizarea acestei teme abordez comparatia intre sistemul bugetar al Romaniei cu cel al Germaniei (tara cu cel mai consolidat buget din U.E.).

Romania

Cat de accesibile sunt bugetele in Romania?

CADRUL LEGISLATIV PENTRU PROCESUL DE BUGETARE

Atât bugetele de stat, cât și bugetele autorităților publice locale trebuie să respecte un set de principii în procesul de elaborare și de executare - principii enunțate în legislația în domeniu și anume în Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, în Legea finanțelor publice nr. 500/2002 și în Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006.

Principiul transparenței este primul principiu consacrat, Guvernul și autoritățile publice locale având obligația de a face publice și de a menține în dezbatere toate informațiile necesare care permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale și bugetare, a rezultatelor acestora și a stării finanțelor publice centrale și locale. Nu este menționată o perioadă anume pentru menținerea documentelor în consultare publică, astfel că se va lua în calcul legea transparenței decizionale. Informațiile care trebuie făcute publice nu sunt specificate, ceea ce lasă loc de interpretare, dar faptul că este vorba despre informații și nu documente permite un acces mai larg și o mai bună documentare a publicului.

Legile finanțelor publice menționează că procesul bugetar este transparent și deschis, explicând totodată ce înseamnă un buget deschis și transparent. Astfel, dezbaterea publică a proiectelor de buget în etapa de elaborare, în etapa de evaluare a execuției, respectiv la aprobarea contului de execuție bugetară, utilizarea mijloacelor de informare în masă asupra conținutului bugetului și publicarea în Monitorul Oficial echivalează, din punctul de vedere al legiuitorului, cu o bugetare deschisă și participativă.

Un principiu important de menționat ar mai fi principiul responsabilității fiscale și anume obligația de a gestiona prudent și eficient banii publici. Impozitul este definit în legea finanțelor publice locale drept prelevare obligatorie fără contraprestație imediată, ceea ce presupune că totuși există o contraprestație din partea autorităților publice în timp și anume oferirea de servicii publice de calitate.

Pe lângă obligația de transparență impusă de legile bugetare, mai există o obligație de transparență impusă de Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Astfel, prin articolul 5 din lege se impune publicarea surselor financiare (bugetul de stat, surse proprii, fonduri speciale sau rezervă de stat etc.), bugetul în sine de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, activul și pasivul instituției și anume în ce măsură veniturile și cheltuielile instituției publice se află în echilibru.

În legea finanțelor publice locale sunt prevăzute și proceduri de publicitate a bugetelor. În consecință, bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și al municipiului București, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale, bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe și interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt supuse consultării publice înainte de adoptare, împreună cu anexele. Comunicările privind indicatorii execuției bugetare trebuie și ele publicate, iar bugetele aprobate și situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale, inclusiv plățile restante, registrul datoriei publice locale, programul de investiții publice și bugetul general consolidat al unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale vor fi publicate pe website-ul Ministerului Administrației și Internelor. Legea conținea și o obligație pentru unitățile administrativ-teritoriale de a-și realiza pagini de internet proprii până în 2011.

Preview document

Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 1
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 2
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 3
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 4
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 5
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 6
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 7
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 8
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 9
Procesul bugetar în Germania comparativ cu România - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Procesul bugetar in Germania comparativ cu Romania.docx

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Inflația în Uniunea Europeană

Introducere Inflatia este un dezechilbru de ansamblu al economiei, care poate fi sesizat prin doua tendinte majore, si anume : -cresterea...

Procesul bugetar - comparații internaționale

Procesul bugetar- comparatii internationale Elemente Introductive Dictionarul explicativ al limbii romane defineste bugetul ca fiind “ bilant al...

Strategii și politici anti-inflaționiste ale țărilor dezvoltate

Introducere : Economia este un mecanism real dinamic aflat în continuă mişcare. Ea are în componenţă un sistem de sectoare, ramuri şi activităţi...

Avantajele și Riscurile Introducerii Monedei Euro

EURO este moneda unicå europeanå începând cu 1 ianuarie 1999, EURO înlocuind vechea monedă comună ECU cu EURO, utilizându-se pentru conversie...

Finanțele Uniunii Europene

Supravegherea multilaterala a politicilor bugetare si macroeconmice in UE Pactul de Stabilitate si Crestere a intrat in vigoare la 1 Ianuarie...

Ai nevoie de altceva?