Raport de Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13199
Mărime: 92.80KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Atudorei Maria

Extras din proiect

Întocmit la data de 15.04.2008 în urma derulării auditului intern.

Unitatea de învăţământ: Grupul Scolar “Radu Cernatescu”

Localitatea/judeţ: Iaşi, Jud. Iaşi

Adresă/tel/fax strada Socola nr. 61 A, tel. 0232/236030; fax: 0232/237225

Date de identificare şi descrierea unităţii de învăţământ:

Director (nume, prenume, grad didactic, modalitatea angajării pe post)

Stoleru Sanda, grad didactic I, angajat pe post prin concurs, prin Decizia ISJ Iaşi;

Director adjunct (nume, prenume, grad didactic, modalitatea angajării pe post)

Isac Doinita, grad didactic I, angajat pe post, prin concurs, prin Decizia ISJ Iaşi ;

Grupul Şcolar „Radu Cernătescu” şcolarizează elevi de liceu filieră tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia mediului, chimie industrială, tehnic, în specializările: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului ,tehnician chimist de laborator, tehnician analize produse alimentare, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician operator procesare text-imagine, tehnician în automatizări, tehnician mecatromist. Pe ruta progresivă de calificare, sunt şcolarizaţi elevi pe specializările: lucrător în chimie industrială, operator în industria de medicamente şi produse cosmetice, operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii, tehnician în chimie industrială, tehnician mechanic pentru întreţinere şi reparaţii.

În începutul anului şcolar 2007-2008 în această şcoală au fost înscrişi 1092 elevi la cursurile de zi şi SAM, cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani.

Grupul Şcolar „Radu Cernătescu” Iaşi are un personal didactic format din 73 profesori, ingineri şi maiştri, bine pregătit , majoritatea având gradul didactic I sau II.

Şcoala aplică, începând cu anul şcolar 2006-2007, instrumentele de asigurarea calităţii conform OMEdC 4889/2006. În acest sens a fost constituită Comisia de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii (CEAC) la nivelul şcolii, acesta având componenţă legală şi are în componenţa sa reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, autorităţilor locale. Activitatea CEAC a demarat în luna noiembrie 2006, după participarea directorului şi coordonatorului CEAC la cursul de abilitare organizat de ISJ, cu diseminarea informaţiilor către tot personalul şcolii. A fost elaborat un Plan de Asigurarea Calităţii (PAC) în care au fost prevăzute activităţi cum ar fi:

- Elaborarea regulamentului CEAC;

- Monitorizarea o dată la două luni a procesului de implementare a calităţii prin realizarea de rapoarte ale comisiei de asigurare a calităţii;

- Realizarea de proceduri;

- Întocmirea rapoartelor de monitorizare internă;

- Identificarea dovezilor necesare demonstrării realizării celor 8 principii ale calităţii;

- Aplicarea de chestionare de nevoi elevilor, părinţilor, profesorilor;

- Demararea unor proiecte de parteneriat şi cooperare cu diverse instituţii;

- Reorganizarea sistemului de evaluare internă;

- Realizarea de asistenţe la lecţii;

- Realizarea planului de acţiune privind siguranţa şi sănătatea;

- Desemnarea unei comisii pentru gestionarea şi monitorizarea echipamentelor;

- Verificarea spaţiilor de studiu şi de practică;

- Urmărirea utilizării eficiente a echipamentelor IT;

- Aplicarea de chestionare privind condiţiile de învăţare şi posibilităţile de organizare de activităţi extracurriculare ;

- Colectarea unor fişe de feedback;

- Conceperea unor modalităţi moderne de evaluare sumativă, formativă ;

- Elaborarea unei proceduri de rezolvare a contestaţiilor;

- Îmbunătăţirea regulamentului de ordine interioară;

- Întocmirea statisticilor privind înscrierea, grupurile minoritare;

- Testare iniţială, interpretarea testelor ca punct de plecare pentru fişa de progres şcolar;

- Participarea la Târgul educaţional;

- Popularizarea în presa locală sau televiziunea prin cablu a acţiunilor importante din şcoală;

- Monitorizarea absolvenţilor;

- Utilizarea metodelor de predare şi învăţare centrate pe elev;

- Arhivarea rezultatelor evaluărilor;

- Realizarea planurilor de îmbunătăţire ;

- Realizarea planului de măsuri privind asigurarea calităţii

Preview document

Raport de Audit - Pagina 1
Raport de Audit - Pagina 2
Raport de Audit - Pagina 3
Raport de Audit - Pagina 4
Raport de Audit - Pagina 5
Raport de Audit - Pagina 6
Raport de Audit - Pagina 7
Raport de Audit - Pagina 8
Raport de Audit - Pagina 9
Raport de Audit - Pagina 10
Raport de Audit - Pagina 11
Raport de Audit - Pagina 12
Raport de Audit - Pagina 13
Raport de Audit - Pagina 14
Raport de Audit - Pagina 15
Raport de Audit - Pagina 16
Raport de Audit - Pagina 17
Raport de Audit - Pagina 18
Raport de Audit - Pagina 19
Raport de Audit - Pagina 20
Raport de Audit - Pagina 21
Raport de Audit - Pagina 22
Raport de Audit - Pagina 23
Raport de Audit - Pagina 24
Raport de Audit - Pagina 25
Raport de Audit - Pagina 26
Raport de Audit - Pagina 27
Raport de Audit - Pagina 28
Raport de Audit - Pagina 29
Raport de Audit - Pagina 30
Raport de Audit - Pagina 31
Raport de Audit - Pagina 32
Raport de Audit - Pagina 33
Raport de Audit - Pagina 34
Raport de Audit - Pagina 35
Raport de Audit - Pagina 36
Raport de Audit - Pagina 37
Raport de Audit - Pagina 38
Raport de Audit - Pagina 39
Raport de Audit - Pagina 40
Raport de Audit - Pagina 41
Raport de Audit - Pagina 42
Raport de Audit - Pagina 43
Raport de Audit - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Raport de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Proiecte Economice

Etapa I – Documentarea asupra domeniului de activitate vizat şi asupra instituţiei publice pentru care se va elabora proiectul: Scurta prezentare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Raport de Audit de Marketing - Lorenza Beauty Spa

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA DE MARKETING A FIRMEI 1. 1. Denumirea firmei/ statutul juridic Firma asupra căreia voi realiza auditarea de marketing se...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Audit de Marketing Sensiblu

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA DE MARKETING A FIRMEI 1. 1. Denumirea firmei/ statutul juridic Firma asupra căreia voi realiza auditarea de marketing se...

Ai nevoie de altceva?