Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4721
Mărime: 122.45KB (arhivat)
Publicat de: Catalina S.
Puncte necesare: 8
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere ..1
 2. Capitolul 1. Strategiile politicii monetare.
 3. 1.1 Conceptul privind politica monetara ..2
 4. 1.2 Strategii politicii monetare .2
 5. 1.3 Avantajele si dezavantajele principalelor strategii de politica monetara ..5
 6. 1.4 Obiectivele principale ale politicii monetare .5
 7. 1.5 Instrumentele politicii monetare ...6
 8. Capitolul 2. Analiza strategiilor politici monetare a BNM.
 9. 2.1 Stabilitatea preturilor si stabilitatea financiara ..7
 10. 2.2 Comunicarea politicilor monetare .8
 11. 2.3 Țintirea inflației .9
 12. Capitolul 3. Probleme si solutii.
 13. 3.1 Probleme ..12
 14. 3.2 Solutii ...13
 15. Concluzie 14
 16. Bibliografie 15

Extras din proiect

Introducere

ACTUALITATEA TEMEI: Acest referat este destinat pentru a demonstra prezența influienței financiare asupra vieții economice.Această influență se caracterizează prin accentuarea etapelor de modificare a economiei, deasemenea ne explică necesitatea cunoașterii unur strategii prin care avem posibilitatea de a înlesni procesul de apariție a dezechilibrelor macroeconomice. Cu această ordine de idei, putem conștientiza prezența multilaterală a măsurilor de reglare economică.

SCOPUL LUCRĂRII: Tematica abordată în această lucrare se referă la explicarea motivului de implimentare a strategiilor politicii monetare în economia națională, deoarece acestea pot contribuie la realizarea echilibrului macroeconomic prin ajustarea fluxului de economii și investiții cât și prin echilibrarea cererii și ofertei globale.

SARCINILE REFERATULUI: Realizarea acestui referat ne-a impulsionat pentru prezentarea importanței strategiilor economice întregului colectiv colegial. Astfel, pe durata studierii materialului, am pus o bază de cunoștințe relevante care ne va ajuta pentru înțelegerea politicilor monetare. De asemenea, acest referat contribuie la proiectarea unor strategii veridice în cadrul Băncii Naționale a Moldovei pentru care se va realiza o serie de proiecte în scopul reglementării politicii monetare.

IMPORTANȚA PRACTICĂ: Strategiile politicii monetare reprezintă un subiect de valoare pentru Republica Moldova încât Banca Centrală a observat impactul realizat de acestea în viața socio-economică. Deci, în prim plan putem delimita schimbarea în sens pozitiv a economiei odată ce sunt renovate strategiile vechi și adăugate cele noi, astfel examinând afirmăm modificări precum(creșterea locurilor de muncă, creșterea puterii de cumpărare a monedei naționale, creșterea nivelului de investiții în capital și tehnologie). În acest context realizăm că implimentarea strategiilor în politica monetară conduce la unele schimbări de cea mai mare importanță atât pentru societate cât și pentru economia națională.

METODOLOGIA CERCETĂRII: În această lucrare științifică am utilizat 2 metode de cercetare: analiza și informarea. Prin analiză am reușit să delimitez problemele și soluții, în care ne-am exprimat din propria inițiativă. A doua metoda de cercetare e informarea și punerea în practică, deci pentru conservarea informației am cercetat situația actuală, preluînd cîteva date și rapoarte din această sferă.

STRUCTURA LUCRĂRII: Referatul este alcătuit din introducere, cuprins, concluzii și recomandări și bibliografie; în cuprins sunt relatate 3 capitole cu subpuncte corespunzătoare și concluzia împreună cu recomandările.

CUVINTE-CHEIE: Inflație, politica monetară, strategii, BNM, preț, factori, obiective, finanțe.

Capitolul 1. Strategiile politicii monetare.

1.1 Conceptul privind politica monetara.

Politica monetara in calitete de instrument al politicii macroeconomice, reprezinta ansamblul masurilor adoptate de banca central in scopul influentarii ofertei de moneda si a ratei dobinzii care sa contribuie la influentarea, mai departe, a activitatii economice. Elaborarea politicii monetare ca urmare este subordonata atingerii obiectvului de politica macroeconomica adoptat. In baza masurilor tactice adoptate de banca central se asigura, in fapt, conturarea strategiei de politica monetara in baza careia se asigura realizarea obiectivului fundamental prpus.

In ultima perioada, evolutiele inflationiste au condus la acordarea unei importante deosebite asigurarii stabilitatii monetare interne, astfel spus a stabilitatii preturilor, acestea devenind obiectivul final al politicii monetare adoptate de bancile central. Sarcina asigurarii stabilitatii preturilor, in masura sa conduca la crearea unui cadru economic stabil, care sa permita dezvoltarea economica durabila, evidentiaza, in fapt, nivelul crescut al responsabilitatii asumate de banca central in ceea ce priveste asigurarea unui nivel sustinut al cresterii economice. Realizarea acestor obiective depinde in final de strategiile politicii monetare

1.2 Strategii politicii monetare.

a) Țintirea agregatelor monetare. Acestă strategie presupune utilizarea agregatelor monetare ca obiectiv intermediary pentru a ajunge la atigerea obiectului Băncii Centrale ți anume acela de menținere a stabilității prețurilor.

Banca Centrală utilizează în acest sens agregatul monetar cel mai restrâns, ți anume M01 în calitate de obiectiv sau ca o țintă intermediară ți agregatul monetar mai larg M3 în calitate de obiectiv final al politicii monetare.

Utilizarea agregatelor monetare ca obiectiv intermediar impune aplicarea unei politici monetare restrictive care să aibă ca scop controlarea nivelului agregatelor monetare, în sensul eliminării excesului de lichiditate din economie, exces care ar conduce la reducerea puterii de cumpărare a monedei naționale.

Adoptarea strategiei de țintire a agregatelor monetare are la bază teoria cantitativă care enunță că pe termen lung crețterea nivelului prețurilor este determinată de crețterea înregistrată la nivelul ofertei de monedă. În acest sens se ține seamă de:

- Alegerea agregatului monetar reprezentativ,

- Stabilirea unui nivel de crețtere a agregatului ales,

- Stabilirea modalității de gestionare a agregatului monetar stabilit.

Astfel se consideră că cel mai uțor de urmărit este agregatul M3, deoarece instrumentele

Bibliografie

Capitolul 1. Efectuat: Josan Sandu.

1) Politică monetară: Cum țintim stabilitatea. Autor: Stavre Ioan - Gabriel. Pagina 245.

2) Obiectivele politicii monetare ale bancilor central. Autor: R. Cuhal, V. Cuhal. Pagina 66.

3) Tintirea inflate-o strategie de politica monetara tot mai populara. Autor: Daniela Georgeta BEJU.

Capitolul 2. Introducerea. Efectuat: Plesca Andrian.

1) Moneda si credit. Autor: Mihai Girlea.

Webografie:

1) bnm.md

2) statistica.gov.md

Capitolul 3. Efectuat: Prisacaru Lucian.

Webografie:

1) bnm.md

2) http://www.viitorul.org/files/library/Studiu_Inflatia.pdf

Concluzie. Hornet Alexandru.

1) Lucrul individual - “Strategii politice monetare a Bancii Nationale a Moldovei”.

Preview document

Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 1
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 2
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 3
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 4
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 5
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 6
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 7
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 8
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 9
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 10
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 11
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 12
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 13
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 14
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 15
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 16
Strategii politice monetare a Băncii Naționale a Moldovei - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Strategii politice monetare a Bancii Nationale a Moldovei.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Implicațiile Instituțiilor Financiare Internaționale în Procesul de Gestionare a Crizelor Financiare

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Introducere Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor...

Teoria și practica elaborării și utilizării politicii monetar-creditare

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca centrală şi băncile de...

Politica Monetară a Republicii Moldova

1. Obiectivelor politicii monetare Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acționează...

Politică monetar-creditară în Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA MONETAR-CREDITARA Principala componenta a politicii economice este politica financiara. Principalele domenii...

Politica monetară

INTRODUCEREA Isoricul: Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin care autoritățile monetare (Banca Centrala) influențează...

Politica Creditar-Monetară

Întroducere Scurt istoric: Evoluția politicii monetare este determinată de evoluția sistemului monetar și de evoluția gândirii economice. Pe...

Particularitățile Instrumentelor Monetare ale Băncii Naționale a Moldovei

Introducere Actualitatea temei de cercetare. În prezent, Moldova se confruntă cu o problemă enormă, problema combaterii inflaţiei. Este o problemă...

Ai nevoie de altceva?