Studiu de caz privind evaluarea unui teren

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3399
Mărime: 48.56KB (arhivat)
Publicat de: Ion U.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN ...2
 2. CAPITOLUL I. PREMISELE EVALUĂRII 2
 3. 1.1 Obiectul evaluării ...2
 4. 1.2 Scopul evaluării .2
 5. 1.3 Data înscripției, evaluării și întocmirii raportului ..2
 6. 1.4 Drepturile de proprietate evaluate 2
 7. 1.5 Premisa valorii și tipului acestuia ..3
 8. 1.5.1 Definirea valorii ...3
 9. 1.5.2 Modul de exprimare a valorii .3
 10. 1.6 Ipoteze și condiții limitative de evaluare 3
 11. 1.6.1 Ipotezele evaluării ..3
 12. 1.6.2 Condiții limitative ...4
 13. 1.7 Surse de informare 4
 14. CAPITOLUL II. ABORDAREA EVALUĂRII 5
 15. 2.1 Considerații privind procedura de evaluare ..5
 16. 2.2 Etapele parcurse în vederea evaluării ..5
 17. 2.3 Analiza celei mai bune utilizări (CMBU) ..6
 18. 2.4 Abordarea prin piață. Metoda comparațiilor de piață ...6
 19. CAPITOLUL III. ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE SPECIFICE .6
 20. 3.1 Considerații privind piața imobiliară și caracteristicile sale ..6
 21. 3.2 Localizarea proprietății studiate .7
 22. 3.3 Echilibrul pieței ..7
 23. 3.4 Factori determinanți 7
 24. 3.5 Condițiile pieței ..7
 25. CAPITOLUL IV. DESCRIEREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE EVALUATE ..7
 26. 4.1 Prezentarea beneficiarlui ..7
 27. 4.2 Amplasarea proprietății imobiliare ..7
 28. 4.3 Descrierea proprietății imobiliare 8
 29. 4.4 Situația juridică a proprietății imobiliare ..8
 30. CAPITOLUL V. EVALUAREA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE .8
 31. 5.1 Evaluarea proprietății imobiliare .8
 32. 5.2 Evaluarea terenului. Metoda comparațiilor de piață .8
 33. CAPITOLUL VI. CONCLUZII 11
 34. BIBLIOGRAFIE .11

Extras din proiect

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN

Se evaluează în vederea constituirii ca aport în natură la capitalul social al S.C. ANASTASIA S.A. a unui teren în suprafață de 5000 m2 situat în intravilanul mun. Iași, zona Hârlau, pentru care se întocmește raport de evaluare.

Raportul de evaluare va cuprinde următoarele elemente:

- Pagina de antet;

- Rezultatele evaluării;

- Declarația de conformitate;

- Cuprinsul raportului de evaluare;

- Conținutul detaliat al raportului, pe capitole, subcapitole;

- Concluzii;

- Anexe.

CAPITOLUL I

PREMISELE EVALUĂRII

1.1 Obiectul evaluării

Obiectul evaluării este constituit dintr-un teren intravilan, cu o suprafață totală de 5000 m2, situat în intravilanul mun. Iași, zona Hârlau, aflat în patrimoniul S.C. ANASTASIA S.A., mun. Iași.

1.2 Scopul evaluării

Raportul de evealuare a fost întocmit la solicitarea proprietarului în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului în raport de condițiile existente și prin comparație directă cu valoarea altor terenuri concretizate în proprietăți imobiliare vândute la date recente.

1.3 Data înscripției, evaluării și întocmirii raportului

Evaluarea corespunde datei de 09.04.2019, pe baza constatărilor efectuate pe teren, la data de 08.04.2019, care constituie data înscripției.

Data la care se consideră valabile toate concluziile prezentei evaluări este data de 09.04.2019.

1.4 Drepturile de proprietate evaluate

A fost supus evaluării dreptul deplin de proprietate al S.C. ANASTASIA S.A., mun. Iași, asupra terenului prezentat anterior.

Imobilul evaluat, în suprafața de 5000 m2, aparține proprietarului numit cu drepturi depline, fapt demonstrat prin extrasul de carte funciară emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Documentația cadastrală și actele de proprietate sunt anexate în copie la prezentul raportat.

Proprietatea apare ca fiind liberă de sarcini, nefiind grevată de ipoteci sau de alte sarcini.

1.5 Premisa valorii și tipului acestuia

Evaluarea terenului a fost efectuată având ca premisă a valorii asumarea circumstanțelor de tranzacție concretizate, respectiv:

- Proprietatea imobiliară este liberă de sarcini, servituți și liberă de construcții;

- Proprietatea imobiliară este în funcțiune;

- Terenul este un tot unitar.

Stabilirea valorii de piață este solicitată de proprietar în vederea constituirii ca aport la capitalul S.C. ANASTASIA S.A.

1.5.1 Definirea valorii

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat, ce reflectă aprecierea efectuată pe baza unor criterii de comparație, în contextul condițiilor locale de piață.

Valoarea de piață este definită de Standardele Internaționale de Evaluare (IVS) reprezentând „suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar futea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânztor hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrîngere.

În elaborarea raportului de evaluări s-a luat în calcul influența factorilor și a informațiilor posibile să influențeze valoarea de piață a proprietății imobiliare.

1.5.2 Modul de exprimare a valorii

Valoarea finală a evaluării este exprimată în lei și în euro.

În vederea estimării elementelor luate în calcul s-a utilizat cursul valutar comunicat de BNR la data de 09.04.2019, respectiv 1 euro = 4,7526 lei.

Valoarea finală exprimată ca opinie în cadrul prezentului raport de evaluare reprezintă suma ce urmează a fi plătită în condițiile unei plăți integrale cash, fără a lua în calcul condiții de plată deosebite.

1.6 Ipoteze și condiții limitative de evaluare

Evaluarea și elaborarea prezentului raport sunt fundamente pe o serie de ipoteze de lucru și condiții limitative, prezentate în continuare.

Bibliografie

- Mircea MUNTEANU, Iulia Andreea BUCUR, „Evaluarea întreprinderii. Aplicații practice, studii de caz și teste grilă” , Editura ALMA MATER, Bacău, 2015.

- ***https://www.imoradar24.ro

Preview document

Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 1
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 2
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 3
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 4
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 5
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 6
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 7
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 8
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 9
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 10
Studiu de caz privind evaluarea unui teren - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Studiu de caz privind evaluarea unui teren.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Raport de Evaluare a Unui Apartament

Partea I: Raport de evaluare Capitolul I. Introducere 1.1 Scopul evaluării Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a...

Doctrine Economice - Marxismul

Sfarsitul primului razboi mondial,a adus importante prefaceri in planul vietii sociale,,economice,spirituale si politice. Cele mai evidente si cu...

Evaluare Apartament

Obiectul şi scopul evaluării Obiectul evaluării îl constituie proprietatea imobiliară amplasată în oraşul Brăila, jud. Brăila, str. Galaţi, nr....

Evaluarea prin Comparație

Evaluarea prin comparație 1. Abordarea prin comparația de piață Evaluarea prin comparație are scopul de a analiza piața pe care se desfășoară...

Evaluarea unei case de locuit

Obiectul evaluarii Proprietate imobiliara de tip casa de locuit,situate in localitatea Pirlita, raionul Falesti, constind din teren in suprafata...

Evaluarea Echipamentelor prin Metoda Comparației cu Prețurile Pieței

Asemenea abordării prin costuri, evaluarea echipamentelor prin metoda comparaţiei cu preţurile pieţei are, de asemenea, la bază principiul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Legătura dintre logistică și tehnologia informației

Relatia dintre logistica si functia de tehnologie a informatiei INTRODUCERE Managerul de logistică trebuie să se ocupe în mod special cu două...

Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii

Cap 1 Planul de afaceri al întreprinderilor mici şi mijlocii 1.1 Conceptul şi oportunitate a planului de afaceri Pentru ca o afacere să se...

Dezastre Naturale

I. INTRODUCERE Riscul se defineşte ca “posibilitatea de a cădea într-o primejdie, într-un necaz, într-o pagubă; pericol posibil” (Vol. III Dicţ....

Evaluarea Terenului

Capitolul 1 Noţiuni generale În economie, pământul este privit ca unul dintre cei patru factori de producţie alături de muncă, capital şi...

Chestionar privind Opțiunile Studentului după Terminarea Facultății

Introducere Orice cercetare ştiinţifică în orice domeniu se realizează ca o construcţie teoretică ridicată pe date concrete furnizate de...

Scorseze Security

Firma SCORSEZE SECURITY S.R.L este una dintre cele mai mari firme de paza si protectie din Romania. A fost infiintata in anul 1998 si are sediul...

Ai nevoie de altceva?