Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2219
Mărime: 15.90KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Tudose
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Joita
Proiect de cercetare pedagogica, pentru master anul 1.

Extras din proiect

Prin activitate independentă elevul este pus în situaţia de a se folosi de achiziţiile însuşite, în mod independent, formându-i primele deprinderi de muncă fizică şi intelectuală. Acest tip de activitate îl obişnuieşte pe elev cu responsabilitatea faţă de anumite sarcini încredinţate; solicită efort propriu în rezolvare, capacitate de concentrare, un anumit ritm de lucru. Elevul ştie că, în urma rezolvării sarcinilor, este verificat şi apreciat, ceea ce îi sporeşte încrederea în forţele proprii. Sarcinile de muncă independentă au, de multe ori, un support creative, ceea ce cultivă elevului iniţiativa, flexibilitatea gândirii, originalitatea şi imaginaţia. De asemenea, dezvoltă spiritul de iniţiativă şi priceperea de organizare a timpului.

Diferenţierea sarcinilor în cadrul activităţilor independente presupune o bună cunoaştere a elevilor sub aspectul particularităţilor de vârstă şi psiho-individuale. În această situaţie e necesar să se cunoască aptitudinile şi interesele elevului, caracteristicile proceselor lui intelectuale, afective şi voliţionale, rezistenţa la efort intelectual.

Cadrul didactic trebuie să cunoască exact nivelul pregătirii anterioare a elevului: care noţiuni sunt însuşite corect, care eronat, care priceperi şi deprinderi sunt formate corect, care nu sunt bine consolidate, care sunt greşite. În funcţie de toate acestea, învăţătorul va diferenţia sarcinile de activitate independentă; va putea trece de la un învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru fiecare.

Deprinderile de muncă independentă sunt unelte ale minţii. Elevii trebuie să stăpânească mai întâi corect noţiunile utilizate în procesul muncii independente şi apoi să fie antrenaţi să rezolve sarcini cu grad diferenţiat de dificultate. Munca diferenţiată nu înseamnă nicidecum scăderea exigenţei sau o reducere a volumului de cunoştinţe pentru unii elevi. Limita minimă în stabilirea sarcinilor pentru munca diferenţiată o constituie prevederile programei şcolare.

Forme de activitate independentă şi diferenţiată la limba şi literatura română: - învăţarea tehnicilor muncii cu cartea

- compunerile

- tema pentru acasă

- fişele de evaluare

După momentul şi durata desfăşurării activităţile independente pot fi :

- Activităţi de muncă independentă de scurtă durată la începutul lecţiei-învăţătorul se convinge dacă elevii au înţeles şi au depăşit dificultăţile întâlnite în lecţia anterioară pentru a putea merge mai departe;

- Activităţi de muncă independentă de scurtă durată la sfârşitul lecţiei-dau învăţătorului o idee mai clară despre ce s-a întâmplat în plan intelectual în acea oră-ex Eseul de 5 minute

- Activităţi de muncă independentă destinate pregătirii elevilor pentru dobândirea noilor cunoştinţe-este vorba despre utilizarea muncii independente în clasă , individual sau colectiv , ca metodă activă;

- Activităţi independente de lungă durată pentru formarea priceperilor şi deprinderilor de muncă intelectuală.

Materiale didactice folosite ca suport pentru activitatea independentă şi diferenţiată a elevilor

În tratarea diferenţiată cu mult succes se folosesc fişele de lucru individual care permit elevului să realizeze sarcinile în ritm propriu, conform capacităţilor şi nivelului său de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. În rezolvarea fişelor elevii desfăşoară o muncă independentă. În funcţie de subiecţii care folosesc aceste fişe şi de specificul disciplinei de învăţământ supuse cercetării, se pot clasifica fişele în:

- fişe de recuperare (reînvăţare)

- fişe de dezvoltare

- fişe de exerciţiu (de evaluare)

Preview document

Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 1
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 2
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 3
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 4
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 5
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 6
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 7
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 8
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 9
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 10
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 11
Organizarea Activităților Independente și Diferențiate la Limba și Literatura Română - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Activitatilor Independente si Diferentiate la Limba si Literatura Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără...

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine...

Aspectul Stilistic al Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

Introducere Motto: “Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei În realizarea acestei teze ne vom...

Formule estetice moderne în opera lui Camil Petrescu

ARGUMENT Crearea unei opere bogate în conţinut variat şi plină de mister a fost motivul pentru care ne-am simţit atraşi de Camil Petrescu şi în...

Frazeologie

Introducere Coşeriu afirma că „imperativul categoric al culturii, ca ştiinţă, ca artă, este acela de a nu face concesii unui subiect particular,...

Tipuri de personaje feminine în romanele Hortensiei Papdat-Bengescu

Hortensia Papadat-Bengescu s-a născut la Ivești, reședința de plasă a satului Bucești, la 8 decembrie 1876 . Mama sa, Zoe Ștefănescu, provenea...

Morfologie

Substantivele care au o singura forma pentru a denumi atat functia de sex masculine cat si cea de sex feminine s n SUBST EPICENE. a) Subst cu...

Sintaxa

LRC SINTAXA Obiectul sintaxei l-a constituit cercetarea modului de segmentare lingvistica, a combinarilor de cuvinte in unitati comutabile. Prin...

Te-ar putea interesa și

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Grupurile de Sunete Vocalice

DATA : 25. 05.2012 PROPUNATOR : CLASA: a II- a ARIA CURRICULARA : Limba şi comunicare DICIPLINA : Limba şi literatura română UNITATEA DE...

Ai nevoie de altceva?