Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6316
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Enrico O.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Plămădeală Claudia
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere 1
 2. Capitolul 1. Prezentarea generală a impozitului pe veniturile persoanelor fizice
 3. 1.1 Impunerea venitului - necesitate și rol 3
 4. 1.2 Tehnici de impunere a venitului net 3
 5. 1.3 Tipuri de impozitare 6
 6. 1.4 Elementele tehnice ale impozitului 7
 7. Capitolul 2. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova și analiza de impact
 8. 2.1. Sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice 8
 9. 2.2. Cotele impozitului pe venit 9
 10. 2.3. Analiza de impact a sistemului fiscal din Republica Moldova 10
 11. 2.4. Declararea veniturilor 12
 12. Capitolul 3. Modernizarea sistemului de impozitare în Republica Moldova
 13. 3.1. Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2016 - 2020 13
 14. 3.2. Problema salariilor în plic și soluții 16
 15. Concluzii 18
 16. Bibliografie 20
 17. Anexe 21

Extras din proiect

Introducere

Tema acestui studiu se intitulează: ”Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova”.

Actualitatea temei. Pe parcursul a mai multor ani, sistemul fiscal din Republica Moldova s-a modificat considerabil, chiar și dacă s-au luat decizii nechibzuite, după părerea a mai multor experți, statul încearcă să înterprindă măsurile necesare pentru a îl stabiliza. În Republica Moldova se aplică cele mai mici cote ale impozitului pe venit pentru persoanele fizice nu doar din regiune, dar și comparativ cu alte regiuni. În contextul dat, scopul acestui proiect constă în determinarea tehnicilor de impunere a veniturilor persoanelor fizice, cum este structurat sistemul de impozitare și cum poate fi modificat.

Baza metodologică a cercetării a fost compusă din lucrări științifice a experților din Republica Moldova și țările vecine, pe probleme legate de: dezvoltarea și gestionarea sistemului de protecție socială, protecția socială între considerente sociale și constrângeri economice, etc. În studiu s-au aplicat metodele de formare a cunoștințelor științifice: de factori, sistematice, cauzale, de clasificare, etc. Pe parcursul acestui studiu, s-au utilizat metode de analiză comparative, sistematică și statistică precum și metode de vizualizare sub formă de tabele și figuri a indicatorilor și rezultatelor studiului.

Baza informațională a lucrării a fost formată de acte legislative și normative ale Republicii Moldova și altor țări care reglementează sistemul public de asigurări sociale și de asistență socială. De asemenea în lucrare sunt utilizate date oficiale a Republicii Moldova prezentate de către Serviviul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, Codul Fiscal, diferite știri și articole la tema dată.

Prezentul proiect este structurat în trei capitole.

În primul capitol, intitulat „Prezentarea generală a impozitului pe veniturile persoanelor fizice”, am încercat să mă familiarizez cu noțiunea de „impozit” și „ venit impozabil”, de rolurile pe care acestea le îndeplinesc în economie. De asemenea, am prezentat și am caracterizat trăsăturile și funcțiile sistemului fiscal, iar cea mai importantă trăsătură a impozitelor mi s-a părut cea a echitații impunerii, prin care fiecare plătitor, prin plata impozitelor și taxelor, participă la realizarea resurselor bugetare în funcție de veniturile sale. Am prezentat, în continuare elementele tehnice ce stau la baza impozitului, principiile impunerii, dar și teoriile privind impozitele.

În cel de-al doilea capitol, cu titlul: „Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova și analiza de impact”, am prezentat efectele economice ale fiscalității, cotele impozitului pe venit (cît oamenii sunt nevoiți să achite din salariu), cum este constituit sistemul fiscal în RM, care sunt subiecții impunerii, ce impact are acest sistem pentru țara noastră și în final, cum persoanele fizice declară veniturile.

Cel de-al treilea capitol și ultimul capitol, denumit: „Modernizarea sistemului de impozitare în Republica Moldova”, cuprinde caracterizarea strategiei de dezvoltare a serviciului fiscal de Stat pentru anii 2016-2020, deasemenea estimarea impactului și a costurilor de implementare a strategiei, atît și analizarea riscurilor în procesul de implementare al acestui sistem. Ultimul punct descris este problema salariului în plic (de ce este practicat în RM) și cum poate fi soluționată această problemă.

Capitolul 1. Prezentarea generală a impozitului pe veniturile persoanelor fizice

1.1. Impunerea venitului - necesitate și rol

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înțeles în sensul că plata acestora către stat este o sarcina impusă tuturor persoanelor fizice și/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datorează impozit.

Sarcina achitării impozitului pe venit revine tuturor persoanelor fizice și/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă prevăzută de lege.

Rolul impozitelor de stat se manifestă pe plan financiar, economic și social, cel mai important fiind rolul impozitelor care se manifestă pe plan financar, deoarece acesta constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Pe plan social, rolul impozitelor se concretizează în faptul că prin intermediul lor, statul procedează la redistrubuirea unei părți importante din produsul intern brut între grupuri sociale și indivizi, între persoanele fizice și cele juridice.

Impunerea veniturilor nete, țînând cont de identificarea acestora (tratamentul diferențiat al veniturilor după natură acestora), de cheltuielile necesare realizării acestora, de acordarea unor deduceri prin care se asigura personalizarea impunerii, de anumite facilități și scutiri, asigurându-se astfel un tratament corect și nediscriminatoriu al impunerii, răspunde necesității îndeplinirii obiectivelor statului, prin asigurarea resurselor bugetare (această fiind finalitatea financiară a impunerii), de distribuire a produsului național brut creat, prin aplicarea unor politici de importantă economico-socială ( finalitatea socială).

Bibliografie

I. Acte normative

Articolul 6 din Codul Fiscal, Capitolul 1, Dispoziții generale [Art.6 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018] Disponibil:http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%206.

Articolul 12 din Codul Fiscal, Capitolul 1, Dispoziții generale [Art.12 completat prin Legea nr.104 din 09.06.2017, în vigoare 07.07.2017] Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%2012.

Articolul 13 din Codul Fiscal, Capitolul 1, Dispoziții generale [Art.13 modificat prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017] Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%2013.

Articolul 18 din Codul Fiscal, Capitolul 2, Compoziția venitului [Art.18 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018] Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%2018.

Articolul 20 din Codul Fiscal, Capitolul 2, Compoziția venitului [Art.20 completat prin Legea nr.187 din 26.07.2018, în vigoare 07.09.2018] Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%2020.

Articolul 545 din Codul Fiscal Capitolul 72 , Regimul fiscal în cazul aplicării perioadei fiscale de tranziție privind impozitul pe venit [Art.545 introdus prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Disponibil: http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul%2054%3Csup%3E3%3C/sup%3E.

II. Webografie

https://Fisc.md

https://sfs.md

https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/5248-date-informative-privind-cotele-impozitului-pe-venit -cotele impozitului pe venit

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm- Codul Fiscal

https://servicii.fisc.md/individuals.aspx - Declararea veniturilor

https://salarii.md/modificari-taxe-si-scutiri-salarii-2020/ -Modificări taxe și scutiri salarii

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=350 - Anuarul statistic al RM

http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=3119 - info privind impozitul pe ven

Preview document

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 1
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 2
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 3
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 4
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 5
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 6
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 7
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 8
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 9
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 10
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 11
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 12
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 13
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 14
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 15
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 16
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 17
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 18
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 19
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 20
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 21
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 22
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 23
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în Republica Moldova - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Impozitarea veniturilor persoanelor fizice in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Managementul veniturilor bugetare ale autorităților locale - Primăria Comanești-Bacău

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA UNITARĂ A IMPOZITĂRII VENITURILOR ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. NECESITATEA ELABORĂRII REGISTRULUI TAXELOR FISCALE ŞI...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului 1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii În...

Rezoluțiune și reziliere

Introducere În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei....

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Taxe și Impozite

În perioada de tranzitie la economia de piata, prin masuri politice în domeniul fiscal, s-au asigurat resursele bugetare si extrabugetare care...

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova

Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare...

Ai nevoie de altceva?