Indicatorii de Profitabilitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4185
Mărime: 40.45KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PARVU DANIELA

Cuprins

  1. 1 Introducere 1
  2. 1 1 Prezentarea generală a societăţii 2
  3. 1 2 Prezentarea indicatorilor de profitabilitate 3
  4. 2 Metoda de cercetare Analiza economico-financiară 5
  5. 3 Analiza şi interpretarea datelor 7
  6. 3 1 Analiza şi interpretarea EBIT-ului şi EBITD-ului pe segment de activitat
  7. Concluzii 10
  8. Bibliografie 12

Extras din proiect

Indicatorii de profitabilitate la S C PETROM OMV S A

Ţurllea Roxana Liliana

Anul I, Economie şi finanţe europene

Îndrumător: Lect Univ Dr Pîrvu Daniela

Ratele financiare sunt indicatori utilizaţi pentru aprecierea performanţei şi poziţiei financiare a unei societăţi Cea mai mare parte a acestor indicatori economico-financiari se calculează pe baza informaţiilor furnizate de companii în situaţiile financiare Utilitatea acestor indicatori economico-financiari constă atât în evidenţierea unui trend, cât mai ales în posibilitatea ca societatea analizată să poata fi comparată cu alte companii active în acelaşi sector Lucrarea prezintă principalii indicatorii de profitabilitate care oferă informaţii despre eficienţa cu care o societate îşi utilizează resursele pentru a genera profit Obţinerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru supravieţuirea companiei, cât şi pentru beneficiile aduse acţionarilor sau asociaţilor

Cuvinte cheie: explorare şi producţie, rafinare şi marketing, gaze şi energie, indicatorii de profitabilitate

1 Introducere

Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei Segmentele de activitate ale Petrom sunt: Explorare şi Producţie, Rafinare şi Marketing şi Gaze şi Energie, acestea reprezentând activităţile de bază ale companiei spre care ne canalizăm atenţia, cu scopul creşterii eficienţei lor

Obiectul de activitate al diviziei Explorare şi Producţie constă în explorarea, descoperirea şi extracţia de ţiţei şi gaze naturale în România şi în regiunea Caspică (Kazahstan)

Petrom generează aproape întreaga producţie de ţiţei din România şi contribuie cu aproximativ 50% la producţia totală de gaze a ţării Livrarea produselor proprii se realizează prin reţeaua compusă din peste 800 de benzinării, atât în România, cât şi în ţările învecinate:

Bulgaria, Serbia şi Republica Moldova Petrom este furnizorul principal de carburanţi din România, având o cotă totală de piaţă de 39% şi 546 de benzinării

Petrom este, de asemenea, furnizorul principal de combustibili pentru aviaţie, incluzând serviciile aferente, şi cel mai important jucător pe piaţa locală de GPL

În prezent, Grupul Petrom şi-a menţinut prezenţa puternică în toate sectoarele pieţei gazelor naturale În vederea sporirii valorii gazelor naturale şi asigurării unei dezvoltări durabile a companiei, conducerea executivă a hotărât extinderea lanţului valoric, prin dezvoltarea propriei activităţi de producere a energiei electrice, atât din surse convenţionale, cât şi regenerabile

Activitatea oricărei firme, în contextul reformei şi al tranziţiei la economia de piaţă, se desfăşoară într-un mediu dinamic şi agresiv Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firmă vizează, în principal, stabilirea şi consolidarea locului pe care aceasta îl ocupă în spaţiul economic concret în care activează, obiectivul major spre care se îndreaptă, costurile implicate şi şansele de izbândă

În acest context, firma este determinată să se raporteze permanent la cererea de piaţă, trebuie să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi autoevalueze resursele de care dispune şi să acţioneze în direcţia creşterii eficienţei utilizării acestora etc

În abordarea sistemică a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei economico -financiare, ca instrument de supraveghere a activităţii şi performanţelor acesteia

Ca atare, voi enumera câţiva dintre indicatorii de profitabilitate ai firmei S C PETROM S A utilizaţi în analiza fundamentală a acesteia, la care voi face o analiză mai detaliată ulterior:

- Rentabilitatea activelor (ROA)

- Rentabilitatea financiară a capitalului propriu (ROE)

- Rentabilitatea capitalului angajat (ROFA)

- Rata utilizării activelor (Rua)

- Rentabilitatea profitului brut (R Pb)

- Rata rentabilităţii consumate (Rrc)

- Marja profitului brut ( MPb)

- Marja profitului net (MPn)

- Marja profitului operaţional (MPO)

- Rata generală a îndatorării (LF)

- Lichiditatea curentă (Lc )

1 1 Prezentarea generală a societăţii

Compania SNP Petrom SA a fost înfiinţată pe 27 octombrie 1997 şi a început activitatea pe 1 noiembrie 1997, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr 49/1997 aprobată prin Legea nr 70/1998

În Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) din data de 20 octombrie 2009 a fost aprobată schimbarea denumirii din SC Petrom SA în S C OMV Petrom S A cu aplicare de la 1 ianuarie 2010 Denumirea mărcii comerciale şi sigla companiei rămânând neschimbate

De la 1 februarie 2010, Petrom a comasat activităţile de achiziţii şi vânzări gaze ale OMV Petrom S A şi Petrom Gas S R L într-o singură companie, OMV Petrom Gas S R L deţinută în proporţie de 99,99% de Petrom

Începând cu data de 17 Aprilie 2011, Directoratul Petrom este compus din cinci membri, numiţi pentru o perioadă de 4 ani : Mariana Gheorghe – Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului, Daniel Turnheim – Director Financiar, Johann Pleininger – Responsabil cu activitatea de Explorare şi Producţie, Neil Anthony Morgan – Responsabil cu activitatea de Rafinare, Hilmar Kroat-Reder – Responsabil cu activitatea de Gaze şi Energie (inclusiv Produse Chimice)

Această entitate conduce activitatea curentă a companiei şi supraveghează conducerea companiilor din Grupul Petrom

Numărul angajaţilor companiei la data de 31 decembrie 2010, a fost de 24662

Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, şi de altfel, singura companie care are dreptul de a extrage ţiţei de pe teritoriul României

Preview document

Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 1
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 2
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 3
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 4
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 5
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 6
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 7
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 8
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 9
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 10
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 11
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 12
Indicatorii de Profitabilitate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Indicatorii de Profitabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Elaborarea strategiei de marketing Benvenuti SRL

Introducere Realitatea mediului care ne înconjoară a modificat conceptele clasice de marketing și de management; firmele au trecut de la...

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca Allied Irish Banks din Irlanda

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Allied Irish Banks 1.1 Scurt istoric Allied Irish Banks a fost...

Analiza indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru sistemul bancar slovac

Cap. 1. Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru Tatra Banka A.S 1.1. Istoricul băncii Tatra Banka A.S. este una...

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru Ceska exportni banka

1. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru banca Českî exportní banka din Cehia 1.1 Istoric Českî exportní banka...

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere al Băncii Credit Suisse din Elveția

Cap. 1. Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru Credit Suisse Bank 1.1. Istoricul băncii Grupul Credit Suisse...

Analiza evoluției indicatorilor din contul de profit și pierdere pentru banca AlliedIrish Banks din Irlanda

Capitolul I. Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru AlliedIrish Banks 1.1 Scurt istoric AlliedIrish Banks Limited a...

Analiza evoluției indicatorilor din contul profit și pierdere pentru o bancă din Brazilia

INTRODUCERE În cadrul analizei de față intitulată “Analiza evoluției indicatorilor contului de profit și pierdere” vom începe prin prezentarea...

Merchandising

”Comerţul este arta de a scoate bani din buzunarul cuiva fără a recurge la violenţă” Caracteristica generală a supermarketului (Conceptul...

Ai nevoie de altceva?