Taxele Vamale

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22627
Mărime: 730.36KB (arhivat)
Publicat de: Varvara Puiu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. TEODOR HADA
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI

Cuprins

 1. CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND TAXELE VAMALE pag 1
 2. 1.1 Caracterizarea generală a impozitelor indirect pag 1
 3. 1.2 Taxele Vamale. Definiţie. Funcţii pag 4
 4. 1.3 Taxele vamale - principalele instrumente tarifare ale politicii comerciale aunui stat pag 5
 5. 1.4 Clasificarea si caracterizarea taxelor vamale pag 6
 6. 1.5 Clasificarea după obiectul impunerii vamale pag 7
 7. 1.6 Calsificarea dupa modul de percepere pag 10
 8. 1.7 Clasificarea după modul de fixare pag 12
 9. 1.8 Clasificarea după scopul impunerii pag13
 10. CAP. 2 ASPECTE LEGALE PRIVIND TAXELE VAMALE pag 19
 11. 2.1. Regimurile vamale pag 19
 12. 2.1.1. Punerea în liberă circulaţie pag 19
 13. 2.1.2. Regimurile suspensive şi vamale economice pag 22
 14. 2.1.3. Exportul pag 22
 15. 2.2. Zonele libere şi antrepozitele libere pag 25
 16. CAP 3. TARIFUL VAMAL ŞI CLASIFICAREA TARIFARĂ A MĂRFURILOR pag27
 17. 3.1 Definirea Tarifului Vamal pag28
 18. 3.2 Tariful vamal al României pag29
 19. 3.2.1 Componenta Tarifului vamal al României pag30
 20. 3.2.2 Taxele vamale percepute de autoritatea vamală română pag31
 21. 3.2.3 INTRASTAT - o declaraţie recapitulativă pag32
 22. 3.2.4 Valoarea in Vamă pag 33
 23. 3.2.5 Prezentare TARIC – RO pag 34
 24. 3.2.6 Originea mărfurilor pag 35
 25. 3.2.7 Declaraţia vamală pag 36
 26. 3.2.8 Teritoriul vamal al României pag37
 27. CAP. 4 PROTECŢIA TARIFARĂ INSTRUMENT AL POLITICII COMERCIALE pag41
 28. 4.1 Efectele unei taxe vamale pag 41
 29. 4.2 Costuri şi beneficii ale introducerii de taxe vamale pag 44
 30. 4.3 Protecţia nominală şi protecţia efectivă pag 46
 31. 4.4 Crearea şi deturnarea de comerţ pag 49
 32. CAP 5 STUDIU DE CAZ: O ACHIZITIE INTRACOMUNITARĂ ŞDINAFARĂ UE LI UN IMPORT A SC SEWS ROMANIA SRL pag 57
 33. 5.1. Prezentarea societăţii SC SEWS ROMANIA SRL pag 57
 34. 5.2 Achiziţie Intracomunitara între societatea română SEWS ROMANIA SRL şi societatea austriacă DELPHI PACKARD AUSTRIA GMBH & CO KG pag 58
 35. 5.3 Import din afara UE între societatea romană SEWS ROMANIA SRL şi societatea japoneza SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD JAPAN pag59

Extras din proiect

CAP. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND TAXELE VAMALE

1.1 Caracterizarea generală a impozitelor indirecte

In practica financiară se intâlneşte o diversitate de impozite atât din punct de vedere al formei, cât şi al conţinutului. Impozitele, indiferent de categoria din care fac parte, reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispoziţia statului. Prelevarea se face in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi nu dau dreptul plătitorilor de a cere statului un contraserviciu de valoare egală. Impozitele in general cuprind: impozite propriu-zise, taxe si contributii.

Impozitele propriu-zise reprezintă prelevări băneşti obligatorii către stat efectuate de persoane fizice si juridice pe seama averii sau veniturilor acestora cu caracter definitiv, nerambursabil si fară contraprestaţie directă (ex: impozitul pe salariu, pe profit, TVA).

Taxele reprezintă prelevări băneşti obligatorii către stat efectuate de persoane fizice si juridice care beneficiază de unele servicii ale instituţiilor publice la cererea lor. Taxele au două caracteristici: nu reprezintă costul serviciilor pe care le fac instituţiile publice, ci reprezintă o mărime mult mai mare sau mult mai mică decat costul serviciilor şi au caracter fiscal. Taxele sunt obligatorii numai pentru cei care solicită serviciile respective (ex: taxa de timbru, taxe consulare, administrative, pentru autorizaţii).

Contribuţiile reprezintă prelevări bănesti obligatorii către stat efectuate de persoane fizice şi juridice care beneficiază de un serviciu al statului fără să-1 fi solicitat in mod expres (ex: pensia publică, ajutorul de şomaj, contribuţia pentru sănătate, pentru urbanism (nu şi in România).

Rolul impozitelor - rol financiar, economic şi social. Rolul financiar - impozitele aduc cele mai importante mijloace băneşti ale statului. Rolul economic - impozitele prin construcţia lor reprezintă un mijloc de intervenţie prin stimularea sau descurajarea unor activităţi, reorientează consumul, influenţează schimburile economice. Rolul social -impozitele pot acţiona şi interveni in scopuri demografice, avantajând familiile căsătorite cu copii, faţă de celibatari sau de familiile căsătorite făra copii. Ansamblul impozitelor dintr-o ţară alături de alte componente formează sistemul fiscal. Sistemul fiscal nu este static, ci in permanenţă se produc modificări, modernizări ale impozitelor si tehnicilor fiscale care se concretizează in reforme fiscale. Creşterea impozitelor se realizează prin creşterea numărului contribuabililor, extinderea bazei impozabile sau prin majorarea cotelor de impunere.

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii economice, prin intermediul cărora statul isi procura resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a căror realizare depind de îndeplinirea funcţiilor sale. Alături de impozitele directe orice ţară apelează şi la cele indirecte care îmbracă forma impozitelor pe cheltuieli (pe consum).

Conform dicţionarului economic, impozitele indirecte reprezintă venituri fiscale care sunt mobilizate la bugetul de stat; ele sunt încasate de la contribuabil in mod indirect prin intermediul unor agenţi cărora le revine aceasta obligaţie in temeiul unei reglementări legale. În categoria impozitelor indirecte se includ: accizele, taxele vamale, taxa pe valoarea adaugată, alte mişcări din impozite indirecte.

Pentru a pune in evidenţa conţinutul si necesitatea impozitării indirecte se impune compararea diferenţelor ce există, atât din punct de vedere ştiinţific, cât si juridic-administrativ, între cele două mari categorii de impozite: directe şi indirecte.

Din punct de vedere ştiinţific, o primă deosebire reiese din aceea că, dacă in cazul impozitelor directe obiectul acestora il reprezintă existenţa venitului/averii, în cazul celor indirecte obiectul impunerii il constituie cheltuirea/consumul venitului/averii.

O a doua diferenţă între cele două tipuri de impozitare rezidă in incidenţa si repercursiunea lor, adică a modului în care impozitele afectează pe cineva si ceva. Impozitele directe au o incidenţă directă, adică plătitorul este aceeaşi persoană cu suportătorul şi nu pot fi repercutate (de regulă) asupra altor persoane. În cazul impozitelor indirecte, incidenţa (sarcină fiscală) este indirectă, acest lucru fiind prevazut prin lege.

Din punct de vedere juridic-administrativ se distinge o altă diferenţă importantă intre cele două categorii de impozite. Astfel, in cazul impozitării directe a venitului sau averii există aşa numitul rol nominativ (o poziţie, un fişier in memoria calculatorului); orice plătitor are o poziţie deschisă la fisc. Acest lucru nu se regăseşte însă şi la impozitele indirecte unde nu se cunoaşte dinainte contribuabilul.

Printre avantajele impozitelor directe putem aminti echitatea fiscală si faptul că asigură statului venituri relativ stabile. Impozitarea directă are marele dezavantaj al perceperii lente, la mari intervale de timp a impozitului. De asemenea, impozitarea directă este vizibilă si, mai ales, iritabilă pentru contribuabili şi, nu independent de acestea, prezintă un randament destul de scăzut.

Impozitarea indirectă prezintă marele avantaj al randamentului, deoarece se impun nu un profit, un venit, o avere ci o circulaţie, o vânzare, o cumpărare, un consum. Un alt avantaj este rapiditatea perceperii impozitului şi în acelaşi timp este şi mai puţin costisitoare decât impozitarea directă. Marele inconvenient al impunerii indirecte il reprezintă inechitatea fiscală, pe de o parte, ca urmare a proporţionalităţi cotei de impunere, iar, pe de altă parte, din cauza faptului că nu ţine seama de situaţia personală a plătitorului.

Impozitele indirecte se percep de la toţi cei care consumă bunuri din categoria celor impuse sau beneficiază de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situaţia personală a acestora. Fiind percepute in cote proporţionate asupra valorii mărfurilor vândute şi a serviciilor prestate ori in sume fixe pe unitatea de masură, impozitele indirecte creează impresia falsă ca ar fi suportate in aceeaşi măsură de toate păturile sociale, că ar asigura o repartiţie echitabilă a sarcinilor fiscale. Chiar dacă cota impozitului indirect perceput la vânzarea unei anumite mărfi este mică, indiferent dacă cumpărătorul acesteia este muncitor, Jaran, industrial sau comerciant, raportat însă la întregul venit, impozitul indirect capătă un caracter regresiv. Aşadar, cu cât o persoană realizează venituri mai mici, cu atât suportă pe calea impozitului pe consum, o sarcină fiscală mai mare.

Preview document

Taxele Vamale - Pagina 1
Taxele Vamale - Pagina 2
Taxele Vamale - Pagina 3
Taxele Vamale - Pagina 4
Taxele Vamale - Pagina 5
Taxele Vamale - Pagina 6
Taxele Vamale - Pagina 7
Taxele Vamale - Pagina 8
Taxele Vamale - Pagina 9
Taxele Vamale - Pagina 10
Taxele Vamale - Pagina 11
Taxele Vamale - Pagina 12
Taxele Vamale - Pagina 13
Taxele Vamale - Pagina 14
Taxele Vamale - Pagina 15
Taxele Vamale - Pagina 16
Taxele Vamale - Pagina 17
Taxele Vamale - Pagina 18
Taxele Vamale - Pagina 19
Taxele Vamale - Pagina 20
Taxele Vamale - Pagina 21
Taxele Vamale - Pagina 22
Taxele Vamale - Pagina 23
Taxele Vamale - Pagina 24
Taxele Vamale - Pagina 25
Taxele Vamale - Pagina 26
Taxele Vamale - Pagina 27
Taxele Vamale - Pagina 28
Taxele Vamale - Pagina 29
Taxele Vamale - Pagina 30
Taxele Vamale - Pagina 31
Taxele Vamale - Pagina 32
Taxele Vamale - Pagina 33
Taxele Vamale - Pagina 34
Taxele Vamale - Pagina 35
Taxele Vamale - Pagina 36
Taxele Vamale - Pagina 37
Taxele Vamale - Pagina 38
Taxele Vamale - Pagina 39
Taxele Vamale - Pagina 40
Taxele Vamale - Pagina 41
Taxele Vamale - Pagina 42
Taxele Vamale - Pagina 43
Taxele Vamale - Pagina 44
Taxele Vamale - Pagina 45
Taxele Vamale - Pagina 46
Taxele Vamale - Pagina 47
Taxele Vamale - Pagina 48
Taxele Vamale - Pagina 49
Taxele Vamale - Pagina 50
Taxele Vamale - Pagina 51
Taxele Vamale - Pagina 52
Taxele Vamale - Pagina 53
Taxele Vamale - Pagina 54
Taxele Vamale - Pagina 55
Taxele Vamale - Pagina 56
Taxele Vamale - Pagina 57
Taxele Vamale - Pagina 58
Taxele Vamale - Pagina 59
Taxele Vamale - Pagina 60
Taxele Vamale - Pagina 61
Taxele Vamale - Pagina 62
Taxele Vamale - Pagina 63
Taxele Vamale - Pagina 64
Taxele Vamale - Pagina 65
Taxele Vamale - Pagina 66
Taxele Vamale - Pagina 67
Taxele Vamale - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Taxela Vamale
  • 1.doc licenta.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Fiscalitatea la SC Valnico SRL

1 ELEMENTE DE TEORIE FISCALA 1.1 DEFINIREA FISCALITATII Prelevarile fiscale au aparut odata cu aparitia puterii publice a Statului si a...

Evoluția asigurărilor sociale de stat

A. Aspecte teoretice privind bugetul asigurărilor sociale de stat 1.Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii veniturilor și cheltuielilor în România și Ungaria

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale Actualmente, economia modernă se bazează mai mult pe tendința...

Politica fiscal-bugetară privind determinarea veniturilor publice în perioada 2000-2014 privind țările Norvegia, Finlanda și Suedia

INTRODUCERE O situaţie de optim fiscal-bugetar este caracterizat prin: veniturile publice să aibă o rată de creştere anuală cât mai mare, presiune...

Nivelul, dinamica și structura cheltuielilor publice pentru acțiuni social-culturale al României în perioada 2000-2006

INTRODUCERE Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale sunt îndreptate spre realizarea de servicii în mod gratuit, cu plata redusă sau...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Administrarea Optimă a Taxelor Vamale în Vederea Creșterii Activității Economice Externe

Introducere Noile cerinţe pe plan mondial asupra relaţiilor dintre ţări impun schimbări semnificative în toate activităţile: cultural, politic şi...

Forme ale Taxelor Vamale și Impactul lor Asupra Relațiilor Economice Internaționale

Cap.1 Taxe vamale 1. 1 Definiţie şi caracterizare Taxe vamale- sunt sumele de lei ce se încasează de organele vamale pentru importul, exportul...

Forme ale taxelor vamale și impactul lor asupra relațiilor economice internaționale

CAPITOLUL 1. Caracterizarea taxelor vamale Taxele vamale sunt impozite indirecte care se percep de stat asupra importului, exportului și...

Taxele Vamale

Taxele vamale sunt cunoscute pe teritoriul României încă din antichitate Taxele vamale erau încasate pentru produse şi călători atât la trecerea...

Taxele vamale și impactul lor asupra relațiilor economice internaționale

Cap I. Concepte privind taxele vamale și evoluția acestora I.1.Definiția, clasificarea și funcțiile taxelor vamale în economia de piață Taxele...

Ai nevoie de altceva?