Trasarea pe teren a unui complex industrial

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geodezie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 3703
Mărime: 127.11KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Negrea
Puncte necesare: 8
Facultatea de Geodezie
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti

Cuprins

 1. I.Proiectarea rețelei topografice de construcție
 2. 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție
 3. 2.Proiectarea rețelei topografice de construcție pe planul de construcție
 4. 3.Calculul coordonatelor punctelor rețelei topografice de construcție în sistem local
 5. 4.Alegerea bazei rețelei topografice de construcție și a metodei de trasare
 6. 5.Trasarea provizorie a rețelei topografice de construcție
 7. 6.Determinarea abaterii standard de măsurare a unghiurilor și a laturilor rețelei topografice de construcție trasată provizoriu
 8. 7.Compensarea măsuratorilor liniare și unghiulare și calculul coordonatelor punctelor rețelei topografice de construcție trasată provizoriu
 9. 8.Calculul reducțiilor în vederea trasării definitive a rețelei topografice de construcție
 10. II.Elaborarea planului general de trasare la scara 1:500 ,pentru un singur poligon sau ochi de rețea
 11. III.Trasarea în detaliu a construcțiilor
 12. 1.Alegerea metodei de trasare în plan
 13. 2.Calcularea elementelor de trasare și întocmirea schemei de trasare
 14. 3.Calculul preciziei necesare
 15. IV.Proiectarea sistematizării verticale
 16. 1.Elaborarea planului sistematizării verticale de ansamblu
 17. 2.Sistemul vertical de detaliu pentru un cvartal și străzile limitrofe
 18. 3.Calculul terasamentelor în vederea realizării unei suprafețe orizontale (metoda pătratelor minime)

Extras din proiect

I.Proiectarea rețelei topografice de construcție

1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție

Cunoscând valoarea lui Δ (abaterea maximă admisă) se determină abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale construcțiilor σ_C, valoare care, în condițiile date, se poate considera că are două componente:

-σ_R-este abaterea standard de trasare a punctelor rețelei topografice de construcții

-σ_P-este abaterea standard de trasare a punctelor proiectate ale construcțiilor, din punctele rețelei topografice de construcții

σ_C=∆/2=24/2=12 mm

σ_C^2=σ_R^2 〖+σ〗_P^2

Aplicând principiul influențelor egale (σ_R^2 〖=σ〗_P^2) obținem:

σ_R^ =√((σ_C^2)/2)=8.5 mm

Lungimea maximă admisă a laturii rețelei topografice de construcții ce urmează a fi proiectată:

L_max=σ_R/σ_β * ρ^cc =8.5/20 * 636.620=270.564 m = 270m

unde:

-σ_β- abaterea standard de măsurare a unghiurilor,in funcție de instrumentul ce urmează a fi utilizat la măsurători (〖20〗^cc in cazul meu)

2.Proiectarea rețelei topografice de construcție pe planul de construcție

Proiectarea rețelei de construcție se execută la birou pe planul general de construcție al complexului industrial ținându-se cont de următoarele cerințe:

- Construcțiile principale ale ansamblului de construcții să fie amplasate în interiorul figurilor geometrice ale rețelei

- Laturile rețelei topografice de construcții să fie dispuse în apropierea construcțiilor de trasat și să fie paralele cu axele principale ale acestora

- Punctele principale ale rețelei topografice de construcții să fie amplasate în locuri care să ofere condiții optime de măsurare a unghiurilor si distanțelor și să fie asigurată conservarea lor în timp

- Lungimile laturilor rețelei vor fi proiectate de valori întregi (la zeci de metri , acceptându-se și la 5 m) și mai mici decât lungimea maximă admisă)

Pentru această lucrare s-au proiectat un număr de 18 puncte ale rețelei ,rezultând 8 poligoane care încadrează toate construcțiile proiectate pe Planul General de Execuție.

3.Calculul coordonatelor punctelor rețelei topografice de construcție în sistem local

Coordonatele în sistem local se calculează pornind de la valori atribuite arbitrar punctului de S-V al rețelei topografice de construcție .Punctul 1 primește coordonatele x=3000m si y=5000m.Din aproape în aproape se calculează și coordonatele pentru celelalte puncte.De exemplu pentru punctul 2 coordonata x ramane aceeași, iar coordonata y se calculează ca suma dintre coordonata y a punctului 1 și distanța de la punctual 1 la punctul 2.

NUMĂR COORDONATE PROIECTATE

PUNCT x(m) y(m)

1 3000 5000

2 3000 5170

3 3000 5250

4 3110 5440

5 3110 5250

6 3110 5170

7 3110 5100

8 3110 5000

9 3230 5000

10 3230 5100

11 3230 5170

12 3230 5250

13 3230 5320

14 3230 5440

15 3430 5440

16 3430 5320

17 3430 5170

18 3430 5000

4.Alegerea bazei rețelei topografice de construcție și a metodei de trasare

Se alege o bază de trasare, în acest caz am ales baza formată de punctele 11 și 17,care este paralelă cu latura unei construcții.

Se studiază posibilitatea încadrării rețelei topografice de construcție în sistemul geodezic al zonei, utilizând punctele rețelei geodezice materializate p teren în sectorul în care s-a proiectat rețeaua topografică de construcție.Coordonatele punctelor vechi, în sistem geodezic sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

NR.PCT COORD.SIST. GEODEZIC

X(m) Y(m)

A 333519.751 650900.654

B 333091.385 651213.936

C 333673.276 651399.723

Pe latura unei construcții, paralelă cu baza de trasare, se aleg trei puncte notate cu a,b,c ale căror coordonate în sistem geodezic se determină grafic.De asemenea se determină și coordonatele geodezice ale capetelor bazei de trasare, cu mențiunea că un capăt al bazei se determină grafic (11), iar celălalt capăt se detrmină analitic (17).

Preview document

Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 1
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 2
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 3
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 4
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 5
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 6
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 7
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 8
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 9
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 10
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 11
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 12
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 13
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 14
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 15
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 16
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 17
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 18
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 19
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 20
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 21
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 22
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 23
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 24
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 25
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 26
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 27
Trasarea pe teren a unui complex industrial - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Trasarea pe teren a unui complex industrial.docx

Alții au mai descărcat și

Întocmirea documentației topografice în vederea proiectării și trasării unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului...

Tehnologii de culegere, reprezentare și editare a datelor spațiale

Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2....

Cufărul Shahrazadei

Generalitați ale mineralelor Mineralogia (minera = mineral, logos = vorbire) este disciplina geologica fundamentala care se ocupa cu studierea...

Informatizarea operațiilor de carte funciară

Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară. Etapele realizării proiectului...

Modelare cartografică

Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului › Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este:...

Amenajarea teritoriului în context național

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și...

Hidrologie Urbană

CE ÎNSEAMNĂ HIDROLOGIE Denumirea provine din compunerea a două cuvinte grecești: LOGIA însemnând STIINȚĂ și HUDRO însemnând APĂ. Deci cuvântul...

Te-ar putea interesa și

Drepturile de consumator

În literatura de specialitate, utilizarea conceptului de consumator este disputată între nord-americani şi europeni. Autori europeni cred că...

Linii Tehnologice

1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE Prin proiectare se înţelege activitatea utilă, care are ca obiect elaborarea complexului de documentaţii...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii pentru existenţa şi activitatea umană. Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri şi continuă să rămână şi azi un...

Legumicultură

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor. Etimologia...

Protecția Consumatorului

I. POZIŢIA CONSUMATORULUI ÎN FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI ŞI ÎN LANŢUL „PRODUCĂTOR – DISTRIBUITOR – CONSUMATOR” 1. Observaţii introductive 1....

Ai nevoie de altceva?