Informatizarea operațiilor de carte funciară

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geodezie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 1524
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Manta I.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Geodezie
Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti

Extras din referat

Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară.

Etapele realizării proiectului

1. Alegerea actorului

2. Stabilirea scopului necesar realizării aplicației

3. Realizarea aplicației

4. Prezentarea aplicației

5. Perspective de îmbunătățire

Alegerea actorului - pentru realizarea proiectului ,,Informațizarea operațiilor de cadastru și carte funciară”, am ales ca actor inspectorul de specialitate din cadrul birourilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are următoarele atribuții:

a) verifică și recepționează documentațiile cadastrale;

b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

c) răspunde de buna gestionare a bazei de date, realizează actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial;

d) întocmește referatul de completare, dacă este cazul;

e) verifică din punct de vedere tehnic documentațiile cadastrale ce i-au fost repartizate;

f) pune la dispoziția solicitanților informații necesare realizării documentațiilor tehnice și cadastrale;

g) înaintează dosarul, asistentului-registrator căruia i-a fost repartizat;

h) îndeplinește, în limita funcției, orice alte atribuții de serviciu, conform fișei postului.

Scopul realizării aplicației - într-o era a informatiei, abilitatea de a reactiona rapid si eficient la diferitele necesitati este cel mai important factor in orice domeniu de activitate al societatii. In acest caz, volumul si complexitatea informatiilor care se vehiculeaza pot fi covarsitoare, iar eficienta folosirii informatiilor depinde in cea mai mare masura de capacitatea de organizare a unui volum mare de date într-un timp cat mai scurt. Aplicația a fost creată în vederea reducerii timpului necesar verificării fiecărei documentații de cadastru pentru fiecare lucrare în parte. Automatizarea acestei operații reduce probabilitatea apariției de greșeli la verificarea lucrării și crește productivitatea fiecărui inspector, prin soluționarea unui număr mult mai mare documentații pe zi.

Realizarea aplicației - aplicația a fost creată în limbajul de programare C Sharp.

C # este un limbaj de programare relativ nou si este important cel putin sub doua aspecte:

- este în mod deosebit proiectat și orientat pentru a fi folosit împreuna cu Microsoft. Net Framework (o viitoare platforma de dezvoltare și execuție a aplicațiilor distribuite);

- este un limbaj bazat pe metodologia modernă orientată obiect și când a fost proiectată Microsoft a învățat din experiența tuturor celorlalte limbaje similare care au fost folosite de când a aparut programarea orientată pe obiecte.

Crearea unei aplicații de consolă

Crearea unei aplicații de consolă C# se poate face utilizând comanda File->New project și selectând Visual C# Projects -> Console Application.

Principalele opțiuni disponibile:

- Location: directorul unde vor fi create fișierele

- Name: numele proiectului

- Add to solution / Close solution (doar în cazul în care există o soluție deschisă): permite adăugarea unui proiect nou în cadrul soluției sau crearea unei soluții noi

- More: -create directory for solution: crează un director separat pentru solutie (implicit solutia va fi creată în același director cu proiectul);

- new solution name: numele soluției (implicit este același cu a proiectului).

Au fost alese următoarele opțiuni:

- Location: d:sicpiC3D

- Name: PrimaAplicatie

- Close Solution (dacă este cazul)

- More: bifat ,,Create directory for solution”

VS-ul va crea următoarele:

- un fișier soluție ,,PrimaAplicatie.sln”

- un fisier proiect ,,PrimaAplicatie.csproj”

- două fișiere sursă: ,,AssemblyInfo.cs” (conține proprietățile care pentru executabil) și ,,Class1.cs” care conține o clasă care reprezintă aplicația noartră.

Preview document

Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 1
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 2
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 3
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 4
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 5
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 6
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 7
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 8
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 9
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 10
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 11
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 12
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 13
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 14
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 15
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 16
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 17
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 18
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 19
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 20
Informatizarea operațiilor de carte funciară - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Informatizarea operatiilor de carte funciara.docx

Alții au mai descărcat și

Întocmirea documentației topografice în vederea proiectării și trasării unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului...

Tehnologii de culegere, reprezentare și editare a datelor spațiale

Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2....

Trasarea pe teren a unui complex industrial

I.Proiectarea rețelei topografice de construcție 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție Cunoscând valoarea lui...

Cufărul Shahrazadei

Generalitați ale mineralelor Mineralogia (minera = mineral, logos = vorbire) este disciplina geologica fundamentala care se ocupa cu studierea...

Modelare cartografică

Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului › Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este:...

Amenajarea teritoriului în context național

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și...

Hidrologie Urbană

CE ÎNSEAMNĂ HIDROLOGIE Denumirea provine din compunerea a două cuvinte grecești: LOGIA însemnând STIINȚĂ și HUDRO însemnând APĂ. Deci cuvântul...

Te-ar putea interesa și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Ai nevoie de altceva?