Modelare cartografică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geodezie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 4588
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Publicat de: Zamfira Antal
Puncte necesare: 8
Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi

Extras din proiect

Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului

› Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este: L-35-15-C-a-2-III și a fost realizată in Proiecţia Stereografică 1970 in sistem de cote Marea Neagră.

› Scara de reprezentare a planului este 1:5000;

Nomenclaturile foilor planurilor vecine sunt:

La Nord -L-35-15-C-a-2-I

La Sud -L-35-15-C-a-4-I

La Est -L-35-15-C-a-2-IV

La Vest - L-35-15-C-a-1-IV

Date generale

Trapezul cu nomenclatura L-35-15-C-a-2-III este poziţionat în judeţul Bistrita Nasaud si judetul Suceava avand o suprafata totala de 545,700 ha. În partea de N-V a foii de hartă se află Ocolul Silvic Rodna iar in partea de N a foii de hartă se află Suhardul Măgurenilor.

-Aerofotografierea este executata in anul 1991,

-Reperajul executat de I.C.A.S. in anul 1992,

-Originalul de teren intocmit de I.C.A.S in 1993,

- Originalul de editare intocmit de I.G.F.C.O.T in anul 1985,

- Imprimat la I.G.F.C.O.T in anul 1985.

Altimetrie

În interiorul trapezului relieful este reprezentat prin curbe de nivel cu echidistanta de 5 m, (cota minimă fiind de 975 m iar cota maxima fiind de 1450m) şi puncte cotate.

Planimetria

Pentru reprezentarea categoriilor de folosintă s-au folosit semne conventionale , regăsindu-se urmatoarele categorii de folosintă : Paduri 67% Pasune 20% Drum de exploatare7% Hidrografie 5%.

Căi de comunicaţii

Căile de comunicaţii sunt într-un procent de 5% pe acest trapez.Avem 15 drumuri de exploatare,cele mai multe aflandu-se in centrul foii de hartă si in partea de V a hărții.

Folosinţe

Pe hartă se găsesc limite dintre diferite categorii de folosinţe, cum ar fi : paşune-20% si padure 67%.

Hidrografie

Hidrografia este reprezentată prin semene convenţionale corespunzătoare cursurilor de apă de curgere permanentă și intermitentă predominant in partea de Est si Vest .

Determinarea bazei cartografice a trapezului

În vederea utilizării hărţilor şi planurilor topografice în lucrările de cadastru general şi de specialitate se cere cunoaşterea elementelor bazei cartografice a hărţilor şi planurilor:

1. sistemul de proiecţie cartografică;

2. scara de reprezentare;

3. cadrul hărţii şi a planului;

4. nomenclatura şi modul de imparţire în foi de hartă şi de plan.

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10.000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 şi 1:10.000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului prin formele sale.

PROIECTIA AZIMUTALA PERSPECTIVA STEREOGRAFICA OBLICA

CONFORMA PE PLAN SECANT UNIC-1970

Proiecţia stereografică oblică conformă pe plan secant a fost folosită în ţara noastră,într-o primă perioadă între anii 1933 şi 1951, fiind denumită “proiecţia stereografică pe planul secant unic Braşov-1930”, după care a fost reluată şi adoptată cu alţi parametric începând cu anul 1973 şi până în present ,sub denumirea de “proiecţia stereografică pe plan secant unic- 1970”.

Proiecţia azimutală perspectivă stereografică oblică conformă,cu planul de proiecţie secant unic 1970 ,utilizată în mod frecvent prin denumirea de “Proiecţia STEREO-70” a fost folosită începând cu anul 1973 la întocmirea planurilor topografice de bază la scările 1:2 000; 1:5 000 şi 1:10 000, precum şi a hărţii cadastrale la scara 1:50 000. Acest sistem de proiecţie s-a adoptat,având la bază elementele elipsoidului Krasovski-1940 şi planul de referinţă pentru cote MAREA NEAGRĂ.

Pentru definirea principiilor care au stat la baza adoptării proiecţiei stereografice 1970, se

consideră o secţiune prin sfera terestră de rază medie ????????(fig.1.1), în care sunt redate urmatoarele elemente geometrice ale reprezentarii:

Preview document

Modelare cartografică - Pagina 1
Modelare cartografică - Pagina 2
Modelare cartografică - Pagina 3
Modelare cartografică - Pagina 4
Modelare cartografică - Pagina 5
Modelare cartografică - Pagina 6
Modelare cartografică - Pagina 7
Modelare cartografică - Pagina 8
Modelare cartografică - Pagina 9
Modelare cartografică - Pagina 10
Modelare cartografică - Pagina 11
Modelare cartografică - Pagina 12
Modelare cartografică - Pagina 13
Modelare cartografică - Pagina 14
Modelare cartografică - Pagina 15
Modelare cartografică - Pagina 16
Modelare cartografică - Pagina 17
Modelare cartografică - Pagina 18
Modelare cartografică - Pagina 19
Modelare cartografică - Pagina 20
Modelare cartografică - Pagina 21
Modelare cartografică - Pagina 22
Modelare cartografică - Pagina 23
Modelare cartografică - Pagina 24
Modelare cartografică - Pagina 25
Modelare cartografică - Pagina 26
Modelare cartografică - Pagina 27
Modelare cartografică - Pagina 28
Modelare cartografică - Pagina 29
Modelare cartografică - Pagina 30
Modelare cartografică - Pagina 31
Modelare cartografică - Pagina 32
Modelare cartografică - Pagina 33
Modelare cartografică - Pagina 34
Modelare cartografică - Pagina 35
Modelare cartografică - Pagina 36
Modelare cartografică - Pagina 37
Modelare cartografică - Pagina 38
Modelare cartografică - Pagina 39
Modelare cartografică - Pagina 40
Modelare cartografică - Pagina 41
Modelare cartografică - Pagina 42
Modelare cartografică - Pagina 43
Modelare cartografică - Pagina 44
Modelare cartografică - Pagina 45
Modelare cartografică - Pagina 46
Modelare cartografică - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Modelare cartografica.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de culegere, reprezentare și editare a datelor spațiale

Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2....

Trasarea pe teren a unui complex industrial

I.Proiectarea rețelei topografice de construcție 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție Cunoscând valoarea lui...

Cufărul Shahrazadei

Generalitați ale mineralelor Mineralogia (minera = mineral, logos = vorbire) este disciplina geologica fundamentala care se ocupa cu studierea...

Informatizarea operațiilor de carte funciară

Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară. Etapele realizării proiectului...

Amenajarea teritoriului în context național

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și...

Hidrologie Urbană

CE ÎNSEAMNĂ HIDROLOGIE Denumirea provine din compunerea a două cuvinte grecești: LOGIA însemnând STIINȚĂ și HUDRO însemnând APĂ. Deci cuvântul...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Sistemul de publicitate imobiliară potrivit legii nr. 7 din 1996

I. NOTIUNEA SI OBIECTIVELE PUBLICITATII IMOBILIARE Publicitatea imobiliara desemneaza totalitatea mijloacelor juridice prevazute de lege prin care...

Publicitatea Imobiliară

Publicitatea imobiliară 1. Noţiunea şi obiectivele publicităţii imobiliare. 2. Sistemul registrului de transcripţiuni şi inscripţiuni. 3. Sistemul...

Clase Uzuale de Modele

Aparatul matematic utilizat în cadrul modelării este deosebit de variat. Cel mai frecvent însă, în elaborarea deciziilor se folosesc metode ale...

Modelare cartografică

Analiza mesajului planului L-35-43-B-d-1-I, la scara 1:5000: a) Descrierea informatiilor cuprinse în cadrul hartii Nomenclatura trapezului:...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Sisteme Informatice Geografice Curs

1.1 Ce este GIS? Un Sistem Informatic Geografic, prescurtat SIG sau GIS (Geographic Information System) reprezinta un ansamblu de persoane,...

Elemente de Urbanism

Structura urbanistică a teritoriului 1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de...

Ai nevoie de altceva?