Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor

Proiect
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 36161
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAP.I.IMPORTANŢA AMBALAJULUI
 2. I.1.Generalităţi 5Clasificarea ambalajelor 5
 3. I.3. Ambalarea produselor alimentare 8
 4. I.4. Funcţiile şi importanţa ambalajului 8
 5. CAP. II TIPURI DE AMBALAJE METALICE ŞI MATERIALE UTILIZATE LA CONFECŢIONAREA ACESTORA
 6. II.1.Tipuri de ambalaje metalice 13
 7. II.1.1.Cutii metalice 13
 8. II.1.1.1.Metode de confecţionare a cutiilor metalice 16
 9. II.1.2.Bidoane metalice 19
 10. II.1.3.Ambalaje aerosol 22
 11. II.1.3.1.Ambalaje aerosol cu propulsor lichefiat şi cu propulsor în stare gazoas 22
 12. II.1.4.Confecţionarea ambalajelor aerosol 24
 13. II.2.Materiale metalice utilizate la confecţionarea ambalajelor metalice 25
 14. II.2.1.Fierul şi aliajele sale 25
 15. II.2.2.Cuprul şi aliajele sale 27
 16. II.2.3Nichelul şi aliajele sale 29
 17. II.2.4. Aluminiul şi aliajele sale 29
 18. II.2.5. Staniul 32
 19. II.2.6. Tabla cositorită 32
 20. II.2.7. Materiale de acoperire de natură organică 35
 21. II.2.7.1.Lacuri şi vopsele 35
 22. II.2.8.Parafine şi ceruri microcristaline 38
 23. CAP.III.TRĂSĂTURI PARTICULARE A AMBLAJULUI CARE INFLUENŢEAZĂ MIGRAŢIA 40III.3. Tipuri de deteriorare a recipientelor metalice 41 III.3.1.Coroziunea 41III.3.1.1.Factori care influenţează coroziunea 41
 24. III.3.2.Tipuri de corodare 43
 25. III. 3.3 Indici de apreciere a coroziunii 45
 26. III.3.4.Influenţa coroziunii asupra soluţiilor constructive şi de exploatare a utilajelor 47
 27. CAP.IV.REGLEMENTARI PRIVIND UTILIZAREA METALELOR CA MATERIALE DE CONTACT CU ALIMENTELE 49
 28. IV.4.1.Statutul reglementărilor actuale privind metalele 49
 29. IV.4.2. Statutul reglementărilor curente pentru învelişuri 51
 30. IV.4.3. Statutul legislaţiei curente privind sigilanţii pentru capetele recipientelor metalice 53
 31. IV.4.4. Statutul legislaţiei curente privind garniturile 53
 32. IV.4.5. Îmbunătăţirea migraţiei prin utilizarea materialelelor moderne 54
 33. IV.4.5.1.Evaluarile siguranţei noilor dezvoltări a ambalajelor alimentare 54
 34. IV.4.6.Managementul migraţiei substanţelor de bază adăugate neintenţionat 55
 35. IV.4.6.1.Managementul holistic al siguranţei alimentare 55
 36. IV.7Reglementări privind lacurile pentru conserve 56
 37. IV.7.1.Legislaţia europeană privind lacurile de protecţie 56
 38. V.7.2.Legislaţia naţională referitoare la lacuri pentru conserve 56
 39. CAPITOLULV. STUDIUL PRIVIND SIGURANŢA CONSERVĂRII ALIMENTELOR ÎN AMBALAJE METALICE 58
 40. V.1.Stabilirea sistemului produs 58
 41. V.2.Clasificarea lacurilor utilizate 59
 42. V.2.1.Lacuri pe bază de răşini ter¬moplaste 59
 43. V.2.2.Răşinile pe bază de poliester sau poliester modificat 59
 44. V.3.Procese de conservare în ambalaje metalice 59
 45. V.4.Aspecte ale migrării în sistemul aliment – ambalaj 60
 46. V.5. Efectele ambalajelor metalice asupra calităţii conservelor 61
 47. V.5.1.Factori care influenţează degradarea calităţii 61
 48. V.5.2. Metode de verificare a cutiilor metalic 62
 49. V.5.3.Defecte ce au loc la sterilizarea produselor în ambalaje metalice 67
 50. V.6. Studiu privind perioada de garanţie a alimetelor din recipientele metalice 76
 51. V.6.1. Interacţiunile dintre recipient şi conţinut 77
 52. V.6.2. Rolul cositorului 77
 53. V.6.3. Disoluţia/ dizolvarea/ dezintegrarea cositorului de pe suprafaţa recipientelor 78
 54. V.6.4. Toxicitatea cositorului 80
 55. V.6.5. Fierul 81
 56. V.6.6. Plumbul 82
 57. V.6.7. Aluminiul 82
 58. V.6.8 Lacurile /emailul 82
 59. CAP.6.Metodologia de testare a lacurilor de protecţie şi de migraţie a metalelor în alimente
 60. VI.1.Metodologia analitică 84
 61. VI.2.Determinarea pe cale instrumentală a rezistenţei la coroziune a metalelor şi aliajelor 87
 62. VI.3. Studiul privind migraţia a aluminiului în bere şi băuturi răcoritoare 88
 63. CAP.7.MANAGEMENTUL AMBALAJELOR ŞI DEŞEURILOR DE AMBALAJE
 64. 7.1.Hotararea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje 98
 65. 7.2.Cerinţe esenţiale privind ambalajele 100
 66. 7.3. Principiile specifice activităţii de gestionare a deseurilor de ambalaje 101
 67. 7.4.Recuperarea, valorificarea si reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 101
 68. 7.5.Stimularea activitatii de management a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 103
 69. CONCLUZII
 70. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Până la consumatorul individual sau colectiv, alimentele parcurg un circuit complex, atât ca posibilităţi de insalubrizare, cât şi ca modalităţi de prelucrare tehnologică, conservare şi păstrare pe toată durata circuitului.

Din momentul în care este strânsă recolta iar animalele sunt sacrificate, materia prima de origine vegetală sau animală este supusă un ei deteriorări progresive, care se poate desfăşura lent (la peş te sau lapte) încât poate provoca alimentului realmente inutilizări în numai câteva ore.

În ceea ce priveşte rezervele alimentare, bacteriile, mucegaiurile, drojdiile,insectele şi rozătoarele se află într-o constantă şi directă „competiţie’’ cu omul.

Cunoaşterea diferiţilor agenţi de degradare şi a proceselor pe care le desfăşoară, a direcţiei şi a intensităţi acestora, sub impactul condiţiilor de mediu, dirijate sau nedirijate, a dat cercetării merceologice clasice posibilitatea de a alege cel mai convenabil interval de stabilitate pentru produsele alimentare, fără risc, sau cu risc minim, în timpul circulaţiei de la producător la consumator. S-a putut stabili, de asemenea, regimul de păstrare în spaţii fixe şi mobile de depozitare, cu un grad înalt de specificitate.

Conservele de carne sunt produse de carne închise ermetic în cutii sau borcane şi supuse unui tratament termic la temperaturi peste 1000˚C cu scopul de a distruge microorganismele şi enzimele nemicrobiene şi în special oxidazele, care ar putea altera conţinutul, păstrând în acelaşi timp unele substanţe termostabile astfel ca însuşirile organoleptice ale produsului şi valoarea lui nutritivă să rămână cât mai neschimbate.

Sistemul de ambalare, materialul folosit şi tipul de ambalaj trebuie să asigure stabilitatea alimentului, să nu permită transferul unor substanţe toxice din materialul din materialul de ambalare sau în timpul procesului ambalării către aliment, să evite schimbul de umiditate cu mediul, impurificarea cu substanţe nedorite din mediu, contaminarea cu microorganisme şi favorizarea unor reacţii fotochimice sau determinate de contaminarea microbiologică. Tipul şi materialele de ambalare pentru alimentele care urmează a fi sterilizate trebuie să asigure rezistenţa la manipulare, să nu se deformeze şi să nu se degradeze. Sistemul şi tipul de ambalaj trebuie să fie adaptat cerinţelor de utilizare a alimentului, evitându-se ambalarea alimentului uşor degradabil în recipienţi de volum care să impună după o utilizare parţială, o depozitare pe o perioadă mai lungă de folosinţă, în condiţii de neasigurare a etanşeităţii tipului de ambalaj, favorizându-se astfel degradarea alimentului. Sistemul, tipul de ambalare şi materialele necesare ambalării se vor certifica o dată cu certificare alimentului ca atare, pe baza unui aviz de specialitate a unităţilor de profil, neautorizându-se producerea şi comercializarea acestora decât în condiţiile certificării.

Etichetarea şi inscripţionarea alimentelor ambalate trebuie să fie conform reglementărilor naţionale, în conformitate cu reglementările internaţionale. Pentru alimentele care sunt ambalate de alţi agenţi economici decât cei care le-au propus, inclusiv cele din import, de asemenea trebuiesc respectate reglementările în vigoare de-o parte.

CAPITOLUL I.

I.IMPORTANŢA AMBALAJULUI

1.1.Generalităţi

Rolul estetic al culorii este îndeplinit atunci când aceasta imprimă ambalajului o impresie de soliditate, pune în valoare calităţile produsului şi subliniază caracterul specific. Foarte important este şi materialul pe care se aplică culoarea. Nu este neapărat necesar ca materialele de ambalaj să aibă suprafeţe netede, dimpotrivă, un relief poate face o culoare mai vie, iar neregularităţile pot realiza jocuri de umbră şi lumină.

Grafica are rolul cel mai important din punct de vedere estetic. Necesităţile comerciale impun o grafică simplă, estetică şi expresivă. Ea trebuie să dezvolte imaginaţia, să prezinte marfa într-o formă atrăgătoare care să aibă efect imediat, să informeze în mod sugestiv şi să fie uşor descifrabilă.

Ilustraţia unui ambalaj poate fi un desen sau o fotografie. Se preferă fotografia deoarece ea exprimă mai fidel realitatea. S-a demonstrat că precizia unei comunicări prin imagini este cel puţin tot atât de mare ca şi comunicarea verbală, fapt pentru care se apreciază că pe un ambalaj textul trebuie să fie subordonat imaginii, aceasta atrăgând atenţia, textul având un rol complementar.

De asemenea este necesară şi obţinerea unei armonii între formă şi realizarea grafică, în sensul că dispunerea în spaţiu a desenelor şi a textelor trebuie să ţină seama de posibilitatea de cuprindere a imaginilor realizate dintr-o dată de cumpărător. [SEG, 82, p. 87]

1.2.Clasificarea ambalajelor

AMBALAJ - totalitatea elementelor destinate să cuprindă sau să învelească un produs sau un ansamblu de produse, în vederea asigurării calităţii şi integrităţii acestora la manipulare, transport şi desfacere până la consum.

În funcţie de construcţie, destinaţie, material, mod de folosire acestea pot fi:

- ambalaj aerosol - este un recipient rezistent la o presiune interioară dată, prevăzut cu o deschidere cu o valvă care asigură etanşeitatea şi distribuirea produsului datorită presiunii din interiorul recipientului;

- ambalaj colectiv - este un ambalaj de desfacere şi de transport destinat să cuprindă mai multe unităţi din produsul ambalat;

- ambalaj demontabil - construcţia lui permite descompunerea sa în părţi componente şi reasamblarea sa;

- ambalaj deschis - nu este prevăzut cu capac sau alt sistem de închidere;

- ambalaj de desfacere - este conceput şi realizat pentru a-şi îndeplini funcţia în unitatea de vânzare, ajungând la consumator împreună cu produsul, fără să constituie unitate independentă;

- ambalaj etanş - este un ambalaj închis care - după caz - nu permite schimb, între interiorul şi exteriorul său şi invers, de apă, vapori de apă, gaze, etc.;

- ambalaj fix - a cărei construcţie nu permite demontarea şi plierea;

- ambalaj flexibil - care îşi schimbă forma şi dimensiunile la umplere şi golire;

- ambalaj intermediar - grupează un anumit număr de produse, ambalate sau nu în ambalaje de desfacere, fără să constituie o unitate independentă de transport;

- ambalaj închis - este prevăzut cu capac sau alt sistem de închidere;

- ambalaj de inventar - este un ambalaj refolosibil, aparţinând unei anumite întreprinderi şi supus restituirii către acea întreprindere;

Preview document

Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 1
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 2
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 3
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 4
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 5
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 6
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 7
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 8
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 9
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 10
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 11
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 12
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 13
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 14
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 15
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 16
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 17
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 18
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 19
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 20
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 21
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 22
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 23
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 24
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 25
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 26
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 27
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 28
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 29
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 30
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 31
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 32
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 33
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 34
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 35
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 36
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 37
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 38
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 39
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 40
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 41
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 42
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 43
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 44
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 45
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 46
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 47
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 48
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 49
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 50
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 51
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 52
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 53
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 54
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 55
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 56
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 57
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 58
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 59
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 60
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 61
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 62
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 63
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 64
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 65
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 66
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 67
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 68
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 69
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 70
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 71
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 72
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 73
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 74
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 75
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 76
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 77
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 78
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 79
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 80
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 81
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 82
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 83
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 84
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 85
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 86
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 87
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 88
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 89
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 90
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 91
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 92
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 93
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 94
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 95
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 96
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 97
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 98
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 99
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 100
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 101
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 102
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 103
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 104
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 105
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 106
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 107
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 108
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 109
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 110
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 111
Influența Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitații Alimentelor - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Influenta Ambalajelor Metalice asupra Conservabilitatii Alimentelor.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Să se proiecteze o secție de obținere a brânzei topite cu o capacitate de 20 T pe lună

MEMORIU TEHNIC În prima parte a lucrării de faţă s-a realizat o caracterizare detailată a materiilor şi a cerinţelor calitative impuse acestora,...

Principalele aspecte legate de sucurile naturale de fructe - compoziția fructelor, metode de preparare, ambalare, aparatură și liniile aferente

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune prezentarea principalelor aspecte legate de sucurile naturale de fructe: compoziţia fructelor, metode de...

Implementarea Sistemului de Management HACCP într-o Unitate de Producție de Fabricare a Bomboanelor Umplute

Tema Implementarea sistemului HACCP într-o unitate de producţie de fabricare a bomboanelor umplute. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT HACCP...

Tehnologii de Conservare (Decupare) a Produselor Alimentare cu Ajutorul Ultrasunetelor

CAPITOLUL I 1.1 Notiuni generale despre ultrasunete Ultrasunetele (US) sunt o forma de energie mecanica ce se propaga sub forma unor unde de...

Înghețata de fructe

Introducere Generalități Primul desert înghețat a fost creat în Imperiul Roman pe timpul împaratului Nero. Era o combinație între zapadă ,...

Implementarea HACCP în sectorul de producție și procesare a fructelor și legumelor

1. Întroducere Toate merele care sunt zemoase şi au un raport acizi-zahăr armonic, adică cele care au un gust acrişor agreabil, se potrivesc...

Produsele horticole, calitate și păstrare

INTRODUCERE Produsele horticole au o mare importanta în alimentaţia populaţiei, acestea folosindu-se atât în stare proaspătă cât şi ca materii...

Te-ar putea interesa și

Studiu Documentar privind Metodologia de Testare a Ambalajelor Metalice pentru Produse Alimentare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ambalajul este considerat astazi un element de strategie al fabricantului in comercializarea produselor sale pe piata...

Studiul privind comportamentul consumatorilor de produse Coca-Cola

INTRODUCERE ÎN MERCEOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE Merceologia este ştiinţa care studiază valorile de întrebuinţare ale mărfurilor. Această ştiinţă...

Grăsimi alimentare

Introducere Industria alimentară prezintă o serie de particularităţi faţă de alte ramuri industriale legate atât de natura materiilor prime...

Valorificarea și minimizarea deșeurilor și suproduselor din industria uleiului din germeni de porumb

1. Deşeurile din industria uleiului din germeni de porumb Deşeul reprezintă restul de material rezultat din procesul de formare a unui anumit...

Conservarea Produselor Alimentare

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Conserve alimentare - procese chimice întâlnite, metode de analiză specifice

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Observații privind tehnologia și aprecierea calității uleiului din germeni de porumb

INTRODUCERE Numeroase descoperii arheologice, dintre care se amintesc: opaiţele sumeriene, vasele ceramice umplute cu uleiuri din mormintele...

Influența negativă a erbicidelor și pesticidelor asupra produselor alimentare. consecințe

Pesticidele sunt substante de uz fitosanitar, utilizate in combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor. Structura chimica a acestor pesticide...

Ai nevoie de altceva?