Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 10063
Mărime: 211.17KB (arhivat)
Publicat de: Cantemir Vasilache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I. L. Candin
Universitatea”Lucian Blaga”Sibiu Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Specializare: Ingineria Produselor Alimentare

Cuprins

 1. Să se proiecteze din punct de vedere al necesarului de frig un abator (frigorifer uzinal), amplasat în Aiud destinat prelucrării şi depozitării prin frig a cărnii de porc rezultată în urma abatorizării a 125 buc. porci, având în medie 128 Kg./bucată la viu.
 2. n=1
 3. A. Date de proiectare
 4. 1. Abatorul va fi amplasat în Aiud.
 5. 2. Refrigerarea se va face la temperatura de 0.2ºC.
 6. 3. Spaţiile de depozitare a cărnii refrigerate vor putea prelua producţia pe 5 zile şi vor asigura o temperatură de 0.6ºC.
 7. 4. Congelarea se va face la 46% din carnea carcasă refrigerată până la temperatura de -22.2ºC.
 8. 5. Depozitele de congelare vor putea prelua producţia pe 69 de zile şi vor asigura o temperatură de -21.2ºC.
 9. 6. Frigoriferul va dispune de o rampă auto orientată în direcţia N-E.
 10. 7. Clădirea va fi protejată contra intemperiilor cu:
 11. -sarpanta dacă n=2k+1.
 12. 8. Protecţia solului la îngheţ se va face:
 13. -cu incalzire electrica, pentru n=2k+1.
 14. 9. Clădirea va fi pe un nivel.
 15. 10. Secţia funcţionează în două schimburi complete. În schimbul trei nu se fac manipulări de carne.
 16. 11. Secţia dispune de toate utilităţile necesare în cantităţi suficiente (curent electric, apă, canal etc).
 17. 12. Pentru acoperirea necesarului de frig se va folosi I.F.C.M.V. de amoniac.
 18. 13. Întregul echipament tehnologic va fi asigurat din producţia curentă a Societăţilor Comerciale din România.
 19. B. Conţinutul Proiectului
 20. 1. Borderou de piese scrise
 21. 1.1. Documentaţia de proiectare
 22. 1.1.1. Prelucrarea prin frig a cărnii
 23. 1.1.2. Depozitarea cărnii prelucrate prin frig
 24. 1.1.3. Condiţii exterioare de calcul (temperatura exterioară de calcul tec, umiditatea exterioară)
 25. 1.2. Dimensionarea frigoriferului
 26. 1.2.1. Calculul cantităţii de produse pe sortimente rezultate în urma abatorizării.
 27. 1.2.2. Calculul suprafeţelor de prelucrat şi depozitat prin frig.
 28. 1.3. Dimensionarea optimă a izolaţiei frigoriferului (termică şi hidrofugă)
 29. 1.3.1. Calculul de proiectare
 30. 1.3.2. Calculul de verificare.
 31. 1.4. Calculul termic al frigoriferului (calculul necesarului de frig).
 32. 1.4.1. Calculul necesarului de frig datorat aportului de căldură din mediul exterior spre interior (Q1).
 33. 1.4.2. Calculu necesarului de frig tehnologic (Q2).
 34. 1.4.3. Calculul necesarului de frig pentru condiţionarea aerului proaspăt (Q3).
 35. 1.4.4. Calculul necesarului de frig datorat exploatării spaţiilor frigorifice (Q4).
 36. 1.4.5. Calculul necesar total de frig (Qt) pe fiecare încăpere şi pe circuite de frig.
 37. 1.5. Calculul instalaţiilor de frig.
 38. 1.5.1. Calculul şi alegerea schemei de principiu a instalaţiei.
 39. 1.5.2. Calculul şi alegerea compresoarelor.
 40. 1.5.3. Calculul şi alegerea vaporizatoarelor.
 41. 1.5.4. Calculul şi alegerea condensatoarelor.
 42. 1.5.5. Calculul şi alegerea conductelor, armăturilor, aparatelor auxiliare (separatoare de lichid, ulei etc.).
 43. 1.5.6. Reguli de construcţie, montaj şi exploatare a instalaţiei frigorifice.
 44. 1.6. Lista de utilaje şi aparate.
 45. 2. Borderou de piese desenate.
 46. 2.1. Plan de frigorifer.
 47. 2.2. Desen de ansamblu a unui tunel.
 48. 2.3. Detalii de construcţie a minimul trei elemente delimitatoare diferite (perete exterior, perete interior, tavan, pardoseală etc.) cu reprezentare grafică, la scară a temperaturii şi presiunii parţiale de vapori.
 49. 2.4. Schema simplificată a vaporizatoarelor cu legături spre centrala de frig.
 50. 2.5. Schema de principiu a instalaţiei de frig pe circuite. Reprezentarea ciclului în diagrama h-p.
 51. 2.6. Fişe tehnice ale aparatelor şi maşinilor alese (xerox).

Extras din proiect

1.1.1. Prelucrarea prin frig a cărnii

Conservarea cărnii în condiţii optime a constituit din toate timpurile o problemă prin conservare căutându-se să se menţină pe cât posibil proprietăţiile cărnii proaspete. Dintre mijloacele de conservare aplicate, caracteristicile iniţiale ale produsului se menţin cel mai bine prin folosirea temperaturilor joase.

Caracteristicile cărnii depind de calitatea animalelor din care provin, de condiţiile de obţinere a cărnii, de transport, de depozitare etc.

Porcinele ocupă primul loc în consumul intern, atât pentru carne cât şi pentru grăsime. Deoarece atât în consumul intern cât şi la export se preferă o carne fără exces de grăsimi, porcinele se cresc în primul rând pentru carne. Îngrăşarea animalelor se face urmărindu-se calitatea superioară a cărnii şi evitându-se, în general, orice cantitate de grăsime care depăşeşte limita necesară acestei calităţi.

Obţinerea materiei prime, a cărnii şi a subproduselor, se relizează după sacrificarea animalului.

Prelucrarea animalelor, în acest scop, cuprinde următoarele faze :

- suprimarea vieţii animalului (asomare sângerare);

- îndepărtarea învelişului extern şi a extremităţiilor (jupuire, depilare, separarea capului şi a picioarelor);

- scoaterea organelor interne (eviscerare, recoltarea glandelor interne, recoltarea grăsimii);

- toaleta carcasei (despicare, fasonare, curăţire de cheaguri);

- controlul cărnii (examenul sanitar-veterinar, controlul de calitate, marcarea cărnii).

De modul în care sunt executate operaţiile din secţia de tăiere depind, în cea mai mare măsură, atât calitatea comercială a cărnii cât şi randamentul produselor secundare.

Compoziţia chimică medie a cărnii (respectiv a masei musculare eliberate de grăsime) este următoarea: 76% apă, 21% substanţe organice azotate, 1,5% substanţe organice neazotate, 1% substanţe minerale, la care se adaugă vitamine şi enzime.

Carnea de porc se împarte în patru tipuri:

- Tipul 1 : Grasă, de la porci cu slănina peste 6 cm.

- Tipul 2 : Semigrasă, de la porci cu slănina peste 4-6 cm.

- Tipul 3 : De şuncă, de la porci cu slănina peste 3-4 cm.

- Tipul 4 : Slabă, de la porci cu slănină peste 3 cm.

Pentru carnea congelată, grăsimile se reduc cu 0,5 cm, iar determinarea se face luând în medie grosimile pe spate, între vertebrele 1 şi 10.

Carnea de porcine se împarte în următoarele calităţi:

Calitatea I: De la animale tinere castrate, bine îngrăşate.

Culoarea cărnii este roz deschis; carnea este fină, iar grăsimea albă.

Calitatea a II-a: De la animale sub opt luni, castrate târziu.

Culoarea roz deschis, carnea este mai puţin fină. Pentru rasele de grăsime, animalele cu cantitate prea mare sau prea mică de grăsime.

Calitatea a III-a: Animalele bătrâne, rău întreţinute, uzate.

Culoarea roşie închisă, carnea puţin fină. Miros pătrunzător în unele cazuri.

Toate transformările care se produc în carnea proaspătă sunt străns legate de temperatura mediului înconjurător, fiind cu atât mai redusă cu cât produsul este răcit mai repede, la o temperatură mai joasă.

Frigul, nefiind în general un mijloc de sterilizare, menţinerea temperaturilor joase nu este suficientă pentru a distruge bacteriile şi mucegaiurile care existau iniţial pe carne. Totuşi, după menţinerea la temperaturi joase o parte din microorganisme sunt distruse, rămânând doar cele psihrofile, care constituie un pericol suficient de mare când acţiunea frigului încetează. De aceea, starea microbiologică iniţială, utilizarea cât mai rapidă a frigului şi menţinerea lui sunt factorii importanţi ai conţinutului în germeni ai cărnii.

Preview document

Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 1
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 2
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 3
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 4
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 5
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 6
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 7
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 8
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 9
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 10
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 11
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 12
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 13
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 14
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 15
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 16
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 17
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 18
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 19
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 20
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 21
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 22
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 23
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 24
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 25
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 26
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 27
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 28
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 29
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 30
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 31
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 32
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 33
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 34
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 35
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 36
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 37
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 38
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 39
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 40
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 41
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 42
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 43
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 44
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 45
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 46
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 47
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 48
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 49
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 50
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 51
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 52
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 53
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 54
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 55
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 56
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 57
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 58
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 59
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 60
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 61
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 62
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 63
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 64
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 65
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 66
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 67
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 68
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 69
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 70
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 71
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 72
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 73
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 74
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 75
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 76
Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Frigului si Climatizari in Industria Alimentara.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei Fabrici de Obținere a Conservelor din Carne

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Conservele din carne sunt produse ambalate ermetic în recipiente metalice sau de sticlă, obţinute prin tratament termic...

Proiectarea unui Restaurant

TEMA PROIECTULUI Proiectarea unui restaurant cu specific spaniol în Poiana Braşov, cu capacitate de 60 de locuri, terasă 40 locuri şi cofetărie 30...

Tehnologii de Conservare, Dezinfectare a Condimentelor, Sistemelor Condimentare

CAP1.Condimente si sisteme condimentare 1.1Generalitati: Adaosurile utilizate in alimentatie si in industria alimentara,pentru a conferi gust si...

Proictarea din Punct de Vedere al Necesarului de Frig a unui Abator (Frigorifer Uzinal)

1.Borderou de piese scrise 1.1. Documentația de prelucrare Schema tehnologică folosită în abator pentru obținerea carcaselor 1.1.1. Prelucrarea...

Organizarea Laboratorului de Analize pentru Produse Alimentare

Analiza biochimica trebuie efectuata imediat ce mostrele recoltate sunt aduse la laborator pentru ca acestea se depreciaza foarte repede fie...

Conservanți folosiți în industria alimentară

Cererea tot mai mare de produse alimentare care se inregistreaza duce la o supraproductie si o oferta variata din partea producatorilor alimentari....

Produse noi - zacuscă de pește

CAP 1. NOTIUNI GENERALE DESPRE ETAPELE PROCESULUI DE PROIECTARE A PRODUSELOR NOI a). Etapa I: Definirea tipului de produs - in aceasta etapa se...

Organizarea spațiilor de producție

BUCATARIE CALDA SI BUCATARIE RECE Pe parcursul istoriei , bucataria romaneasca percurgele etapele dezvoltarii societatii , ea este influentata de...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unei secții de fermentare dintr-o fabrică de bere

1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze secţia de fermentare, în tancuri cilindro-conice, a unei fabrici de bere, în scopul obţinerii berii...

Secție de Prelucrare a Laptelui în Brânzeturi

Să se proiecteze o secţie de prelucrare a laptelui în brânzeturi cu pastă opărită (caşcaval) cu o capacitate de 3000 kg/24 h. Materia primă va fi...

Salamuri crude cu maturare rapidă și cârnați Ghiudem

Cap.1 TEMA Să se proiecteze o secţie de preparate crude si uscate cu o capacitate de 2 t/zi având următoarea gamă sortimentală : 1. Salamuri...

Tehnica frigului și climatizări în industria alimentară - utilizarea frigului artificial

1. Compoziţia chimică procentuală a verzei de Bruxelles Generalităţi Legumele sunt prin natura lor, produse sezoniere a căror abundenţă dintr-un...

Tehnologia frigului și a climatizării

1.Memoriu descriptiv si justificativ Proiectul la disciplina Tehnik frigului si a climatizarii in industria alimentara se face pentru...

Proiect climă

1. MEMORIU DESCRIPTIV SI JUSTIFICATIV Proiectul urmareste determinarea, în prima faza, a suprafetei spatiului de depozitare a produselor lactate...

Tehnica Frigului și Climatizări în Industria Alimentară

Frigul este considerat astăzi mijlocul cel mai simplu, mai sigur şi mai economic de păstrare a produselor alimentare. Păstrarea alimentelor cu...

Tehnologia Cărnii

Îmbinând tradiţia germană (săsească) cu tehnologia de ultimă oră existentă pe plan mondial, numeroase fabrici de preparate din carne de la noi din...

Ai nevoie de altceva?