Anglicismele în Presa Scrisă

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 23976
Mărime: 156.78KB (arhivat)
Publicat de: Sorina Marginean
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Creţa Zorela

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. I. Împrumuturile: aspecte teoretice
 3. I.1. În căutarea unei definiţii
 4. I.2. Taxonomia împrumuturilor
 5. I.3. Funcţionarea neologismelor în spaţiul românesc
 6. II. Influenţa limbii engleze asupra limbii române
 7. II.1. Cauzele pătrunderii elementelor străine în limba română
 8. II.2. Anglicizare prin globalizare
 9. II.3. Adaptarea pe nivele a anglicismelor
 10. III. Limbajul presei de azi: tendinţe şi perspective
 11. III.1. Funcţionarea anglicismelor în presa scrisă autohtonă.
 12. Argumente pro şi contra
 13. III.2. Echivalentele anglicismelor în limba română
 14. III.3. Anglicismele în presa scrisă din anii (2001-2008) între necesitate şi abuz. Studiu de caz: ziarele “Timpul”, “Jurnal de Chişinău” şi revistele “Economica”, “Vip magazin”
 15. CONCLUZII
 16. BIBLIOGRAFIE
 17. ANEXE

Extras din proiect

Introducere

„… se scurge timpul trecător de parcă ar fi un izvor murmurător. Cu el îşi ia şi anii vieţii ce se strecor ca frunzele într-un copac roditor.

Omul e ca şi pomul ce-şi prinde rădăcini, apoi îşi adînceşte rădăcinile, dă roada de care mai apoi se bucură, dă fructul cel dulce care cu greu s-a făcut. Se întristează pomul cînd rămîne fără fructe şi frunze, devine trist, dar are speranţă că sămînţa lui va încolţi şi va da viaţă altui pom.

Timpul fuge repede ca un gînd, tu vrei să-l opreşti dar el nu te aşteaptă. El parcă se varsă într-o mare sau ocean ce-şi duce valurile într-o amintire din trecut. Da, ne amintim de acele clipe fericite cînd am obţinut cu atîta rîvnă să scriem cu alfabet latin. Ne-am bucurat că vom păstra limba noastră cea dulce ca pe un figure de miere. Uităm ori poate nu conştientizăm ce a zis marele nostru poet naţional şi universal M. Eminescu: ,,Noi nu suntem stăpînii limbii, ci limba e stăpîna noastră… Să păstrăm cu demnitate şi să luptăm, că avem o limbă pe care ne-au lăsat-o ca un mărgăritar scriitorii şi strămoşii noştri.” (D. Matcovschi)

Luat în totolitate, vocabularul poate fi definit ca un ansamblu pe care îl impart membrii unui grup social şi care serveşte la descrierea, clasarea sau actualizarea anumitor aspecte ale lumii exterioare. Se zice că fiecare semn lingvistic este un semn aparte în acest univers de semne, fiindcă limbajul uman este un limbaj incomparabil mai bogat, mai suplu, mai eficace ca oricare alt limbaj.

După doctrina lui Saussure, limba este asemeni unui organism mereu în schimbare, dar care îşi restabileşte neîncetat echilibrul său intern. Prin urmare, şi lexicul unei limbi este un ansamblu cu mutaţii permanente. Două sunt sursele de îmbogăţire a vocabularului: una internă şi alta externă. Sursa externă nu reprezintă altceva decît împrumutul. În studiul dat o atenţie deosebită vom oferi împrumuturilor recente din engleza britanică şi americană.

Cartea lui Nicolae Corlăteanu Încadrarea lingvistică în realităţile europene [1] adevereşte nu numai vigoarea spirituală a distinsului filolog, membru titular al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, dar şi gîndirea profund contemporană a domnului academician, care ne instruieşte în sensul apropierii tot mai necesare de nivelul european al lingvisticii, în consens cu evoluţia economiei, ştiinţei şi tehnicii.

Întemeiată pe studierea multilaterală a neologismelor, lucrarea patriarhului filologiei noastre are drept moto un adevăr absolut: „Se cuvine a prezenta problema neologismului în limba noastră prin prisma pătrunderii în plan istoric a noilor elemente lexicale, motivată prin necesităţile dezvoltării economice, sociale, naţionale, ştiinţifice, tehnice”. Avem de a face cu o carte scrisă azi pentru ziua de azi, iar parţial - şi pentru cea de mâine. Chiar referinţele la istoria apariţiei neologismelor în trecut au importanţă actuală, servindu-i autorului drept premisă a abordării problemei cuvintelor noi în cea mai strînsă legătură cu înnoirile de esenţe ale vieţii sociale, politice, economice.

Cînd trece la problemele nemijlocite ale neologismului în limba română, savantul distinge cu toată claritatea două aspecte esenţiale. În primul rînd, moştenirea rămasă de la moşi-strămoşi se cere apreciată la justa ei valoare în funcţia ei de acomodare la necesităţile expresive ale prezentului. În al doilea rînd, elementele noi de limbă... se cer nu numai adoptate, ci şi adaptate la spiritul, la noima limbii noastre, adică la normele ei fonetico-fonologice, gramatico-derivative, lexico-stilistice şi noţionale, pentru a satisface setea generală de cunoaştere şi înnoire a vieţii politice, social-economice, culturale. [2]

Actualitatea temei. Asistînd astăzi la o dezvoltare tehnologică fără precedent, la o interculturalitate în plină emancipare, facilitată de numeroasele canale de comunicare şi răspîndire a ideilor, remarcăm că un fenomen, mai rar auzit altădată, se desfăşoară în limba noastră în ultimele decenii. E vorba de împrumuturile de termeni anglo-americani, care pătrund masiv în limba română şi continuă să crească într-un ritm accelerat în pas cu schimbările tehnologice spectaculoase. Acestea îşi găsesc motivaţia în necesitatea de a desemna noile realităţi extralingvistice.

În acest context un rol foarte important în difuzarea inovaţiilor lexicale îl are presa, care, pe lîngă faptul că este considerată, a patra putere în stat, este şi un important factor cultural-educativ. Prin larga sa audienţă, prin autoritatea pe care o impune, atît presa scrisă, cît şi presa audio-vizuală, ia parte la educarea lingvistică a publicului, dar şi la diversificarea şi difuzarea inovaţiilor lexicale. Astfel, englezismele care îşi fac apariţia pe paginile presei scrise autohtone din ultimii şapte ani, tipologia lor, acceptarea sau neaceptarea anglicismelor de către cititori sunt întrebări ce prezintă interes nu numai pentru lingvişti, ci şi pentru noi. Iată de ce cunoaşterea profundă a limbajului presei scrise, realizările şi carenţele acestuia ar fi de un real folos celor interesaţi de subiectul cercetării.

Preview document

Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 1
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 2
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 3
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 4
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 5
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 6
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 7
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 8
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 9
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 10
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 11
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 12
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 13
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 14
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 15
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 16
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 17
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 18
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 19
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 20
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 21
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 22
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 23
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 24
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 25
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 26
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 27
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 28
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 29
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 30
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 31
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 32
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 33
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 34
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 35
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 36
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 37
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 38
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 39
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 40
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 41
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 42
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 43
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 44
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 45
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 46
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 47
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 48
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 49
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 50
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 51
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 52
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 53
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 54
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 55
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 56
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 57
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 58
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 59
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 60
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 61
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 62
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 63
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 64
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 65
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 66
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 67
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 68
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 69
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 70
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 71
Anglicismele în Presa Scrisă - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Anglicismele in Presa Scrisa.doc

Alții au mai descărcat și

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Dinamica Vocabularului Românesc Actual

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Dinamica vocabularului românesc actual” prezintă evoluţia şi îmbogăţirea lexicului românesc mai ales...

Îmbogățirea vocabularului limbii române sau degradarea lexicului românesc

Introducere: Simultan cu intrarea în epoca modernă și dezvoltarea societății românești din ultimele decenii, lexicologia a prins culoare adoptând...

Dinamica limbii române actuale

- limba este un sistem - „semn lingvistic” = unu sau mai multe cuvinte cu sens unitar - structuralism in lingvistica Ferdinand de Saussure (1916)...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I MORFOLOGIA 1.1 Cazul 1.1.1 Stabilirea cazului Pentru că stabilirea cazului constitue una dintre cele mai mari dificultăţi...

Neologismele în Limba Română Contemporană

Introducere Limba română, a carei amplitudine vocală este evidentă, se află într-un permanent proces de internaţionalizare, la care sunt supuse,...

Stilul Publicistic

STILUL PUBLICISTIC 1 Argument Într-o lume în mişcare complexă şi supusă sistematic unui masiv bombardament informaţional, limbajul publicistic...

Articolul Feature

INTRODUCERE Europa Centrală şi cea de Est a trecut în ultimii ani printr-o serie de schimbări majore care au dus la o deschidere fructuoasă în...

Dinamica Vocabularului Românesc Actual

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Dinamica vocabularului românesc actual” prezintă evoluţia şi îmbogăţirea lexicului românesc mai ales...

Mass-Media Mileniului III

1. Mass-media mileniului III. Online journalism „Când poţi publica pentru ochii întregii lumi din dormitorul tău, ştii că ceva s-a schimbat!”...

Lead

INTRODUCERE Actualitatea temei. Lead-ul (sau paragraful introductiv) joacă un rol foarte important în presa scrisă, deoarece acesta are funcția de...

Ai nevoie de altceva?