Managementul românesc european

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8510
Mărime: 81.49KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

1 - Managementul european

Europa în general și Uniunea Europeană în special reprezintă un partener important în comerțul internațional, aflându-se pe primul loc din punctul de vedere al exportului, importului și al investițiilor în străinătate, adică în alte țări decât cele europene. Țările europene au început să-și integreze și să-și coordoneze economiile și piețele lor naționale în vederea creșterii competitivității produselor față de produsele firmelor americane și japoneze.

Într-un asemenea context concurential, definirea unui model european de management într-o economie globală este dependentă de valorificarea în sinergie a tuturor influentelor pozitive, provenite din sfera micro si macro-economiei, din aceea a mediului social, politic, cultural specific fiecărei tări membre în UE, precum si dinspre structurile transeuropene ce există deja sau se vor constitui în viitor.

Managementul european se definește ca fiind un concept privind rezolvarea problemelor si luarea deciziilor la toate nivelurile organizațiilor, prin care să se distingă identitatea Europeană a strategiilor, precum și a planificării, implementării si evaluării schimburilor.

Dezvoltarea modelului de management european are la bază urmatoarele argumente :

- necesitatea dezvoltării unor soluții pentru problemele și oportunitățile referitoare la diversitatea culturală, economică, politică și socială specifică spatiului European;

- elaborarea unei strategii coerente de dezvoltare a tuturor resurselor, pe considerentul că numai o strategie economică europeană poate raspunde eficient provocărilor mediului concurential global;

- reformarea managementului organizațiilor europene, astfel încât modelele naționale de management să poată depași barierele economice, sociale și culturale existente;

- extinderea spațiului Uniunii Europene, introducerea monedei unice europene si dezvoltarea unui cadru instituțional, juridic si legislativ care guverneaza spatiul Uniunii Europene, reglementând rapoartele dintre state;

- trecerea de la ideea de concurență între țările Europei la cea de competiție între companiile europene;

- angajarea de catre companiile multinaționale străine a unor manageri europeni, pentru a asigura o abordare managerială unitară la nivelul tuturor filialelor acestora;

Apreciem că viabilitatea managementului european e dependentă de succesul UE pe plan economic și social, în condițiile economiei și concurenței globale, care se poate realiza potrivit principiului: ceea ce este bun și agreat într-un anumit model național trebuie menținut și generalizat prin adaptare la ceilalți, iar ceea ce este neviabil și păgubos trebuie să dispară treptat, printr-un proces de omogenizare ce presupune apropierea fără a exclude unitatea în diversitate în cadrul UE.

Factorii fundamentali cu capacitate de influențare pozitivă a instituirii modelului de management european intră:

- sistemele politice democratice

- consolidarea culturii europene

- sistemele educaționale naționale

- mediul juridic comunitar

- modelele naționale de management

- mediul economic competitiv

- continuarea europenizării afacerilor

- susținerea parteneriatului social.

Caracteristici

Principala caracteristică a managementului european o constituie flexibilitatea.Această particularitate a modelului european de management al resurselor umane are mai multe sensuri. În primul rând, este vorba de diversitatea economica, socială, culturală și politică care caracterizează spațiul european. Din acest punct de vedere managerii companiilor multinaționale care acționează în Europa trebuie să dispună de capacitatea de a întelege si a interpreta aceasta diversitate si complexitate. În Olanda, principiul care stă la baza relațiilor dintre manageri și angajați îl reprezintă consensul. Angajații din companiile olandeze manifestă un grad sporit de rezistență față de formalizarea practicilor de resurse umane în stil francez. În Olanda, managementul resurselor umane se bazează pe o comunicare cât mai bună între manageri si angajați. În Germania, Franța, Belgia, Luxemburg, au fost elaborate o serie de norme si reglementări legislative care obliga companiile ca, în functie de numarul de angajati, sa recunoasca activitatea sindicatelor și să le consulte într-o serie de probleme cu implicații directe la nivelul forței de muncă.

În al doilea rând, spațiul european se caracterizează printr-un grad foarte mare de mobilitate a forței de muncă. Pentru spațiul european, circulația persoanelor și, respectiv, a forței de muncă, prezintă o importanță deosebită. Globalizarea și internaționalizarea piețelor sunt factori care determină noi comportamente migratorii, fenomenele migratorii temporare având o semnificație aparte. Mobilitatea forței de munca permite realizarea transferului intercultural .

O altă caracteristică a modelului de management european o reprezintă existența unor valori și comportamente specifice modului de viață european, care permit integrarea sub raport politic, social, economic si cultural. Între acestea, pot fi menționate: cultura religioasă, preocuparea pentru protecția mediului,guvernările democratice din țările europene.

Bibliografie

- Belea M.- Preocupări de organizare stiințifică a producției în România perioadei interbelice, Viața economică, IV, 1968

- Nica P., Iftimescu A. - Management. Concepte și aplicații, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2003

- Petrescu I., Management general.Concepte si aplicatii, Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2007

- Nicolescu O. (coautor), in Verboncu I. (coord.), Schimbarea organizationala prin reengineering, Editura ASE, Bucuresti, 2011

- Andres S., Control financiar și de gestiune- atribut al managementului, Ed. Eftimie Murgu Resita, 2009

- Andres S., Managementul participativ- cale de crestere a eficientei conducerii și eficienței organizatiei, Ed. Mirton Timisoara, 2007

- Burdus E., Androniceanu A., Managementul schimbarii, Ed. Economica, Bucuresti, 2000

- Maria Gâf-Deac, Management General, Teorie și Aplicații. Editura Fundației România de Mâine, București , 2008.

- Maria Gâf-Deac, Îndrumar pentru management modern. Planuri de seminarii, Note de curs, Aplicații, Discuții și Întrebări,Teste de autoevaluare., Editura Fundației România de Mâine, București, 2008.

Preview document

Managementul românesc european - Pagina 1
Managementul românesc european - Pagina 2
Managementul românesc european - Pagina 3
Managementul românesc european - Pagina 4
Managementul românesc european - Pagina 5
Managementul românesc european - Pagina 6
Managementul românesc european - Pagina 7
Managementul românesc european - Pagina 8
Managementul românesc european - Pagina 9
Managementul românesc european - Pagina 10
Managementul românesc european - Pagina 11
Managementul românesc european - Pagina 12
Managementul românesc european - Pagina 13
Managementul românesc european - Pagina 14
Managementul românesc european - Pagina 15
Managementul românesc european - Pagina 16
Managementul românesc european - Pagina 17
Managementul românesc european - Pagina 18
Managementul românesc european - Pagina 19
Managementul românesc european - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Managementul romanesc european.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Managementul corporatist în Olanda

I. Miracolul economic olandez Deşi considerată o ţara europeană “minusculă”, înconjurată de mari puteri economice şi de mari culturi, deşi are...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managerul Olandez

După eliberarea de ocupaţia nazistă, în anii ’50 şi ’60, Olanda a trecut printr-un „miracol economic” , susţinut de exporturile de lalele şi...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității

INTRODUCERE Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a...

Tendințe privind Competitivitatea Serviciilor Turistice din România

CAPITOLUL 1. LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII TURISTICE DIN ROMÂNIA Turismul mobilizează nenumărate rezerve şi...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Uniunea Europeană - administrație

INTRODUCERE Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept...

Evoluție și tendințe în managementul românesc

Evolutia managementului românesc de la aparitie si pânã astãzi. România se înscrie în rândul tarilor în care preocuparile teoretice si...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Instituții - politică de mediu

Partea I - Politica de mediu in Uniunea Europeana I. Evoluţia politicii de mediu Repere cronologice în ceea ce priveşte politica de mediu la...

Ai nevoie de altceva?