Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 34252
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Kiss
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura G.

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. CAP 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD 2
 3. 1.1. SCURT ISTORIC 2
 4. 1.2. OBIECT / DOMENIU DE ACTIVITATE 3
 5. 1.3. ORGANIZARE INTERNĂ 5
 6. 1.4. FUNCŢIONALITATE 7
 7. 14.1. Cadrul juridic de functionare al Spitalului de Adulti Barlad 8
 8. 1.4.2. Compartimente de lucru functionale si organizatorice – atributii, sarcini, competente 9
 9. 1.5. STRUCTURA DE PERSONAL 19
 10. 1.6. RELAŢII CU EXTERIORUL 26
 11. 1.6.1. Relatiile cu institutiile ierarhic superioare si inferioare 27
 12. 1.6.2. Relatii cu Trezoreria Barlad 30
 13. 1.7. STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI ÎN PERIOADA 2004 – 2006 33
 14. CAP 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI LA INSTITUŢIILE PUBLICE 38
 15. 2.1. CADRUL JURIDIC UTILIZAT ÎN FUNDAMENTAREA VENITURILOR PROPRII / CHELTUIELILOR BUGETARE 38
 16. 2.1.1. Bugetul de venituri si cheltuieli 39
 17. 2.2. FUNDAMENTAREA VENITURILOR 53
 18. 2.3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR 61
 19. 2.4. FLUXURI INFORMAŢIONALE GENERATE DE FUNDAMENTAREA INDICATORILOR DE CHELTUIELI 70
 20. CAP 3. FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 74
 21. 3.1. SURSE DE FINANTARE A INSTITUTIILOR PUBLICE 74
 22. 3.2. FINANTAREA BUGETARA 75
 23. 3.2.1. Finantarea din bugetele statului 75
 24. 3.2.2. Finantarea din bugetele locale 84
 25. 3.2.3. Efectuarea platilor prin trezorerie din creditele bugetare deschise si repartizate 86
 26. 3.3. PARTICULARITATI IN FINANTAREA SPITALULUI DE ADULTI BARLAD 94
 27. CAP 4. ORGANIZAREA EVIDENŢEI PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE 97
 28. 4.1. EVIDENTA STATISTICA 97
 29. 4.2. EVIDENŢĂ TEHNICO-OPERATIVĂ 99
 30. 4.3. EVIDENTA CONTABILA 99
 31. BIBLIOGRAFIE 124

Extras din proiect

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad

1.1. Scurt istoric

Puţine localităţi din România se pot mândri cu o memorabila existenta a instituţiei spitaliceşti. Documentele vremii consemnează ziua de 27 octombrie 1838 ca data care marchează inceputul funcţionarii „bolnitei"din Bârlad,ce dispunea de un număr de 20 „crivaturi".

La 27 octombrie 1838 se infiinteaza prin donaţiile Elenei Beldiman si fraţilor Greceanu primul spital cu 20 de paturi in oraşul Bârlad, care in 1850 va ajunge la o capacitate de 30 paturi.

Au slujit cu sârg si devoţiune acest spital o pleiada de generaţii de medici si farmacişti, dar la loc de frunte de afla Dr. Constantin Codrescu, revolutionar in gândire si acţiune, care vedea in spital „o instituţie eminamente democratica,menita a răspunde la trebuinţele clasei celei mai numeroase, care n-are alt capital decât munca si pentru care boala este o povara mai cruda decât moartea chiar".

In anul 1866, dr.Constantin Codrescu preia conducerea spitalului care funcţiona improvizat in condiţii vitrege. Hotărât sa construiască un nou aşezământ spitalicesc in Bârlad la 17 ianuarie 1867 organizează o intrunire publica cu participarea numeroasa a cetăţenilor din Bârlad, pe care-i convinge sa contribuie financiar la acest deziderat.In luna ianuarie 1871 ia fiinţa epitropia viitorului spital care se va numi „Spitalul Bârlad si Elena Beldiman"dupa numele donatorilor principali.Viitoare construcţie a edificiului a fost incredintata arhitectului Loran Ingverman, iar calitatea de diriginte de şantier a fost preluata de dr. Constantin Codrescu care a participat permanent la proiectarea si supravegherea construcţiei.

Pe 17 aprilie 1881,Bârladul inaugura in cadru festiv intrarea in funcţiune a noului edificiu al Spitalului, care funcţiona cu 72 de paturi deşi condiţiile permiteau amplasarea a 120 de paturi. Arhitectonica impunătoare a acestui aşezământ spitalicesc, mult apreciata in timp a constituit obiectul prezentării la Expoziţia Mondiala de la Paris, unde caloriferul inventat si introdus in construcţia Spitalului de către dr. Constantin Codrescu a obţinut o binemeritata recunoaştere si o menţiune onorifica.

In contact permanent cu progresele care se realizau in medicina , in organizarea si functinarea spitalelor, dr.Constantin Codrescu separa serviciul chirurgical de cel medical in spatiile existente. De asemenea, prin construcţia altor spatii spitalicesti, in 1883 infiinteaza o secţie de boli contagioase si sifilitice. Spitalul din Bârlad a funtionat cu aceasta baza materiala pana in anul 1975,cand noua clădire Spital cuplat cu Policlinica a preluat o parte din secţii.

Asistenta spitaliceasca s-a dezvoltat continuu la inceputul sec. XX-daca in 1938 Spitalul din Bârlad avea numai trei secţii {interne, chirurgie, contagioase} in 1948 s-a imbogatit cu secţiile Obstetrica-Ginecologie si Dermatologie; in 1949 cu secţiile Pediatrie si Ftiziologie; in 1954 cu serviciile ORL si Oftalmologie, iar in 1955 cu Sanatoriul antituberculos.

Personalităţi de seama ale vieţii medicale romaneşti si-au făcut ucenicia sau au profesat la Barlad, iar spiritul ştiinţific promovat cu osârdie chiar de la inceputul existentei spitalului, a pus bazele unei adevărate scoli barladene, a căror punţi trainice leagă trecutul de prezent.

1.2. Obiect / domeniu de activitate

Spitalul de Adulţi Bârlad este o instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică care oferă un pachet de servicii madicale în asistenţa medicală spitalicească; afost înfiinţat la 25 martie 1942; este un spital municipal care are, în afara sarcinilor spitaliceşti proprii, atribuţii în învăţământul medical postliceal, de cercetare ştiinţifică şi de îndrumare metodologică.

Spitalul Municipal de Adulti Barlad este o institutie publica cu personalitate juridica, care isi desfăşoară activitatea pe plan local, in scopul realizării politicilor si programelor naţionale de sănătate publica, a activităţii de promovare a sănătăţii si medicina preventiva, a monitorizării stării de sănătate si organizării statisticii de sanatate, precum si a planificării si derulării investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul sănătate si de la fondul de asigurări sociale de sănătate.

Subordonarea spitalului este dubla, sub aspectul indrumarii tehnico profesionale si sub aspectul regimului de finanţare si creditare incheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui si Autoritatea de Sănătate Publica Vaslui.

Preview document

Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 1
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 2
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 3
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 4
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 5
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 6
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 7
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 8
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 9
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 10
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 11
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 12
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 13
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 14
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 15
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 16
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 17
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 18
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 19
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 20
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 21
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 22
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 23
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 24
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 25
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 26
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 27
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 28
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 29
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 30
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 31
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 32
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 33
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 34
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 35
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 36
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 37
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 38
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 39
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 40
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 41
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 42
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 43
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 44
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 45
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 46
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 47
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 48
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 49
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 50
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 51
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 52
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 53
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 54
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 55
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 56
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 57
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 58
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 59
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 60
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 61
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 62
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 63
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 64
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 65
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 66
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 67
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 68
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 69
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 70
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 71
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 72
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 73
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 74
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 75
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 76
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 77
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 78
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 79
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 80
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 81
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 82
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 83
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 84
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 85
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 86
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 87
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 88
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 89
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 90
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 91
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 92
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 93
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 94
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 95
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 96
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 97
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 98
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 99
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 100
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 101
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 102
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 103
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 104
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 105
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 106
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 107
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 108
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 109
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 110
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 111
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 112
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 113
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 114
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 115
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 116
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 117
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 118
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 119
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 120
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 121
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 122
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 123
Organizare și Funcționalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Organizare si Functionalitate la Spitalul Municipal de Adulti Barlad.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna

Introducere Managementul trebuie abordat pe de o parte ca stiinta, iar pe de alta parte, ca arta, ca o activitate practica sociala. După unii...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Ai nevoie de altceva?