Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 29807
Mărime: 983.48KB (arhivat)
Publicat de: Violeta C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Capitolul I. MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL
 2. MANAGEMENTULUI FIRMEI
 3. 1.1. Definirea managementului vânzării
 4. 1.2. Paralelă între managementul firmei şi managementul vânzărilor
 5. 1.2.1. Raportul dintre managementul general al firmei şi
 6. managementul vânzărilor
 7. 1.2.2. Funcţiile managementului general al firmei şi
 8. managementului vânzărilor
 9. 1.3. Organizarea structurală a activităţilor de vânzare
 10. Capitolul II. SOLUŢII GENERICE DE CREŞTERE A
 11. PERFORMANŢELOR MANAGEMENTULUI
 12. ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE
 13. 2.1. Îmbunătăţirea activităţii de vânzare prin dezvoltarea unor noi
 14. tipuri de vânzare
 15. 2.1.1. Vânzarea directă şi relaţia acesteia cu marketingul direct
 16. 2.1.2. Vânzarea prin Internet
 17. 2.2. Managementul conturilor cheie
 18. Capitolul III. POSIBILITĂŢI DE RAŢIONALIZARE A
 19. MANAGEMENTULUI VÂNZĂRILOR ÎN
 20. ÎNTREPRINDERILE DE PRELUCRARE A LEMNULUI
 21. 3.1. Diagnosticul industriei de prelucrare a lemnului
 22. 3.1.1. Pădurea – resursă naturală reînoibilă
 23. 3.1.2. Piaţa lemnului
 24. 3.1.3. Analiza industriei de prelucrare a lemnului
 25. 3.1.4. Tendinţe în industria de prelucrare a lemnului
 26. 3.2. Diagnosticul managementului vânzărilor în întreprinderile de
 27. prelucrare a lemnului
 28. 3.2.1. Analiza mediului concurenţial al întreprinderilor din
 29. industria de prelucrare a lemnului
 30. 3.2.2. Diagnosticul managementului vânzării în întreprinderile
 31. de prelucrare a lemnului
 32. 3.3. Posibilităţi de raţionalizare a managementului vânzărilor în
 33. întreprinderile de prelucrare a lemnului
 34. CONCLUZII FINALE
 35. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Capitolul I.

MANAGEMENTUL VÂNZĂRII ÎN CADRUL

MANAGEMENTULUI FIRMEI

Managementul vânzărilor face parte din managementul general al firmei fiind o componentă esenţială a sa, componentă ce s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp ajungând să fie un domeniu de sine stătător ce adaptează principiile managementului general la specificul vânzărilor.

1.1. Definirea managementului vânzării

Managementul vânzărilor, văzut de Bill Donaldson ca una din funcţiile managementului de marketing ridică numeroase şi complexe probleme atât în faţa celor care îl studiază, cât şi a celor care îl practică. Problemele apar în definirea rolurilor, în măsurarea performanţelor comerciale, în aplicarea celor mai potrivite principii de management. Trebuie căutate soluţii reale pentru îmbunătăţirea performanţelor comerciale, deoarece costurile de vânzare reprezintă partea cea mai costisitoare a cheltuielilor de marketing şi, în ciuda acestei realităţi, respectivul domeniu este foarte puţin abordat în cercetarea teoretică.

Problemele ridicate de managementul vânzărilor vizează:

- Punerea accentului pe operaţiile teoretice şi pe implementare în detrimentul planificării strategice şi principiilor (elemente considerate a fi prerogativele marketingului);

- Dificultatea de a izola funcţia de determinare a reacţiei la vânzări şi cauzele ei, funcţie afectată de foarte mulţi factori, nu numai de activitatea de vânzare;

- Existenţa unei optice mioape, ce face ca relaţiile şi interacţiunile comportamentale din cadrul actului de vânzare să fie considerate variabile imposibil de clasificat şi măsurat;

- Dificultatea evaluării şi înţelegerii principiilor organizatorii vânzării şi motivării personalului care se bazează pe principii de tipul “cum să depăşim obiecţiile clienţilor”.

Aceste aspecte sunt specifice fiecărui caz în parte şi de cele mai multe ori nerepetitive;

- Continua schimbare a terenului pe care se desfăşoară operaţiile atât din punct de vedere al personalului, al clienţilor şi al teritoriului;

- Provenienţa multor date cu care lucrează şi operează managementul vânzărilor vizează zone disparate ale cercetării, ştiinţele comportamentale, cercetarea operativă şi situaţiile economice.

Apreciez că managementul vânzărilor este insuficient exploatat la nivel teoretic, că sunt încă o serie de întrebări – problemă care nu şi-au găsit răspunsurile. Situaţia este oarecum paradoxală, deoarece acest domeniu implică foarte multe fonduri, deci un motiv destul de pertinent care ar trebui să stârnească interesul multor autori.

Printre puţinii autori români ce s-au aplecat asupra managementului vânzărilor se află profesorii Băşanu G. şi Pricop M. Aceştia consideră managementul vânzării o componentă a funcţiunii comerciale a întreprinderii ce are ca obiectiv principal vânzarea produselor din profilul propriu de fabricaţie în condiţii de eficienţă.

În acest sens desfăşoară mai multe activităţi specifice după cum urmează:

- Elaborarea studiilor de marketing în scopul asigurării portofoliului de comenzi şi a contractelor comerciale, a cunoaşterii concurenţei, cererii, preţurilor, noilor produse ce pot fi asimilate, produselor a căror fabricaţie trebuie oprită sau redusă, a celor care trebuie monitorizate, a condiţiilor la care trebuie să răspundă pentru a face faţă preferinţelor clienţilor;

- Colectarea comenzilor emise de clienţi şi construirea pe această direcţie a portofoliului de comenzi, încheierea de contracte comerciale în strictă concordanţă cu cererile clienţilor şi capacităţile de producţie disponibile (se are astfel în vedere contractarea integrală a producţiei în corelaţie cu potenţialul tehnic, material şi energetic asigurat în condiţiile unui profit cât mai mare);

- Fundamentarea şi elaborarea planului strategic şi a programelor de livrare-vânzare a produselor contractate pe sortimente corecte şi pe căile de distribuţie-vânzare stabilite;

- Urmărirea continuă a stadiului producţiei, prevenirea realizării de produse necorespunzătoare calitativ, impulsionarea factorilor de producţie pentru respectarea programelor de fabricaţie;

- Crearea, modernizarea şi extinderea reţelelor proprii de desfacere a produselor pe piaţa internă şi externă;

- Organizarea sau modernizarea reţelelor proprii de service, în scopul asigurării eliminării operative a deficienţelor de funcţionalitate a produselor, sporirea interesului cumpărătorilor pentru produsele ce se vând precum şi a încrederii acestora faţă de unităţile oferite de producător;

- Mărirea certitudinii activităţii de vânzare prin extinderea relaţiilor pe bază de comenzi, convenţii şi contracte;

- Necesitatea constituirii unor stocuri de desfacere optime, care să asigure ritmicitate livrărilor, în acord cu clauzele prevăzute în contractele comerciale încheiate;

- Informatizarea sistemelor de gestiune a stocurilor de vânzare, de urmărire a derulării livrărilor, de întocmire a documentaţiei de livrare (dispoziţii de livrare, facturi, avize de expediţie);

- Realizarea unei activităţi operative de vânzare ceea ce va permite servirea ritmică a clienţilor programaţi şi neprogramaţi în acord cu cererile acestora specificate în contracte, în comenzi emise etc.;

- Controlul derulării livrărilor către clienţi, al contractelor încheiate, a evoluţiei stocurilor de vânzare;

- Raţionalizarea activităţii de informare cu privire la comportamentul produselor vândute.

După cum se poate observa, managementul vânzărilor desfăşoară o gamă largă de activităţi, ce se diversifică pe măsură ce vânzarea şi managementul acesteia capătă noi valenţe.

Puţini autori au cutezat să dea o definiţie managementului vânzării, iar Bill Donaldson este unul dintre aceştia

Preview document

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 1
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 2
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 3
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 4
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 5
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 6
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 7
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 8
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 9
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 10
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 11
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 12
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 13
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 14
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 15
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 16
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 17
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 18
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 19
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 20
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 21
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 22
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 23
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 24
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 25
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 26
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 27
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 28
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 29
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 30
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 31
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 32
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 33
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 34
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 35
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 36
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 37
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 38
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 39
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 40
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 41
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 42
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 43
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 44
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 45
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 46
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 47
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 48
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 49
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 50
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 51
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 52
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 53
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 54
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 55
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 56
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 57
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 58
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 59
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 60
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 61
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 62
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 63
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 64
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 65
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 66
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 67
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 68
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 69
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 70
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 71
Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Posibilitati de Rationalizare a Managementului Vanzarilor in Intreprinderile de Prelucrare a Lemnului.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Posibilități de creștere a vânzărilor prin raționalizarea costurilor

CAP.1 Rationalizarea costurilor – metoda de crestere a vinzarilor Functionarea în conditii de eficienta a unitatilor economice (societati...

Studiu asupra managementului vânzărilor la SC Bart impex SRL

Introducere Ideea realizării unui studiu privind managementul vânzărilor, mai corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost...

Plan de Afaceri SC Index SRL

Prezentare generala Agentul economic SC INDEX SRL. Societatea cu raspundere limitata Sediul: str Consiliului nr. 10, sector 3, Bucuresti...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul calității - Produselor în industria lemnului

Introducere Cursul ,,Managementul Calitatii" urmareste sa aduca in atentia studentilor cele mai noi tehnici utilizate in activitatile de...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Studiu asupra managementului vânzărilor la SC Bart impex SRL

Introducere Ideea realizării unui studiu privind managementul vânzărilor, mai corect a posibilităţilor de raţionalizare a acestuia a fost...

Marketingul întreprinderii individuale Onuț Petrica Ionuț

ANALIZA GAMEI DE PRODUSE: Exploatarea forestiera este esentială pentru existenta industriei lemnului, prin această activitate asigurandu-se...

Procesul de vânzare la Bricostore

Capitolul 1. Descrierea societătii 1.1 Pasi în istoria societătii Grupul francez Bricostore face parte din compania BRESSON, o companie care a...

Ai nevoie de altceva?