Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13092
Mărime: 376.51KB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Prezentarea întreprinderii S.C. MONTAJ S.A PLOIEȘTI
 2. 2. Analiza funcțiilor managementului și a funcțiunilor societății
 3. 2.1. Prezentarea funcțiilor managementului
 4. 2.1.1. Importanța previziunii în activitatea întreprinderii
 5. 2.1.2. Organizarea activității întreprinderii
 6. 2.1.3. Coordonarea
 7. 2.1.4. Antrenarea în desfășurarea eficientă a activităților întreprinderii
 8. 2.1.5. Funcția de control - evaluare
 9. 2.2. Prezentarea funcțiunilor întreprinderii
 10. 2.2.1. Activitatea de tehnologie și organizare a fabricației
 11. 2.2.2. Activitatea de producție
 12. 2.2.3. Activitatea de personal și salarizare
 13. 2.2.4. Activitatea financiar - contabilă
 14. 2.3. Activitatea de planificare în societatea analizată
 15. 3. Sistemul decizional și de management al întreprinderii
 16. 3.1. Organigrama întreprinderii
 17. 3.2. Sistemul de management în întreprinderea S.C. MONTAJ S.A PLOIEȘTI
 18. 3.3. Experiența managerilor în sistemul decizional și de management
 19. 4. Sistemul informațional al managementului întreprinderii
 20. 4.1. Prezentarea sistemului informațional la S.C. MONTAJ S.A PLOIEȘTI
 21. 4.2. Informația și controlul
 22. 4.3. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic de management
 23. 4.4. Sistemul informațional al conducerii operative a producției
 24. 5. Program informatic realizat pe secțiuni cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic în domeniul financiar - contabil S.C. MONTAJ S.A PLOIEȘTI
 25. 5.1. Crearea bazelor de date cu ajutorul limbajului Access
 26. 5.2. Realizarea interfaței programului informatic în Visual Basic
 27. 5.3. Macrocomenzi și interrelaționarea tabelelor cu ajutorul programului Excel

Extras din proiect

1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. MONTAJ S.A.

MONTAJ S.A. Ploiești a fost înființată prin H.G. 70/26.01.1991, prin reorganizarea, conform Legii 18/1990, a fostului Șantier Ploiești al I.M.S.A.T. București, ca societate independentă, cu capital integral de stat. Noua societate a preluat integral patrimoniul fostului șantier și personalul angajat - 130 de salariați.

Firma s-a înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul 273/21.03.1991. Codul fiscal al societății este R1341185.

În luna mai 1991, societatea și-a majorat capitalul prin subscripție publică, având capital mixt, de stat și privat.

Acțiunile au fost subscrise de salariații firmei. MONTAJ S.A. Ploiești a fost prima societate din Ministerul Industriilor care a deschis drumul privatizării prin adiționare de capital, conform Legii 31/1990. În anul 1993, societatea a fost privatizată total, prin metoda MEBO.

Firma are ca obiect de activitate:

- construcții- montaj pentru instalații electrice, de automatizare și telecomunicații;

- servicii în domeniile: instalații electrice, automatizări, electronică industrială și electrotehnică, tehnică de calcul, telecomunicații;

- producție - fabricație de sisteme pentru montaj instalații electrice, de automatizare și telecomunicații, tablouri și pupitre electrice și de automatizare.

Capitalul social este de 194.300 lei, subscris și vărsat în întregime, ăn totalitate privat, deținut de persoane fizice române.

Acesta este împărțit în 2564 acțiuni nominative. Creșterea valorii acțiunilor s-a datorat politicii de reinvestire în totalitate a profitului în primii 4 ani și a jumătate din profit în anii următori.

La baza conceperii și exercitării managementului societății se află un ansamblu de principii care impun o organizare cu un caracter creativ și dinamic ce favorizează desfășurarea optimă a activității, operarea eficientă și sigură a sistemului. Astfel, organizarea societății, bazată pe o structură de tip piramidal, este fundamentată pe respectarea unor principii privind unicitatea conducerii și răspunderii, prioritatea obiectivului general, separarea funcțiilor societății și individualizarea lor.

Societatea pe acțiuni este administrată de către Consiliul de Administrație compus din trei administratori, aleși de Adunarea Generala a Acționarilor pe o perioadă de patru ani, care pot avea calitatea de acționari și este condus de un Președinte, care este și directorul general al întreprinderii.

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR - se află pe nivel ierarhic 1 și are o pondere ierarhică 6 având în subordine directă Consiliul de Administrație, Directorul General, Directorul Adjunct.

Bibliografie

1. Lorencz Jantschi, Madalina Valeanu, Sorana Bolboaca -Programarea rapida a aplicatiilor pentru baze de date relationale - Ed. AcademicDirect&Academic Pres 2016

2. Mihaela Horga, Valentin Radu - Limbajul SQL in Oracle si Visual FoxPro- Editura Bibliotheca, 2017

3. Velicanu Manole, Lungu Ion, Muntean Mihaela. - Dezvoltarea aplicațiilor cu baze de date în Visual FoxPro - Editura BIC ALL, București, 2001.

4. Mariana Milosescu - Baze de date in Visual FoxPro- Editura: Teora 2005

5. Gabriel Dima, Mihai Dima - Visual FoxPro 7.0 - Editura Teora 2002

6. Ungureanu G. Managementul producției agricole Editia a II-a revizuita. Editura TipoMoldova., Iași, 2012. I.S.B.N. ISBN 978 973 168 050 7, Capitolul 3,4, 5 si 6. 2016.

7. Ungureanu G..Managementul procesarii si conservarii productiei agricole. Editura Alfa., Iași,2. I.S.B.N. ISBN 973-973-8953-53-66. 2011

8. http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/

9. www.foxsite.com

Preview document

Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 1
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 2
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 3
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 4
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 5
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 6
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 7
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 8
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 9
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 10
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 11
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 12
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 13
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 14
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 15
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 16
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 17
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 18
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 19
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 20
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 21
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 22
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 23
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 24
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 25
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 26
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 27
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 28
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 29
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 30
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 31
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 32
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 33
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 34
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 35
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 36
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 37
Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access și Visual Basic la SC Montaj SA Ploiești - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unui sistem informatic cu ajutorul programelor Excel, Access si Visual Basic la SC Montaj SA Ploiesti.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?