Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24698
Mărime: 555.53KB (arhivat)
Publicat de: Ana - Maria L.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAGINZAȚIEI ȘI ÎNCADRAREA ACESTEIA ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE 4
 3. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAȘI: 4
 4. 1.2. ÎNCADRAREA SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAȘI ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE: 5
 5. 2. PREZENTAREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE CĂTRE ORGANIZAȚIE 6
 6. 3. MODUL DE ORGANIZARE ȘI CONDUCERE A ORGANIZAȚIEI 32
 7. 4. DESCRIEREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR ȘI RELIEFAREA IMPORTANȚEI PRINCIPALELOR DOCUMENTE ȘI A CELOR PRIVIND EVIDENȚA OPERATIVĂ DIN CADRUL ORGANIZAȚIEI 39
 8. 5. ANALIZA FURNIZORILOR ȘI A PIEȚELOR AMONTE 55
 9. 6. ANALIZA CLIENȚILOR ȘI A ACTIVITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR 65
 10. 7. INDICATORI DE EFICIENȚĂ AI ACTIVITĂȚII 74
 11. 8. CONCLUZII ȘI OPINII PERSONALE PRIVIND ANALIZA ORGANIZAȚIEI 80

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Conducerea: arta de a determina pe altul

să facă ce dorești tu, dar din proprie inițiativă.”

- Dwight D. Eisenhover -

Proiectul de față are la bază analiza în practică a activității Spitalului Clinic de Recuperare Iași, dar și a modului de organizare și conducere a acestuia.

Indiferent de concepția generală, modul de gândire și metodele folosite, managerul trebuie să țină seama de unele exigențe care sa asigure obținerea unor succese manageriale ridicate și durabile. Dintre acestea mai semnificative sunt următoarele:

- ridicarea nivelului profesional și al competenței și crearea pe această cale a unui cadru propice pentru formarea și cultivarea elitelor, din rândul cărora să se recruteze și promoveze viitorii manageri performeri;

- asigurarea stabilității forței de muncă și cointeresarea materială și morală a personalului, ca modalități de dezvoltare a interesului salariaților de a participa la procesul de creștere a performanței;

- menținerea și dezvoltarea unui climat de colaborare între managerul general, echipa managerială și salariați, a unei atmosfere participative la performanță;

- așezarea succesului managerial în condițiile progresului științific, tehnic și economic, dinamic, capabil să încurajeze creativitatea, inovația, schimbarea și pe această cale și performanța managerială.

Privită din punct de vedere al exigențelor expuse mai sus, performanța reprezintă diferența dintre însușirile existente în starea inițială și în cea finală. Trebuie avut în vedere că performanța apare ca mijloc în toate procesele de creștere a valorii, cel mai important criteriu în realizarea acesteia constând în productivitatea grupului de angajați subordonați managerului. Consider că managerii pot influența direct productivitatea muncii indivizilor și grupurilor pe care ie supraveghează și pot ajuta la integrarea acestor contribuții în vederea creșterii performanței.

Spitalele au trecut de la o perioadă de glorie la o perioadă de criză:

- organizațională (activtatea medicală organizată pe secții; normarea pe pat);

- economică (creșterea costurilor serviciilor medicale; adresabilitatea crescută: comportamentul populației, ineficiența serviciilor ambulatorii, neconcordanța ofertei publice de servicii spitalicești și nevoia normativă);

- culturală - etică (schimbarea atitudinii pacienților);

- de încredere a societății și de respect față de medici și de sistemul de îngrijiri.

Criza organizațională și relațională a spitalelor este exprimată prin:

- Insatisfacția populației

- Condițiile inadecvate pentru îngrijiri de calitate

- Structuri inadecvate

- Modul de organizare tradițional, fragmentat vs. necesitatea unei flexibilități și capacități rapide de adaptare la preluarea multidisciplinară a pacientului, determinată de:

- Ințensificarea și diversificarea acitivității

- Creșterea complexității actului medical

- Divizarea abordării diagnostice și terapeutice

- Dependența reciprocă dintre diferiți actori

- Imperativele economice.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAGINZAȚIEI ȘI ÎNCADRAREA ACESTEIA ÎN SECTORUL DE ACTIVITATE

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAȘI:

Spitalul Clinic de Recuperare Iași este un spital clinic cu secții universitare definite în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: „Spitalul clinic este spitalul care are în competență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică - medicală și de educație continuă”, având relații contractuale cu o instituție de învățământ medical superior acreditată și anume, UMF Iași.

Spitalul are personalitate juridică, acreditat CONAS din anul 2014, clasificat II M și este organizat ca entitate de drept public cu activitate de cercetare-dezvoltare în secțiile universitare.

Finalitatea tratamentului recuperator în bolile dizabilitante o constituie redarea unor membri activi societății capabili să se autoîntrețină și să fie productivi pentru societate și implicit în reducerea costurilor sociale și medicale de invaliditate.

Beneficiul este, deopotrivă pentru individ care are satisfacția independenței fizice, cât și pentru societate care nu mai este constrânsă să plătească pensii de boală sau de invaliditate, deopotrivă, să beneficieze de pe urma prestației celor recuperați.

Construcția spitalului a început în anul 1974 în urma adresei M.S. nr. 367/1974, si a fost finalizată în noiembrie 1977. Spitalul a fost construit pentru a asigura fiecărui pacient posibilitatea de a reveni la o viață activă, având o bază materială, resurse naturale unice, un personal calificat și antrenat în realizarea activităților specifice reabilitării.

Baza de tratament a spitalului este unică prin diversitatea de proceduri pe care o oferă. Este singurul spital din țara care are saună proprie de apă minerală sulfuroasă cu o concentrație de sulf mai mare decât Izvoarele de la Băile Herculane. Se adaugă piscinele recent modernizate cu apă sulfuroasă, piscina pentru înot terapeutic, sectorul de hidrotermoterapie cu băi de plante, băi galvanice, dușuri subacvale, jacuzzi, saună, sectorul de fizioterapie, electroterapie, aerosoli și masaj, sălile de kinetoterapie. Sectorul de tratament a fost încadrat la toate nivelele cu personal de specialitate: profesori de cultură fizică medicală, asistenți kinetoterapeuți, maseuri, iar în sectorul de electrofizioterapie și explorări functionale, au fost încadrate personal sanitar mediu, care a fost specializat în unități de profil (București, litoral și Herculane).

În același timp, în cadrul secțiilor universitare ale spitalului își desfășoara activitate de cercetare dezvoltare cadre didactice, doctoranzi, studenți ai UMF Iasi și Universitatea Al. I. Cuza Iași.

Preview document

Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 1
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 2
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 3
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 4
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 5
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 6
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 7
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 8
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 9
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 10
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 11
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 12
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 13
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 14
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 15
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 16
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 17
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 18
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 19
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 20
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 21
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 22
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 23
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 24
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 25
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 26
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 27
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 28
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 29
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 30
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 31
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 32
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 33
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 34
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 35
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 36
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 37
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 38
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 39
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 40
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 41
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 42
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 43
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 44
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 45
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 46
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 47
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 48
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 49
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 50
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 51
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 52
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 53
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 54
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 55
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 56
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 57
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 58
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 59
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 60
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 61
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 62
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 63
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 64
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 65
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 66
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 67
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 68
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 69
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 70
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 71
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 72
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 73
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 74
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 75
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 76
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 77
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 78
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 79
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 80
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 81
Raport de practică - Spitalul Clinic de Recuperre Iași - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Raport de practica - Spitalul Clinic de Recuperre Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?