SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 9240
Mărime: 184.62KB (arhivat)
Publicat de: Relu Puiu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Dr. Corodeanu Daniela
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Disciplina: Management

Cuprins

 1. 1. Descrierea firmei
 2. a) domeniu de activitate şi tendinţe
 3. b) cifra de afaceri şi produse/servicii principale
 4. c) numărul de angajaţi
 5. d) misiunea firmei
 6. e) planificare strategică
 7. f) corelaţii între obiective, matrice SWOT, strategia concurenţială şi cea competitivă
 8. 2. Cultura organizaţională
 9. a) Sistem de valori
 10. b) Prezentarea elementelor vizibile ale culturii
 11. c) Prezentarea relaţiilor existente între elementele vizibile şi sistemul de valori
 12. 3. Sistem organizatoric
 13. a) Niveluri ierarhice
 14. b) Identificarea posturilor manageriale şi prezentarea responsabilităţilor şi autorităţii pentru fiecare
 15. Partea a II – a
 16. Elaborarea unui studiu analitic pe baza unei probleme manageriale identificate în organizaţie dupa următoarea metodologie:
 17. 1. definirea problemei analizate
 18. 2. stabilirea ipotezelor de lucru
 19. 3. elaborarea instrumentelor de culegere a datelor (ex; chestionar, fişa de observare, ghid de interviu)
 20. 4. prelucrarea statistică şi interpretarea datelor în corelaţie cu elementele descrise în partea I.
 21. Partea a III – a : verificarea ipotezelor ; concluzii si recomandari

Extras din proiect

Partea I

1. Descrierea firmei

a) Domeniul de activitate si tendinte

S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1 septembrie 1992, prin preluarea în locaţie de gestiune a mijloacelor fixe a cinci societăţi comerciale agricole şi de industrie alimentară ca societate mixtă româno-germană, cu capital majoritar privat (51 %).

Prin preluarea în exploatare a capacităţilor de producţie aparţinând celor cinci societăţi cu capital de stat se realizează o structură complet integrată care cuprinde producţia furajelor concentrate, selecţia, reproducţia, creşterea şi îngrăşarea porcilor şi taurinelor, reproducţia, incubaţia şi creşterea păsărilor pentru carne, creşterea păsărilor pentru ouă, abatorizarea păsărilor şi animalelor, industrializarea cărnii de pasăre, porc, vită şi oaie, distribuţia produselor obţinute prin reţeaua proprie de magazine şi depozite de gross, prin alţi distribuitori interni şi la export.

Înfiinţată acum cincisprezece ani, impune în agricultura românească conceptul modern de “ holding “, pe fondul unei economii de piaţă firave ale cărei pârghii trebuiau puse în valoare de vitalitatea unei structuri din ce în ce mai atomizate de agenţii economici.

Viaţa şi practica au demonstrat, că o producţie integrată în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, concentrată şi specializată, conduce nemijlocit la creşterea eficienţei economice şi mai ales răspunde cerinţelor integrării în Uniunea Europeană. Partenerul german este grupul MOKSEL A.G din Germania, unul dintre cei mai mari comercianţi de carne din vestul Europei.

Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul. Sediul societăţii este în Bacău, str.Calea Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J/04/2214/1992.

Capitalul social subscris la înfiinţare a fost de 300 mil.lei, divizat în 30.000 acţiuni nominale. În prezent, capitalul social al holdingului s-a majorat la 54.268.160 lei, pe de o parte ca urmare a reeveluării imobilizărilor corporale conform H.G.nr.500/1994, pe de altă parte ca urmare a fuziunii prin absorbţie facută cu S.C. CARBAC S.A., S.C. COMMBAC SA – în anul 2000 şi cu S.C. AVICOLA S.A., S.C. SUINPROD S.A. – în anul 2005.

De asemeni societatea Agricola Internaţional S.A. face parte din grupul de firme AGRICOLA Bacău împreună cu AICBAC S.A. – specializată pe cultura cerealelor şi creşterea taurinelor, COMCEREAL SA – specializată în achiziţiile şi depozitarea cerealelor, EUROPROD SA – specializată în producerea semipreparatelor din carne şi vegetale, CONAGRA SA – specializată în producerea preparatelor din carne şi vegetale, BACPRINT SA – specializată în tipîrirea împrimatelor utilizate de grup şi producerea ambalajelor din carton şi AGRICONSTRUCT SA – societate specializată în domeniul construcţiilor.

Extras din prezentarea făcută de preşedintele societăţii dl.Dr.ing. Gheorghe Antochi:

“Satisfacţia clienţilor noştri constituie obiectivul primordial al existenţei companiei noastre. Din această perspectivă, misiunea nostră este să satisfacem cel mai bine gusturile consumatorilor prin asigurarea unei game diversificate de carne, preparate din carne şi ouă de calitate şi valoare superioară.

Toate acestea se realizează prin respectarea strictă a normelor de calitate, igienă şi de securitate sanitar-veterinară, care asigură condiţiile necesare ca abatoarele şi fabricile Grupului de firme Agricola Bacău să fie agreate pentru export în Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.

Prin produsele şi serviciile noastre am reusit în cei peste 14 ani de existenţă să stabilim relaţii trainice şi benefice cu partenerii noştri. Am fost deschizători de drumuri în unele domenii ale creşterii animalelor şi industrializării cărnii din România. Întotdeauna am manifestat curaj şi încredere în acţiunile pe care le-am întreprins şi am depăşit cu temeritate obstacolele din drumul nostru.

Agricola Internaţional SA funcţionează în cadrul unei structuri integrate, începând cu producţia de furaje, obţinerea de material biologic pentru reproducţie, creşterea şi îngrăşarea păsărilor şi animalelor, abatorizarea cărnii de pasăre şi porc şi comercializarea produselor proprii la export şi pe piaţa internă, beneficiind de o reţea proprie de magazine.

S.C. Agricola Internaţional S.A. Bacău, face parte din ramura “Agricultură“ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

Obiectul de activitate conform statutului societăţii, îl constituie :

– producerea de nutreţuri combinate şi a premixurilor;

– creşterea, exploatarea păsărilor şi obţinerea puilor de o zi;

– îngrăşarea, exploatarea porcilor şi obţinerea scrofiţelor şi a vieruşilor de prăsilă;

– abatorizarea şi industrializarea cărnii de pasăre;

– abatorizarea şi industrializarea carnii de porc şi vită;

– producerea de salamuri crude, conserve, grăsimi topite;

– desfacerea prin reţeaua proprie de magazine a cărnii şi produselor din carne şi a altor produse alimentare şi industriale de larg consum;

– desfacerea prin prin agenţi de vânzări;

– desfăşurarea de activităţi, închiriere, locaţie de gestiune şi participarea la orice fel de licitaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Obiectivele societăţii se concretizează în producerea şi comercializarea anuală a peste 30.000 to carne (pasăre, porc,vită), preparate de carne, conserve, salamuri crude şi uscate, şi a peste 50 milioane bucăţi ouă pentru consum. Produsele Marca "Agricola Bacău„ sunt de calitate şi valoare superioară. Ele răspund cerinţelor consumatorilor tuturor segmentelor de piaţă.

Preview document

SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 1
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 2
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 3
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 4
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 5
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 6
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 7
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 8
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 9
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 10
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 11
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 12
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 13
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 14
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 15
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 16
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 17
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 18
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 19
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 20
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 21
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 22
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 23
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 24
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 25
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 26
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 27
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 28
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 29
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 30
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 31
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 32
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 33
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 34
SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • SC Agricola International Bacau - Proiect Tip Cercetare Analitica.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?