Statistică Aplicată în Managementul Turistic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15785
Mărime: 189.44KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Antal
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badita M.
In acest material de 63 de pagini am tratat Managementul turistic din punct de vedere statistic cu date recente (2008-2009)

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

CADRUL MACROECONOMIC DE DEZVOLTATE A SERVICIILOR ÎN ROMÂNIA

1.1 Locul şi rolul serviciilor în economia modernă

În economiile dezvoltate producţia materială de calitate superioară şi bunurile satisfac trebuinţe noi, diversificate. Nevoile individuale şi sociale, în permanentă dinamică au determinat necesitatea dezvoltării serviciilor mai rapid decât viteza de diversificare a bunurilor materiale. Preponderent economia modernă este producătoare şi consumatoare de servicii.

Dinamica nevoilor a influenţat diviziunea muncii considerată de experţi o altă cauză, împreună cu dinamica trebuinţelor, a creşterii rolului sectorului servicii în economie.

Pe de o parte, diviziunea muncii dezvoltă relaţiile de colaborare între furnizorii de materii prime, producătorii de bunuri şi prestatorii de servicii, iar, pe de altă parte, adânceşte competiţia şi lupta economică pentru cucerirea unei cote cât mai mari de piaţă.

Într-o economie bazată pe servicii se produc, în principal, bunuri complementare acestora. Satisfacerea cât mai mult şi cât mai bine a cerinţelor consumatorilor se bazează atât pe creşterea calităţii serviciilor datorată concurenţei, cât şi pe utilizarea complementară a bunurilor şi serviciilor. Aceste fenomene se reflectă şi în creşterea pe care o au serviciile, pe plan mondial la formarea PIB-ului. Economiile de piaţă dezvoltate sunt caracterizate de o pondere predominantă şi în creştere a serviciilor în total PIB, ca rezultat al creşterii eficienţei economice şi al exploatării durabile a resurselor. În România, această tendinţă manifestată pe plan mondial este mai redusă, dar prezentă, observându-se o reducere a sectorului secundar şi primar în favoarea sectorului serviciilor. În ultimul deceniu, ponderea sectorului primar (agricultură) în PIB a scăzut de la aproape o pătrime până la 15%, scădere influenţată şi de fenomenele demografice, de migrare a forţei de muncă şi de importul produselor alimentare. Ponderea sectorului secundar în formarea PIB-ului a înregistrat o scădere mai dramatică, de la aproape 5%, până la o treime. Această scădere s-a datorat unei eficienţe economice în declin, ce a determinat falimentul agenţilor economici din industrie. În aceste condiţii, procentul PIB determinat de servicii a crescut, în prezent reprezentând aproape 50%.

În acest context, redefinirea rolului şi locului serviciilor în economia de piaţă actuală europeană impune caracterizarea nivelului şi evoluţiei macroeconomice a acestui sector, independent şi în interdependenţă cu celelalte ramuri şi sectoare de activitate.

Dezvoltarea permanentă şi cu un ritm crescător a serviciilor în cadrul economiei mileniului trei determină specialiştii să-şi intensifice efortul pentru definirea conceptelor acestui domeniu deosebit de complex şi dinamic.

Dinamica serviciilor a condus la necesitatea diferenţierii acestora prin clasificarea şi gruparea activităţilor ce constituie sectorul serviciilor:

- activităţi care se referă la timpul liber;

- activităţi ce constituie suportul informatic;

- activităţi de formare profesională, comerţ etc.

În literatura de specialitate apar numeroase posibilităţi de clasificare şi stratificare a serviciilor ce permit înţelegerea mecanismelor şi tendinţelor de dezvoltare economică atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Statistica ONU recomandă cuprinderea în sectorul serviciilor a tuturor activităţilor economice, în afară de agricultură, silvicultură, piscicultură, industria extractivă, prelucrătoare şi construcţiile.

Clasificarea serviciilor permite evaluarea dimensiunii şi contribuţiei sectorului la dezvoltarea economică printr-o serie de indicatori sintetici, calculaţi la nivel macroeconomic, ce caracterizează, pe de o parte resursele utilizate în acest sector, iar, pe de altă parte, rezultatele economice şi contribuţia serviciilor la progresul economiei şi societăţii.

1.2 Clasificarea serviciilor destinate populaţiei

O clasificare unanim acceptată a serviciilor le împarte în servicii pentru populaţie, destinate consumului privat, şi servicii industriale, ca parte a consumului intermediar.

Serviciile destinate populaţiei satisfac trebuinţele superioare, complexe (cele intelectuale şi de recunoaştere socială), şi au rolul de a stimula dezvoltarea personalităţii umane în contextul social. Aceste servicii se regăsesc, de regulă, în sfera consumului, dar şi în sfera distribuţiei.

Diversitatea serviciilor destinate populaţiei se explică prin trăsăturile destinatarilor, funcţiile acestor servicii, modul de organizare şi finanţare a activităţii economice.

Sintetizând părerile experţilor în domeniul economiei serviciilor, propunem structurarea acestora pe categorii omogene astfel:

- după natura relaţiilor economice şi financiare:

a) servicii de piaţă, plătite de populaţie şi prestate conform unui contract de prestări servicii similar oricărui act de vânzare-cumpărare;

b) servicii non-marfare, prestate pentru colectivităţi cu titlu gratuit sau cvasi-gratuit, finanţarea lor realizându-se de către administraţiile publice şi private.

- după consumatorii de servicii:

c) servicii pentru indivizi‚ destinate cetăţenilor şi consumului privat al acestora prin intermediul pieţei, consumul fiind individualizat la nivelul persoanei, al familiei sau al gospodăriei;

d) servicii pentru colectivităţi, destinate colectivităţilor, fiind prestate de stat şi formează consumul de stat. Acestea sunt servicii de: învăţământ, sănătate, asistenţă socială, apărarea naţională, relaţiile externe.

- după modul de consum:

e) servicii independente, substituibile, satisfac singure o trebuinţă;

f) servicii dependente (complementare), satisfac o nevoie în asociere cu alte servicii sau bunuri.

Preview document

Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 1
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 2
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 3
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 4
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 5
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 6
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 7
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 8
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 9
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 10
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 11
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 12
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 13
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 14
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 15
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 16
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 17
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 18
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 19
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 20
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 21
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 22
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 23
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 24
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 25
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 26
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 27
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 28
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 29
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 30
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 31
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 32
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 33
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 34
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 35
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 36
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 37
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 38
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 39
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 40
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 41
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 42
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 43
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 44
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 45
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 46
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 47
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 48
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 49
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 50
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 51
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 52
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 53
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 54
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 55
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 56
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 57
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 58
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 59
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 60
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 61
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 62
Statistică Aplicată în Managementul Turistic - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Statistica Aplicata in Managementul Turistic.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Turismul și Ocuparea Forței de Muncă

Introducere Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, unic, rar, dificil de imitat şi relativ de înlocuit, ce trebuie înţeles,...

Evoluția Numărului de Înnoptări în Județul Sibiu și Consecințele Acesteia asupra Capacității de Cazare

INTRODUCERE Turismul este astăzi considerat de analişti ca unul din cele mai dinamice sectoare economice, cu o evoluţie mereu oscilantă, fiind...

Comportamentul consumatorului de servicii turistice

Lucrarea de licenta titlul„Studiul privind procesul decizional al consumatorului de servicii turistice”are ca scop principal tratarea unei problem...

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Strategii de atenuare a sezonalității produsului turistic pe exemplul firmei SC Inter-Tour SRL Bacău

Motivaţie Această lucrare a fost realizată cu scopul de a prezenta un studiu al impactului influenţelor sezonalităţii asupra activităţii...

Lucrare de licență - îmbunătățirea imaginii restaurantului Pane vino e Fantasia

ÎNTRODUCERE Alimentaţia publică este un domeniu de activitate economic ce se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare ce se...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Serviciile turistice și ocuparea forței de muncă

INTRODUCERE Orice politică în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată prin cunoaşterea trăsăturilor distinctive ale muncii în turism, pe...

Ai nevoie de altceva?