Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL

Proiect
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 16173
Mărime: 809.63KB (arhivat)
Publicat de: Codrin-Simion Tudor
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stratuta Diana
Facultatea Economie Specialitatea Business şi administrare Catedra Economie şi Management

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Desfacerea (vînzarea) – componentă importantă a ciclului economic 5
 3. 1.1. Desfacerea produselor: concept, trăsături şi elemente caracteristice 5
 4. 1.2. Strategiile activităţii de desfacere – vînzare a produselor 12
 5. Capitolul II. Activitatea de desfacere – vînzare în cadrul întreprinderii „Ruvimax-Prim” SRL 21
 6. 2.1. Cercetarea pieţei – premisă a activităţii de desfacere a produselor 21
 7. 2.2. Strategiile de desfacere (vînzare) a produselor la SC „Ruvimax-Prim” SRL 24
 8. 2.3. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Ruvimax-Prim” 31
 9. Concluzii şi recomandări 39
 10. Biblografie 41
 11. Anexe 43

Extras din proiect

Introducere

În economia contemporană, supusă deopotrivă cerinţelor şi constrîngerilor legilor pieţei, caracterizată de un pronunţat dinamism şi dominată de concurenţă, activitatea de desfacere cunoaşte un proces permanent, complex şi intens de extindere, îmbogaţire şi diversificare.

Un loc din ce în ce mai important în cadrul strategiei comerciale a întreprinderilor îl deţine strategia de desfacere-vînzare a produselor. Acest fenomen îşi găseşte multiple explicaţii între care pot fi enumerate: accelerarea concurenţei, aglomerarea pieţelor, saturarea consumatorului faţă de numărul excesiv de comunicaţii publicitare, banalizarea produselor şi mărcilor, ş.a.

Unul din factorii, care determină nivelul competitivităţii producţiei, dar şi a întreprinderii producătoare (calitate, cost de producţie, termeni de realizare a contractelor) este sistemul de desfacere a produselor finite către consumatorii efectivi şi potenţiali.

Dat fiind că lucrări ştiinţifice cu tematica desfacerii în plan economic mondial, inclusiv şi în spaţiul autohton sunt puţine, actualitatea temei alese pentru această lucrare se profilează evident.

Mediul extern în care actualmente activează întreprinderile devine calitativ diferit. În continuu gradul de incertitudine devine mai sporit, apar la iveală noi factori de risc, care n-au fost prevăzuţi. Din aceste cauze unităţile economice sunt nevoite să elaboreze strategii pentru activităţile de bază. În acest context strategiile în domeniul desfacerii ocupă un loc central prin ansamblul de acţiuni active pe piaţa de desfacere şi de creştere a eficienţei acesteia în desfăşurarea procesului de producţie şi realizarea obiectivelor întreprinderii.

Tipologia strategiilor de desfacere permite la rîndul său unităţii economice să se orienteze şi să acţioneze în timp, să aleagă preţurile şi canalele de desfacere, să obţină avantaje pe piaţă. Totodată întreprinderea poate aplica strategii defensive, de echilibru sau de penetrare faţă de clienţii săi.

Tin să mentionez, ca nu exista un model unic pentru elaborarea strategiilor de desfacere, cu toate acestea în elaborarea strategiilor de desfacere a unei unităţi economice se pune accent pe analiza particularităţilor segmentelor de piaţă, pe care se intenţionează de a pătrunde, cît şi pe utilizarea acestor particularităţi cu scopul de a stabili poziţia fermă, avantajul concurenţial.

Scopul lucrării constă în argumentarea importanţei activităţii de desfacere în cadrul unităţilor economice, a elaborării strategiilor de desfacere în intreprinderile din Republica Moldova.

Scopul tezei a cauzat trasarea următoarelor sarcini: abordarea teoretică şi practică a activităţii de desfacere, analiza strategiilor de desfacere cunoscute şi cercetarea posibilităţilor de implementare a acestora în Republica Moldova; analiza sistemelor de desfacere performante utilizate la întreprinderile moderne; determinarea particularitatilor activităţii de desfacere din cadrul întreprinderii „Ruvimax-Prim”; determinarea şi argumentarea principiilor şi modalităţilor de perfecţionare a sistemului de desfacere în noile condiţii economice.

Drept suport teoretic de abordare a problemei a servit reflectarea numeroaselor lucrari ale savanţilor din Republica Moldova şi România: Băşanu Gh., Cotelnic A., Hrişcev E., Russu C., Nicolescu O., Barbulescu C., Pricop M., Fundătură D., Popescu L., precum şi ale altor cercetători străini: Stewart Grant, Amerein P., Porter M.E., Bruhn Manfred, Kotler Ph., etc.

Sarcinile şi obiectivele tezei au determinat structura ei logică, care cuprinde introducere, două capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

În Capitolul I „Desfacerea (vînzarea) – componentă importantă a ciclului economic” sunt reflectate particularităţile teoretico-metodologice privind definirea conceptului de desfacere, adordarea importanţei activităţii de desfacere, definirea trasăturilor esenţiale şi determinarea elementelor componente ale activităţii de desfacere. În acest capitol am analizat şi strategiile activităţii de desfacere-vînzare, procesul elaborarii acestor strategii şi punerea lor în practică ce se realizează prin cîteva etape principale printre care mentionăm: analiza preferinţelor consumatorilor şi gruparea acestora, analiza pieţei de desfacere, depistarea oportunităţilor pentru stabilirea obiectivelor şi a căilor specifice de acţiune, aprecierea, evaluarea şi selecţia clienţilor potenţiali.

În Capitolul II „Activitatea de desfacere – vînzare în cadrul întreprinderii „Ruvimax-Prim” SRL” este descris procesul de desfacere-vînzare a produselor în cadrul întreprinderii „Ruvimax-Prim”. Totodată în acest capitol este argumentată necesitatea efectuării cercetărilor de piaţă, cu toate elementele sale componente: studiul cererii, ofertei, canalelor de distribuţie etc. Analiza stării economico-financiare a întreprinderii oferă o imagine generală a situaţiei existente în cadrul firmei, adică rentabilitatea activităţii de producţie şi desfacere, gradul de îndatorare a întreprinderii, structura patrimoniului pe care îl deţine, etc.

În ceea ce privesc concluziile şi recomandările, aici am menţionat despre existenţa deficienţelor în organizarea producţiei şi desfacerii, precum şi a necesităţilor de restructurare şi reinvestire în activitatea întreprinderii. În final am menţionat care sunt după părerea mea măsurile de îmbunătăţire a activităţii firmei şi cele de remediere a problemelor existente.

Preview document

Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 1
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 2
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 3
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 4
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 5
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 6
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 7
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 8
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 9
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 10
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 11
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 12
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 13
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 14
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 15
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 16
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 17
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 18
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 19
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 20
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 21
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 22
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 23
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 24
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 25
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 26
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 27
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 28
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 29
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 30
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 31
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 32
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 33
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 34
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 35
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 36
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 37
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 38
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 39
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 40
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 41
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 42
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 43
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 44
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 45
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 46
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 47
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 48
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 49
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 50
Strategii ale întreprinderii în domeniul desfacerii vânzărilor - SC Ruvimax-Prim SRL - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Strategii ale Intreprinderii in Domeniul Desfacerii Vanzarilor - SC Ruvimax-Prim SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia organizațională la firma SC Mobilă SA Rădăuți

Misiunea Misiunea firmei este de a satisface nevoile imediate ale clientilor oferindu-le o gama variata de produse. Prima prioritate este aceea...

Strategia de aprovizionare materială

1.1. Piata furnizorilor – componenta a mediului ambiant al intreprinderii – Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem de productie este...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul desfacerii

1. Managementul desfacerii: concept, activităţi componente "Managementul desfacerii produselor" reprezintă activitatea prin care se asigură...

Managementul Aprovizionării și Desfacerii

MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII ŞI DESFACERII PARTE COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI FIRMEI Managementul ca ştiinţă s-a cristalizat...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?