Practică de inițiere în turism

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5515
Mărime: 688.52KB (arhivat)
Publicat de: Alina Nica
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifonova Larisa
Specializare: Servicii hoteliere, turism și agrement
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. LISTA ABREVIERILOR ..3
  2. INTRODUCERE 4
  3. 1. Conținutul și caracteristica aspectelor teoretice ...5
  4. 2. Analiza dinamicii serviciilor turistice din Republica Moldova 8
  5. 3. Analiza SWOT ale serviciilor turistice din Republica Moldova 14
  6. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 17
  7. BIBLIOGRAFIE ...18
  8. ANEXE ...19

Extras din proiect

INTRODUCERE

Republica Moldova a mostenit din perioada sovietica un sistem centralizat de gestionare a fluxurilor turistice in special sustinute prin programe sociale, o administratie neperformantă de coordonare a domeniului turistic, o baza materiala depasita moral si fizic, o zonare necompetitiva a destinatiilor turistice, etc. Criza economica ce a urmat dupa destramarea URSS a adaugat un sir de probleme de ordin social: rata inalta a somajului, scaderea potentialului de cumparare a populatiei, migratia fortei de munca, acces redus la programe sociale de sustinere a persoanelor aflate la odihna s.a. Iar perioada indelungata de tranzitie la economia de piata a generat: ruinarea increderii fata de autoritatile publice, o perioada mare de timp sectorul turistic in general nu a fost coordonat de autoritatile nationale, transformarea agentilor de turism in canale de racolare si orientare a fortei de munca autohtona pentru diferite ocupatii spre pietele externe, distorsionarea pietii turistice, un cadru normativ-juridic greoi si usor de interpretat, abuzuri ale autoritatilor publice, slaba pregatire a managerilor in marketing turistic si personalului in meserii de baza, competitia dura pentru plasarea investitiilor, degradarea obiectelor de interes turistic, etc.

Toate aceste au adus la situatia in care dezvoltarea sectorului turistic necesita relansare generala, renovarea bazei materiale, dezvoltarea capacitatilor profesionale la fiecare nivel a managementului unitatilor turistice, dezvoltarea teritoriala a turismului, aplicarea unor instrumente eficiente si competitive de atragere a investitiilor in industria turistica, etc

Evenimentele turistice sunt organizate în spații de cazare sau rezidențiale din zonele turistice (hoteluri,moteluri) sau în spații închiriate de către organizatorii specializați în managementul evenimentelor turistice. Evenimentele turistice au drept scop atragerea clienților în perioada de extrasezon sau organizarea de evenimente locale sau regionale, naționale sau internaționale, ce au ca scop promovarea unei culturi specificeunui anumit areal geografic. Evenimentele turistice au rolul de creștere a fluxului de turiști ceea ce are drept consecință o creșteresocială, economică și culturală în zona geografică de organizare a evenimentelor. Organizarea evenimentelor turistice este o afacere de succes pentru că atragerea turștilor în sistemorganizat prin tour operatori permite dezvoltarea serviciilor turistice și menținerea profitabilității la un nivel constant pe toată perioada anului. La intersecția dintre managementul turistic și managementul de evenimente turistice se află industriaevenimentelor turistice. Evenimentele turistice pot avea caracter unic sau repetitiv, ciclul de reluare în cazul celor repetitive fiindde la 1 până la 4 ani. Durata evenimentelor variază în funcție de natura acestora de la 15 până la 45 de minute în cazul recepțiilor oficiale până la câteva săptămâni în cazul olimpiadelor.Industria evenimentelor turistice a căpătat o conturare accentuata dupa anii 90 prin constituirea firmelor de evenimente turistice specializate în organizarea evenimentelor în arealele turistice consacrate sau în spațiilesociale ori de afaceri în care acestea sunt comandate. Operatorii din industria de evenimente turistice colaborează în activitățile lor atât cu tour operatoriituristici cât și cu operatorii de evenimente.Crearea necesității unor evenimente având caracter social, public, privat și deschidere locală, națională sau internațională este provocată de organizatorii evenimentelor, fiind considerată o afacere de succes atât pentru firma organizatoare cât și pentru locația turistică.

Faptul că noțiunea de recreere are o cuprindere vastă se explică prin acceptarea includerii activităților aferente în sfera timpului liber, căruia i se subordonează. Ca parte componentă a agrementului în turism este și industria evenimentelor, care reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere în sfera activităților recreative. Evenimentele contribuie semnificativ la construirea comunității, stilul de viață și petrecerea timpului liber, îmbunătățire, dezvoltare culturală, promovare a turismului și vizitare sporită, participarea voluntarilor, strângerea de fonduri și dezvoltarea economică. Cel mai important, evenimentele creează un sentiment de distracție și vibrație,

Conceptul de eveniment are semnificația de întâmplare importantă (fie din viața socială, fie din cea particulară a oamenilor). Dualitatea prezentă la nivelul acestei semnificații este ușor de observat, atunci când ne gândim că în anumite domenii (managementul riscului, circulația autovehiculelor pe drumurile publice, sistemul militar și geostrategic, de exemplu), conceptul de eveniment are o conotație negativă, în timp ce în altele (cultură, agrement, solidaritate comunitară, petrecerea timpului liber), o puternică conotație pozitivă. Evenimentele reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere în sfera activitătilor recreative. Particularitatea lor constă în durata relativ limitată și unicitatea fiecărui eveniment - este imposibil să se organizeze două evenimente absolut identice. Unicitatea distinge evenimentele de atracțiile turistice naturale, dar și de cele create de oameni.

Bibliografie

1. Swarbrooke J., Susan Hower, Business Travel and Tourism, Editura Butterworth, Heinemamms, London, 2002, p.5

2. Swarbrooke J., Susan Hower , op. Cit., p.6

3. Chiriac Alexandra Crina, op. Cit. P. 5

4. Swarbrooke J. , Hower S., op. Cit., p.11

5. Davidson R., Business Travel, Pitman Publishing, London, 1999, p. 4

6. Florea C., Belous M., Organizarea evenimentelor si banqueting-ul in structurile de primire, Editura THR-CG, 2004, p 5

7. https://olnafu.ru/c%C4%83l%C4%83tor/135078-turism-de-evenimente-%C3%AEn-rusia-%C8%99i-%C3%AEn-lume.html

8. www.uia.org/statistics/

9. https://acasa.ro/evenimente-turistice

Preview document

Practică de inițiere în turism - Pagina 1
Practică de inițiere în turism - Pagina 2
Practică de inițiere în turism - Pagina 3
Practică de inițiere în turism - Pagina 4
Practică de inițiere în turism - Pagina 5
Practică de inițiere în turism - Pagina 6
Practică de inițiere în turism - Pagina 7
Practică de inițiere în turism - Pagina 8
Practică de inițiere în turism - Pagina 9
Practică de inițiere în turism - Pagina 10
Practică de inițiere în turism - Pagina 11
Practică de inițiere în turism - Pagina 12
Practică de inițiere în turism - Pagina 13
Practică de inițiere în turism - Pagina 14
Practică de inițiere în turism - Pagina 15
Practică de inițiere în turism - Pagina 16
Practică de inițiere în turism - Pagina 17
Practică de inițiere în turism - Pagina 18
Practică de inițiere în turism - Pagina 19
Practică de inițiere în turism - Pagina 20
Practică de inițiere în turism - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Practica de initiere in turism.docx

Te-ar putea interesa și

Propuneri de Dezvoltare a Activitatii Turistice din Calimanesti-Caciulata

Introducere Motto: “Turismul nu reprezinta doar o modalitate simpla pentru realizarea de activitati comerciale; el este, de asemenea, o...

Program de valorificare a potențialului turistic al Județului Cluj

CAPITOLUL I: LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI Judeţul Cluj (magh. Kolozs megye) este un judeţ aşezat în partea central-vestică a României,...

Muntele Sfintei Treimi de la Nușfalău

Argument Am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă „Muntele Sfintei Treimi de la Nuşfalău.Tu- rismul de pelerinaj” din mai multe motive. Trăim...

Potențialul Turistic Natural al Județului Cluj și Valorificarea Acestuia

Introducere Am ales să studiez potenţialul turistic natural al judeţului Cluj şi valorificarea acestuia, deoarece, chiar dacă este un judeţ mare,...

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a...

Timpul Liber, Agrementul și Serviciile Turistice

CAPITOLUL 1- TIMPUL LIBER- IMPORTANŢA ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI Timpul liber este o componentă a nivelului de trai şi a calitaţii vieţii, exprimă...

Strategii de Relansare a Turismului Internațional al României

I. TURISMUL INTERNAŢIONAL – parametri economici şi starea de fapt Nu se poate realiza o analiză a turismului românesc fără a se urmări evoluţiile...

Studiul ofertei unei firme de turism - Agenția Unirea Iași

INTRODUCERE „Orice pas al unei calatorii devine o aventura a cunoasterii; la fiecare pas mori si învingi de bucurie, ineditul te face sa renasti,...

Ai nevoie de altceva?