Dreptul afacerilor

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 10216
Mărime: 245.51KB (arhivat)
Publicat de: Anghelina Boboc
Puncte necesare: 8
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. 1.Noțiunea de Contract de transport 2.Personajele implicate într-un Contract de transport
 2. 2.1.Cărăușul
 3. 2.2.Călătorul
 4. 2.3.Expeditorul
 5. 2.4.Destinatarul 3.Reglementarea Contractului de transport
 6. 4.Natura juridică a Contractului de transport
 7. 4.1.Definiție
 8. 4.2.Particularități ale Contractului de transport
 9. 4.3.Autonomia Contractului de transport
 10. 4.4.Caracterele juridice ale Contractului de transport
 11. OBLIGAȚIILE RELEVATE DIN CONTRACTUL DE TRANSPORT
 12. 5. Obligațiile părților la punctul de pornire
 13. 5.1.Obligațiile expeditorului
 14. 5.2.Obligațiile cărăușului
 15. 6. Obligațiile părților în cursul deplasării mărfii
 16. 6.1. Transporturi efectuate în condiții inițial convenite
 17. 6.2. Transporturi modificate prin voința expeditorului
 18. 6.3. Transporturi perturbate (deficitare)
 19. 7. Obligațiile părților la destinație
 20. 7.1. Obligațiile cărăușului
 21. 7.2. Obligațiile destinatarului
 22. REGIMUL JURIDIC AL MĂRFII TRANSPORTATE
 23. 8. Componentele regimului juridic al mărfii transportate
 24. 9. Dreptul de retenție al cărăușului
 25. 9.1. Noțiunea dreptului de retenți
 26. 9.2. Natura dreptului de retenție
 27. 9.3. Tipuri de drept de retenție
 28. 9.4. Exercitarea dreptului de retenție
 29. 9.5. Particularități ale dreptului de retenție al cărăușului
 30. 10. Sechestrarea mărfurilor în curs de transport
 31. 10.1.Noțiune
 32. 10.2.Cadrul legal
 33. TRANSPORTURILE PE CĂILE FERATE
 34. 11. Dispoziții generale
 35. 11.2. Obiectul și sfera de aplicare
 36. 11.3. Tarife și înțelegeri speciale
 37. 12. Transportul călătorilor și bagajelor
 38. 12.1. Admiterea la transport
 39. 12.2. Mersul trenurilor. Legitimațiile de călătorie
 40. 12.3. Reguli pentru călători
 41. 12.4.Transportul bagajelor de mână
 42. 12.5. Informarea călătorilor
 43. 12.6. Răspunderea operatorului de transport feroviar
 44. 12.7. Reclamații administrative. Acțiuni. Prescripții
 45. 13.Transportul mărfurilor
 46. 13.1 Contractul de transport. Generalități
 47. 13.2.Încheierea și executarea contractului de transport
 48. 13.3. Modificarea contractului de transport
 49. 13.4. Răspunderea operatorului de transport feroviar
 50. 13.5 Reclamații administrative. Acțiuni. Prescripții
 51. 14. Trasportul mesagerei
 52. TRANSPORTURILE AERIENE
 53. 15. Noțiuni generale
 54. 15.1. Apariție
 55. 15.2 Clasificarea transporturilor aeriene civile
 56. 16. Contractul de transport aerian de mărfuri
 57. 16.1.Noțiunea și încheierea contractului
 58. 16.2. Executarea contractului aerian de transport de mărfuri
 59. 16.3.Modificarea contractului de transport aerian
 60. 16.4. Răspunderea transportatorului aerian
 61. 16.5. Cauze de exonerare de răspundere a transportatorului
 62. 16.6. Reclamația administrativă
 63. 17. Contractul de transport aerian de călători și bagaje
 64. 17.1.Noțiunea și încheierea contractului
 65. 17.2. Executarea și încheierea contractului
 66. 18.Răspunderea transportatorului aerian
 67. TRANSPORTURILE RUTIERE
 68. 19.Noțiuni generale
 69. 19.1.Transportul rutier
 70. 19.2. Categorii și tipuri de transport rutier
 71. 19.3. Avantajele activității de transport rutier
 72. 19.4. Dezavantajele activității de transport rutier
 73. 20. Executarea contractului de transport auto
 74. 20.1.Obligațiile expeditorului
 75. 20.2. Obligațiile cărăușului
 76. 20.3.Obligațiile destinatarului
 77. TRANSPORTURILE NAVALE
 78. 21.Noțiunea, natura și formele contractelor de transport fluvial
 79. 21.1. Statutul juridic al Dunării
 80. 21.2.Reglementări privitoare la transporturile fluviale
 81. 22.Bibliografie
 82. 23.Concluzie

Extras din referat

1.Noțiunea de Contract de transport

Contractul de transport este un contract prin care o persoană se angajează pentru un preț, să transporte unei alte persoane, de la un loc la altul, pe uscat, pe canale, pe lacuri sau pe râuri navigabile, pasageri sau bunuri , și să le livreze la persoana care i se indică.

În general, prin transport se înțelege deplasarea oamenilor și bunurilor în spațiu și timp, cu ajutorul unui vehicul specific căii de transport, conceput și folosit în acest scop. Definită astfel, noțiunea de transport are în vedere acțiunea de strămutare în alt loc a unei persoane fizice sau a unui lucru, ceea ce presupune cu necesitate un mijloc necesar deplasării și un obiect de transport supus deplasării.

1

2.Personajele implicate într-un Contract de transport

2.1 Cărăușul

Principalul subiect de drept al contractului de transport este întreprinderea care se angajează să efectueze deplasarea de persoane sau strămutarea de bunuri, numită cărăuș. Această obligație constituie prestația caracteristică în materie. Însușirile care îl individualizează pe cărăuș sunt arătate în cuprinsul prevederilor art.413 alin.2 Cod comercial. Textul precizează că „se numește cărăuș persoana care își ia însărcinarea ca, într-un mod oarecare, să transporte sau să facă a se transporta un obiect oarecare”. Definiția citată, deși se referă numai la transporturile de bunuri, poate fi extinsă prin interpretare și la deplasarea de persoane. Această definiție folosește denumirea de cărăuș în două sensuri: - mai întâi se are în vedere întreprinderea care, prin contractul de transport, își asumă obligația de a executa deplasarea de persoane sau strămutarea de bunuri în nume propriu și cu mijloacele de transport din dotare; - apoi atribuie calitatea de cărăuș și întreprinderii care „face să se transporte mărfuri” (așa-numitele transporturi succesive).

2.2.Călătorul

În orice transport de persoane, contractantul cărăușului este călătorul (pasagerul). Calitatea sa de profesionist sau neprofesionist nu exercită nicio influență asupra raporturilor juridice dintre părți.

1 < https://ro.wikipedia.org/wiki/Contract_de_transport> ,12.11.19

Contractul de transport își menține în toate cazurile caracteristicile unui act obiectiv de comerț, datorită faptului că prestatorul de servicii, cărăușul, are calitatea de comerciant.

2.3.Expeditorul

În contractele care au ca obiect strămutarea de mărfuri, contractantul cărăușului este, de regulă, expeditorul, denumit, de asemenea, încărcător sau predător. Adesea, în locul expeditorului acționează, pentru încheierea contractului de transport, mandatarul sau comisionarul său. Dacă expeditorul recurge la mijlocirea unui comisionar, situația se schimbă. Comisionarul, denumit și expediționar, încheie contractul de transport în nume propriu, fiind direct obligat față de cărăuș ca și cum afacerea ar fi fost a sa proprie.

2.4.Destinatarul

Prin încheierea contractului de transport, expeditorul urmărește deplasarea mărfurilor către un terț- destinatar, îndeplinindu-și o obligație față de acesta prin intermediul cărăușului.2

3.Reglmentarea Contractului de transport

Dispozițiile legale aplicabile contractului de transport provin dintr-o serie de acte normative care trebuie coordonate între ele. Codul Civil se referă la contractul de transport în câteva texte (art.1470 pct.2 și art.1473 - art.1477). În completare se aplică art.413 - art.441 Cod comercial, texte care configurează regimul de drept comun în materie, iar art.557 - art.600 din același cord reglementează contractul de transport maritim de mărfuri și călători sub denumirea de contract de încheiere. Activitatea de transport este reglementată și prin acte normative specifice fiecărei ramuri de transport: - Ordonanța Guvernului nr.19/1997 privind transporturile; - Codul aerian civil (Ordonanța Guvernului nr.29/1997); - Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române; - Ordonanța Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere.

Bibliografie

Octavian Căpățână, Contractul comercial de transport, Editura Lumina Lex, București, 1999

Octavian Căpățână, Gheorghe Stancu, Dreptul transporturilor, Editura Lumina Lex, București, 2003.

E. Cristoforeanu, Despre contractul de transport, Cartea 1, Tipografia „Curierul judiciar SA”, București, 1925.

I. N. Fințescu, Curs de drept comercial, vol. I, București, 1929.

P. Demetrescu, Contractul de transport, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1962.

P. Pătrășcanu, Curs asupra dreptului transporturilor, Centrul de multiplicare al Universității București, 1972.

I. T. Ciobanu, Dreptul transporturilor. Transportul terestru și aerian, Editura Actami, București, 2000

Gina Orga-Dumitriu, Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, Editura C. H. Beck, București, 2008.

Gheorghe Piperea, Dreptul transporturilor, Editura All Beck, București, 2003.

Reviste

15 < Octavian Căpățână, Regimul juridic al transporturilor fluviale pe Dunăre, în „Revista de drept comercial” nr.10, 2000, p.7-16.>

Octavian Căpățână, Regimul juridic al transporturilor fluviale pe Dunăre, în „Revista de drept comercial” nr.10, 2000, p.7-16.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Contract_de_transport

Preview document

Dreptul afacerilor - Pagina 1
Dreptul afacerilor - Pagina 2
Dreptul afacerilor - Pagina 3
Dreptul afacerilor - Pagina 4
Dreptul afacerilor - Pagina 5
Dreptul afacerilor - Pagina 6
Dreptul afacerilor - Pagina 7
Dreptul afacerilor - Pagina 8
Dreptul afacerilor - Pagina 9
Dreptul afacerilor - Pagina 10
Dreptul afacerilor - Pagina 11
Dreptul afacerilor - Pagina 12
Dreptul afacerilor - Pagina 13
Dreptul afacerilor - Pagina 14
Dreptul afacerilor - Pagina 15
Dreptul afacerilor - Pagina 16
Dreptul afacerilor - Pagina 17
Dreptul afacerilor - Pagina 18
Dreptul afacerilor - Pagina 19
Dreptul afacerilor - Pagina 20
Dreptul afacerilor - Pagina 21
Dreptul afacerilor - Pagina 22
Dreptul afacerilor - Pagina 23
Dreptul afacerilor - Pagina 24
Dreptul afacerilor - Pagina 25
Dreptul afacerilor - Pagina 26
Dreptul afacerilor - Pagina 27
Dreptul afacerilor - Pagina 28
Dreptul afacerilor - Pagina 29
Dreptul afacerilor - Pagina 30
Dreptul afacerilor - Pagina 31
Dreptul afacerilor - Pagina 32
Dreptul afacerilor - Pagina 33
Dreptul afacerilor - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Dreptul afacerilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice

1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper,...

Abuzul de poziție dominantă

Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de...

Piatra Neamț

Introducere Piatra Neamt se afla printre zonele tarii cu un nivel mediu de dezvoltare. Pentru dezvoltarea viitoare a teritoriului se are in vedere...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?