Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 840
Mărime: 16.02KB (arhivat)
Publicat de: Diana I.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor acestora din mediul natural, tehnologic, cultural, social, informațional și, mai ales, economic. De aceea, sectorul public se afla într-o situație dificilă în raport cu așteptările populației din partea instituțiilor și factorilor responsabili. Uneori, este necesară redefinirea strategică atât la nivel microeconomic, context in care se ridică problema înnoirii pieței și identificarea de noi oportunități oferite de piață, dar și la nivel macroeconomic, dar perspectiva îmbunătățirii managementului public.

Efectele crizei financiare internaționale s-au extins și asupra economiei Romaniei. Totuși, din punct de vedere al impactului direct, sistemul bancar a fost puțin afectat întrucat nu a fost expus la active toxice, precum și datorita măsurilor prudențiale și administrative adoptate de-a lungul timpului de către Banca Națională a Romaniei. Indirect însă, criza financiară internațională și mai ales consecința ei evidentă - recesiunea din țările dezvoltate - se extinde asupra economiei românești pe mai multe canale: comercial, financiar, cursului de schimb, încrederii și în cele din urmă pe canalul efectelor de avuție și bilanț.

Din cauza crizei economice globale, guvernul poate contribui la ameliorarea percepției investitorilor străini prin măsuri precum îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor europene și înlocuirea astfel, într-o anumita măsură, a finanțării externe private cu finanțare externă publică sau prin crearea de noi locuri de munca în domenii insuficient valorificate (infrastructură, turism, agroalimentar), care sa preia, treptat, rolul de motor al creșterii economice. În general, încheierea unor acorduri de finanțare cu organisme internaționale, începand cu Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, care să compenseze diminuarea sensibilă a intrărilor de capital privat este binevenită.

Integrarea economică exprimă construirea unui spațiu economic unic capabil să genereze o funcționare omogenă și unitară în baza creșterii interdependențelor economice dintre țări cu scopul de a promova schimburile economice. Această integrare economica se realizează atât la nivel regional căt și la nivel global. Integrarea la nivel global este amplificata de cooperarea multilaterală și favorizată de tendința de reducere a nivelului taxelor vamale, integrarea la nivel regional bazându-se pe formarea grupărilor regionale interesate și pe admiterea deciziilor politice la nivelul spațiului geografic determinat.

La nivel global, se înregistrează inegalitatea veniturilor, salariul fiind principalul venit al oamenilor. La baza diferențelor veniturilor se află atât factori obiectivi (calificare, eficiența muncii angajatului, locul de munca, instituția, nivelul instruirii și educației reflectate în diplome și atestate) cât și factori subiectivi. Din păcate aceștia din urmă intervin din ce în ce mai des în procesul detrminării salariului, în special atunci când rezultatele muncii colective nu pot fi cuantificate proportional cu munca individuală, iar aprecierea managerilor cu privire la contribuția personală a fiecărui salariat nu corespunde cu realitatea.

Zece dintre factorii ce determină inegalitatea veniturilor sunt:

-Diferențele de abilitate

-Productivitatea marginală

-Structura pieței

-Raportul dintre cererea si oferta de muncă

-Distribuția avuției

-Înclinația față de risc

-Norocul, șansa și relațiile

-Sistemul fiscal și raportul cu nivelul veniturilor

-Educația și instruirea

-Discriminarea pe piața muncii

Din păcate există și multe situații de inegalitate totală a distribuției veniturilor, adica 1% din populație înregistrează 100% din venituri, iar restul, 99%, niciun venit. Aceste situații sunt cele mai triste, pentru ca unii oamenii au totul iar alții nu au nimic și sunt dezavantajați și de cele mai multe ori sunt priviți cu dispreț de către cei ce „conduc lumea”, cei bogați ce

Preview document

Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public - Pagina 1
Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public - Pagina 2
Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public.docx

Alții au mai descărcat și

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Particularități ale regulamentului de ordine internă și contractul colectiv de munca

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către...

Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen...

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre...

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele...

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru...

Managementul programelor și proiectelor europene

TITLUL PROIECTULUI: REABILITARE ZONA 4 COMPLEX BALNEAR PLAJA ZORILOR din orașul Amara,județul Ialomița. BENEFICIARUL (APLICANTUL):Primăria...

Raporturile dintre Legea contenciosului administrativ nr 554-2004 și Codul de procedură civilă

I. Noțiunea Conceptul de contencios vine din limba latină din verbul ”contendo” având semnificația de dispută sau ceartă. Așadar când spunem...

Te-ar putea interesa și

Formularea aptitudinilor necesare fundamentării strategiei globale de resurse umane în cadrul SC Automobile Dacia SA

INTRODUCERE În contextul unei economii în plin trend ascendent, industria de automobile din Romania se caracterizează printr-o efervescenţă...

Rolul băncilor centrale în gestionarea crizelor financiare

Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să...

Criza economică mondială și efectele asupra României

INTRODUCERE Anul 2009 atât de imprevizibil, precum capitalismul însuşi. Mânaţi de prosperitate şi de instinctul de a evolua rapid, oamenii au fost...

Riscuri financiare și produsele de bancasigurare

Criza financiara este cea mai buna situatie care poate aparea asupra natiunilor si oamenilor pentru ca atrage dupa sine progrese.In perioada de...

Evoluția ratei șomajului

EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI CAP. I. SOMAJUL – NOTIUNI GENERALE 1.1. Definirea somajului Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin...

Crizele financiare internaționale

CAPITOLUL I CRIZELE FINANCIARE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Aspecte generale Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări...

Analiza strategică a SC Europroducts SRL

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL ECONOMIC INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 1.1. Impactul crizei financiare asupra economiei româneşti, efecte...

Criza financiară-abordari la nivel global și european

INTRODUCERE În anul 2007, pentru prima dată după anii 1930, economia mondială a experimentat o criză financiară pe care o putem cataloga ca fiind...

Ai nevoie de altceva?