Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4468
Mărime: 202.86KB (arhivat)
Publicat de: Alina M.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 165-166/605 din 02.09.2008.
  2. 2. Public Private Partnership Arrangements Act, 2002.
  3. 3. Job Trening Partnership Act, October 1, 1983, as amended by the Job Trening Reform Amendments of 1992 and the School-to-Work Opportunities Act of 1994.
  4. 4. Workforce Investment Act of 1998, Public Law 105-220 - august 7, 1998.
  5. 5. Zamfi r E., Zamfi r C. Politici sociale. România în context European. București: Editura Alternative, 2000. 327 p.
  6. 6. Inceu A., Dan T. Administrație publică. Cluj Napoca: Editura: Accent, 2005. 109 p
  7. 7. Mocanu Victor. Descentralizarea serviciilor publice locale. Concepte și practici, Chișinău: editura Tish, 2001
  8. 8. Ghidul alesului local
  9. 9.Grupul pentru parteneriat public-privat, http://www.parteneriatpublicprivat.com/index.php

Extras din referat

INTRODUCERE

În ultimii ani, în Republica Moldova parteneriatul public-privat câștigă tot mai mult teren, fiind o metodă eficientă de implicare și atragere a capitalului privat în realizarea unor proiecte de interes public. Între avantajele acestui instrument de atragere a investițiilor pot fi enumerate transferul riscurilor către sectorul privat și accesul la investițiile și tehnologiile knowhow private, inclusiv de management. Parteneriatele public-private servesc drept sprijin și oferă posibilitatea de implicare, mai cu seamă a autorităților publice locale, în soluționarea problemelor ce țin de reabilitarea/ construcția infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor etc.

Asigurarea unor servicii cost eficiente în arii din ce în ce mai extinse în baza unor bugete limitate este o mare provocare pentru guvernele statelor dezvoltate sau mai puțin dezvoltate și solicită o abordare principial nouă privind rolul statului în procesul de furnizare a serviciilor publice. Colaborarea dintre sectorul public și cel privat pentru furnizarea de servicii publice își are originile odată cu apariția administrației publice. În administrațiile publice moderne acest fenomen cunoaște o dezvoltare deosebită. Pornind de la exemplul Statelor Unite, care sunt adevărați pionieri în domeniu, toate țările dezvoltate promovează în acest moment diferite forme ale parteneriatului public privat în procesul de administrare a diferitelor comunități umane.

Parteneriatul public privat este o relație în bază de contract între partenerul public și partenerul privat, având la bază un interes public, în scopul elaborării și/sau implementării unui proiect, furnizării unui serviciu de orice natură, de reabilitare a infrastructuri, care în mod tradițional este furnizat de partenerul public. Avantajele principale pe care le presupune parteneriatul public-privat constau în faptul că se distribuie costurile realizării unei investiții, a riscurilor asociate exploatării acesteia și parțial de lipsa resurselor în sectorul public destinate investițiilor. Astfel, partenerul privat își asumă anumite cheltuieli care, altfel, ar fi fost sustrase din bugetul public. Parteneriatul public-privat poate servi în calitate de sprijin și oferă posibilitatea de implicare atât la nivel național, precum și la nivelul colectivităților locale, care au nevoi multiple de îmbunătățire a infrastructurii.

Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, proprietate publică, concesiune, Republica Moldova.

1. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT: EVOLUȚIE, CONCEPT

1.1. Conceptul și dezvoltarea parteneriatului public privat

Creșterea calității actului de administrație publică reprezintă un obiectiv major al autorităților publice ale statului care sunt antrenate în realizarea interesului general al cetățenilor, atât la nivel central, cât și la nivel local. Din această perspectivă, este necesară identificarea și introducerea în practica curentă a unor metode, tehnici și instrumente avansate de lucru care vor înlătura subiectivismul și vor duce la folosirea eficientă a resurselor. Un astfel de instrument servește parteneriatul public-privat care exprimă o modalitate de cooperare între sectorul public și sectorul privat, respectiv organizații neguvernamentale, asociații ale oamenilor de afaceri, ori companii private, constituite pe cunoștințele și capacitățile fiecărui partener, care poate realiza cel mai bine (eficient) necesitățile publice clar definite (specificate) în care riscurile, costurile și beneficiile sunt repartizate proporțional între parteneri.

Bibliografie

1. Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 165-166/605 din 02.09.2008.

2. Public Private Partnership Arrangements Act, 2002.

3. Job Trening Partnership Act, October 1, 1983, as amended by the Job Trening Reform Amendments of 1992 and the School-to-Work Opportunities Act of 1994.

4. Workforce Investment Act of 1998, Public Law 105-220 - august 7, 1998.

5. Zamfi r E., Zamfi r C. Politici sociale. România în context European. București: Editura Alternative, 2000. 327 p.

6. Inceu A., Dan T. Administrație publică. Cluj Napoca: Editura: Accent, 2005. 109 p

7. Mocanu Victor. Descentralizarea serviciilor publice locale. Concepte și practici, Chișinău: editura Tish, 2001

8. Ghidul alesului local

9.Grupul pentru parteneriat public-privat, http://www.parteneriatpublicprivat.com/index.php

Preview document

Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 1
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 2
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 3
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 4
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 5
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 6
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 7
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 8
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 9
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 10
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 11
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 12
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 13
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 14
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 15
Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile parteneriatului public-privat in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional

INTRODUCERE Prezenta lucrare, întitulată „Formele și metodele de participare a cetățenilor în procesul decizional” abordează un subiect foarte...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Managementul Serviciilor Publice Locale Acordate

Introducere 3. 1. Fundamentele teoretice ale managementului serviciilor publice 5. 2. Specificul analizei serviciilor oferite de administratia...

Ai nevoie de altceva?