Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3515
Mărime: 27.54KB (arhivat)
Publicat de: Felix Achim Lupu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Iulia Stoian
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Administrație Publică
Materie: Educație Fizica II

Extras din referat

Primăria susține continuu și influențează dezvoltarea sportului de performanță alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, primăria poate avea calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finanțând din bugetul local prin contribuții financiare cu titlu de cotizații, activitatea sportivă de înaltă performanță si asigurând cadrul de organizare cu susținere din fonduri publice în localitate, , pentru dezvoltarea acestor jocuri menționate.

În cadrul politicilor sportive locale, primăria a promovat cu prioritate ramurile/ disciplinele și probele sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, asigurând condițiile organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priza la populație și care au impact pozitiv în comunitate, precum și celor care sunt cuprinse in programul jocurilor olimpice.

Este foarte importantă asigurarea continuităţii proiectelor de dezvoltare a baschetului, a handbalului, a rugbyului, a fotbalului, asumate de primărie cu parteneri din comunitate.

Înființarea și funcționarea cluburilor sportive este reglementata prin acte normative.

Astfel , Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului prevede necesitatea si modul de implicare a autorității publice locale în dezvoltarea generală a activității sportive, și în special a sportului de performanță, prin prisma interesului public local și național.

- Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat. Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.

- Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale.

- Sportul de performanță constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.

- Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanță, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.

- Prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, se pot repartiza sume din bugetul local pentru:

a) finanţarea activităţii instituţiilor cu specific sportiv din subordinea sa;

b) finanţarea activităţii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit în condiţiile legii, participante la competiţiile sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale, organizate în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, în baza contractelor şi a programelor sportive ale acestora care prevăd promovare, selecţie, participare, pregătire, organizare de competiţii şi evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finanţate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor şi programelor sportive, inclusiv cele de natură salarială.

În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociaţii de drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive.

- Pentru scopurile şi în condiţiile stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administraţiei publice centrale, locale sau în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.

- Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.

- Veniturile, indiferent de sursa, şi cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu. Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii;

b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administraţiei publice centrale sau locale pentru finanţarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;

c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administraţiei publice centrale şi locale;

d) alte surse.

- Bugetul anual al structurilor sportive de drept public se aprobă de organele administraţiei publice locale în subordinea cărora se află.

- Veniturile obţinute din activităţile structurilor sportive de drept public se gestionează şi se utilizează la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

De-asemenea, Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, prevede faptul că autonomia locală dă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Bibliografie

1.Legea 69/2000;

2.Legea 215/2001;

3.Ordinul 130/2006;

4.Legea 273/2006.

Preview document

Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 1
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 2
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 3
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 4
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 5
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 6
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 7
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 8
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 9
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 10
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 11
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 12
Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Posibiltati de implicare a primariei in actionariatul societatilor sportive.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Ai nevoie de altceva?