Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2301
Mărime: 250.29KB (arhivat)
Publicat de: Catalina A.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. ANUNȚUL DE CONCURS PENTRU POSTUL VACANT - Caracteristici generale

Contactul cu un prim anunț pentru posturile vacante de jurislingviști de limbă daneză, îl regăsim pe site-ul Biroului de Selecție al Personalului European , așa cum putem observa în figura 1.

Fig. 1

Fig. 2

În continuare, suntem redirecționați pe site-ul ce conține detalii suplimentare sumare, inclusiv trimiteri către documente importante și termenul limită de depunere al candidaturii. Este recomandat ca acesta (fig. 2), să fie reaccesat în mod frecvent, în cazul în care pot apărea modificări importante, legate de accesarea postului vacant.

În anunțul oficial, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 5 martie 2020 , ne sunt prezentate multiple informații legate de procedurile administrative, cum ar fi:

- Codurile anunțurilor, așa cum apar pe site-ul EPSO sunt compuse din inițiale ce denumesc grupa de funcții ce urmează a fi ocupate, AD7(jurislingviști), numărul anunțului, 375, numărul de locuri disponibile, 20, inițialele limbii vizate, daneză (DA) în cazul nostru, precum și numărul candidaților prevăzuți pentru a fi înscriși pe lista de rezervă, 9 persoane (e.g. EPSO/AD/375/20 - DA: 9);

- Sarcinile ce urmează a fi îndeplinite, în cazul acceptării candidatului;

- Condițiile de eligibilitate, generale și specifice - lingvistice, combinațiile lingvistice căutate - menționate în Anexa 1 a anunțului;

- Condițiile specifice referitoare la calificările și experiența profesională solicitate;

- Procedura de selecție, detaliată, pornește cu depunerea candidaturilor, verificarea eligibilității acestora, preselecția (Anexa 2 - lista criteriilor), testele preliminare și se finalizează cu etapele de evaluare și detalii legate de lista de rezervă întocmită;

- O secțiune referitoare la politica EPSO privind egalitatea de șanse și alte măsuri speciale;

- Detalii despre site-ul unde se poate depune candidatura și termenele limită;

- Anexa 3 reamintește dispozițiile generale aplicate concursurilor, precum și derogările prevăzute anterior, în conținutul anunțului. De asemenea, sunt de reținut detaliile legate de cine își poate depune candidatura, documente justificative, identitatea evaluatorilor, comunicarea facilitate de EPSO, precum și detaliile provitoare la plângeri și probleme - aspecte tehnice și de organizare, procedura de reexaminare, forme de contestare, reclamații, descalificare etc.

- Anexa 4 este reprezentată de un tabel - Exemple de calificări minime, pentru fiecare țară și grad, care corespund, în principiu, celor cerute în anunțurile de concurs.

Bibliografie

I. Articole și studii de specialitate (variante online):

1. Palidauskaite Jolanta, Studiu - Codes of Conduct for Public Servants in Eastern and Central European Countries: Comparative Perspective, Facultatea de Științe Sociale, Departament Administrație Publică, Universitatea de Tehnologie din Lituania, 2002, https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf, [20.04.2020] .

II. Acte normative (variante online):

1. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici - Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007), (http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1220/Codul_de_conduita_a_functionarilor_publici,_Actualizat_2016__Legea_7_2004/page/1#nextPage), [20.04.2020].

2. Statutul Funcționarilor Uniunii Europene (varianta consolidata la 1 ian. 2020),

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031- 20200101&from=RO), [20.04.2020].

III. Resurse Electronice:

1. https://epso.europa.eu/job-opportunities_ro (Site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului), [18.04.2020].

2. https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/4064/description_ro (Site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului - detalii post vacant), [18.04.2020].

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2020:072A:TOC (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - anunț inițial ), [18.04.2020].

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2020:110A:TOC (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - rectificare anunț 1 ), [19.04.2020].

5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2020:123A:TOC (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - rectificare anunț 2), [19.04.2020].

6. https://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_ro.pdf (Manual pentru înscrierea online), [19.04.2020].

Preview document

Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 1
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 2
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 3
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 4
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 5
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 6
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 7
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 8
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 9
Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Studiu de caz privind accesul la o functie publica europeana vacanta - jurislingvisti de limba daneza.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice

1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper,...

Descentralizarea administrației publice locale

Introducere Descentralizarea reprezintă transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Ai nevoie de altceva?