Descentralizarea administrației publice locale

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1430
Mărime: 25.11KB (arhivat)
Publicat de: Smaranda Vlad
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Extras din referat

Introducere

Descentralizarea reprezintă transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat, necesare pentru satisfacerea intereselor locale. Descentralizarea este un principiu de organizare şi conducere a statului întemeiat pe o largă autonomie a organelor locale de conducere a unităţilor administrativ-teritoriale. Conform acestui principiu are loc un transfer limitat al puterii de decizie de la autorităţile publice centrale către cele locale.

Descentralizarea este acel sistem potrivit căruia administrarea intereselor locale (comunale, orăşeneşti sau judeţene) se realizează de către autorităţi liber alese de către şi dintre cetăţenii colectivităţilor respective, care au la dispoziţie, conform normelor constituţionale, mijloace financiare proprii şi putere autonomă de decizie.

ELEMENTELE DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRATIVE

Din cuprinsul Cartei se desprind elementele componente ale descentralizării administrative, pe baza principiului autonomiei locale, fiind necesar, pentru înţelegerea particularităţilor descentralizării să subliniem elementele de bază ale aplicării acestui principiu: în regimul descentralizării administrative, este recunoscută personalitatea juridică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi existenţa unor autorităţi publice care reprezintă şi care nu fac parte din sistemul ierarhic subordonat centrului, dar care sunt supuse unui control special (tutelă administrativă).

1)Existenţa unei colectivităţi teritoriale locale, care să aibă interese şi cerinţe specifice faţă de interesele colectivităţii naţionale.

Descentralizarea administrativă pe baza autonomiei locale se face în legătură cu existenţa unor colectivităţi sociale locale, constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale ale statului.

Astfel statul încetează să mai fie singura colectivitate teritorială recunoscută.

Colectivităţile teritoriale locale sunt persoane morale de drept public, având nevoile şi interesele locale ce sunt legate de specificul colectivităţii respective şi se disting de nevoile generale ale colectivităţii naţionale.

Colectivităţile teritoriale locale sunt persoane morale de drept public politico-teritoriale, având capacitate de drept public proprie şi interese publice proprii distincte de interesele publice ale statului. Statul nu poate să soluţioneze, prin mijloacele de care dispune şi în condiţii de operativitate şi eficienţă, ansamblul acestor nevoi şi interese. De aceea, statul prin reglementări legale este cel ce stabileşte care dintre probleme vor fi de competenţa serviciilor publice statale şi care vor intra în sfera de competenţă a autorităţilor locale.

Bibliografie

1. Bilouseac I., (2013), Descentralizarea şi deconcentrarea în managementul serviciilor publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

2. Alexandru, I., Cărăuşan, M., Popescu, I., Dincă, D., (2002), Drept administrativ., Editura Economică, Bucureşti;

Preview document

Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 1
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 2
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 3
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 4
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 5
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 6
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 7
Descentralizarea administrației publice locale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Descentralizarea administratiei publice locale.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice

1. Funcția publică și funcționarul public Din doctrina actuală de drept public se poate desprinde ca un veritabil sistem de referință și reper,...

Studiu de caz privind accesul la o funcție publică europeană vacantă - jurislingviști de limba daneză

1. ANUNȚUL DE CONCURS PENTRU POSTUL VACANT - Caracteristici generale Contactul cu un prim anunț pentru posturile vacante de jurislingviști de...

Sistemul administrativ în Spania

Introducere Spania este monarhie constituțională, cu o suprafață de 504.782 km2 și o populație de 44.108.530. Capitala este Madrid cu 5,5...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Te-ar putea interesa și

Bugetele Locale - Instrumente de Realizare și Consolidare a Autonomiei Administrației Publice Locale

CAPITOLUL I ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA SI DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVA PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 1.1. CONCEPTUL DE...

Bugetele Locale

Administraţia se regăseşte pretutindeni în toată complexitatea vieţii sociale, constituind una dintre cele mai utile activităţi umane. Legea de...

Descentralizarea Administrativă în România

Aspecte introductive Organizarea sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine din limba latină administer traducându-se...

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica  notiuni...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Administrația publică locală în România post-decembristă

CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ: PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 1.1Noţiunea de administraţie publică locală. În orice societate, fie ea...

Principiul Respectării Drepturilor Omului în Administrația Publică din România

CAPITOLUL I INTRODUCERE Motto: “Drepturile nu se cer, nu se primesc, se trăiesc ” Pentru cǎ problematica respectǎrii drepturilor omului...

Ai nevoie de altceva?