Teoria separației puterilor în stat

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1075
Mărime: 19.53KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian S.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

Extras din referat

Teoria separației puterilor în stat

În lucrarea sa Despre Spiritul Legilor, filosoful iluminist Charles-Louis de Decondat Baron de Brede et de Montesquieu (1689-1755)teoretizează principiul separației puterilor în stat .Acest principiu fundamental ,în secolele urmatoare va fi pus în practică de toate statele care au îmbrățișat democrația liberală.

Conform acestui principiu puterea este distribuită între cele trei ramuri ale guvernării: puterea legilativă,puterea executivă și puterea judecătorească.Fiecare din aceste puteri reprezintă o instituție separată ,iar aceste instituții sunt independente una față de celelalte , dar nu izolate(fiecare ramură participă la funcționarea celorlalte ,rezultând astfel un eficient sistem de echilibru și control al puterilor în stat.

Referitor la necesitatea echilibrului între puteri Montesquieu este de părere ca : „ pentru a împiedica abuzul de putere,lucrurile trebuiesc orânduite astfel încât puterea să îngrădească puterea” ,Declarația feanceză a drepturilor și cetățeanului din 26 august 1789 intărind aceasta idee „orice societate în care granția drepturilor nu este asigurată și nici separația puterilor determinată nu are constituție”

Cele trei funcții principale ale separației puterilor în stat în forma cea mai simplă sunt urmatoarele:

-Funcția legislativă : prin intermediul căreia se adoptă și se elaborează normele general obligatorii,învederea reglementării relațiilor sociale.

-Funcția executivă : asigură aplicarea acestor norme,statul fiind împuternicit de a recurge la forța coercitivă.

-Funcția jurisdicțională : constând înfuncția statului de a infăptui justuiția în numele legii prin organele judiciare.

Regimuri constituționale

În evoluția sa ,separația puterilor a dus la aparitia unor regimuri cu sparație rigidă sau suplă .

Atunci când în funcționarea sistemului ,accentul se pune pe independența reciprocă a legislativului și executivului și controlul reciproc al acestora ,avem o separație a puterilor rigidă ,suplă putând fi denumită atunci când accentul este pus pe colaborarea executivului cu legislativul.

Astfel iau naștere două tipuri de regimuri :

-Regimul Prezidential(separație rigidă)

-Regimul Parlamentar(separație suplă)

-Regimul semiprezidențial(combinarea unor trăsături ale celor două regimuri de mai sus)

Bibliografie

Drept constituțional și instituții politice ,vol2 ed a 3-a revazută și adăugită,ed.Hamangiu,2016,Bianca Selejan Guțan

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, de Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Dana Apostol Tofan, Flavius A. Baias, Viorel Mihai Ciobanu, Valerian Cioclei, Ioan Condor, Anastasiu Crișu, Ștefan Deaconu, Andrei Popescu, Sorin Popescu, Bianca Selejan-Guțan, Milena Tomescu, Verginia Vedinaș, Ioan Vida, Cristina Zamșa

https://ro.wikipedia.org/wiki/Separa%C8%9Bia_puterilor

Preview document

Teoria separației puterilor în stat - Pagina 1
Teoria separației puterilor în stat - Pagina 2
Teoria separației puterilor în stat - Pagina 3
Teoria separației puterilor în stat - Pagina 4
Teoria separației puterilor în stat - Pagina 5
Teoria separației puterilor în stat - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Teoria separatiei puterilor in stat.docx

Alții au mai descărcat și

Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale

Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Separația puterilor în condițiile statului de drept

INTRODUCERE Statul, cuvantul care desemneaza societatea organizata din punct de vedere politic, este un termen relativ modern, care a aparut mult...

Managementul instituțiilor politice

Introducere În dicţionarul enciclopedic, managementul are semnificaţia de „ ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderii” sau „ ansamblul...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Distribuția Puterii în Statul de Drept

Introducere În epoca modernă, garanţia unei guvernări democratice constă în consacrarea în legea fundamentală a statului a principiilor şi...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Președenția - studiu de caz - România și Franța

1.Introducere Lucrarea Are În Vedere Realizarea Unei Analize, Pornind De La Textul Constituţional, A Instutuţiei Prezidenţiale În Două State:...

Controlul constituționalități legilor în România

Prin esenţa sa, ca şi prin funcţia sa socială, Constituţia are o valoare juridică su¬perioară faţă de orice altă normă de drept. În consecinţă,...

Ai nevoie de altceva?