Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1341
Mărime: 29.72KB (arhivat)
Publicat de: Costel B.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Sociale si Administrative
Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti

Extras din referat

Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane aflate în acel loc.În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieții sociale superior organizate , adică societății civile.

Principiul separației puterilor în stat- considerat în acceptiunea clasică sau în cea modernă- a avut o infuență determinantă atât asupra fenomenului administrativ în general, cât și asupra administrației publice în particular. Evident, activități de natură administrativă se întâlnesc atât în realizarea interesului general al societății, dar și în realizarea interesului unor grupări sociale restrânse sau chiar în realizarea interesului individual.Datorită acestui fapt, perceperea fenomenului administrativ, depinde mult de statul în care se desfașoară acest fenomen, de regimul politic din acest stat.Astfel, într-un stat totalitar administrația este redusă la administrație ca activitate etatică și ca sistem de organe statale, datorită centralismului excesiv.Într-un stat democratic, acțiunea principiului separației puterilor în stat conduce obligatoriu la o mutație fundamentală: administrația nu mai este o activitate exclusiv etatică.Dimpotrivă, fenomenul administrativ este complex, întrucât acțiunea principiului descentralizării administrative pe baza principiului autonomiei locale face ca la nivelul local să existe autorități administrative autonome.În acest context, știința administrației are un câmp vast de cercetare studiind modificările produse de acțiunea principiului separației puterilor în stat , să formuleze concluzii și să facă propuneri pentru știința dreptului administrativ în legatură cu competența diverselor autorități administrative, cu atribuțiile funcționarilor publici, cu statutul acestora, cu formele organizatorice aplicabile în administrația publică astfel încât să se obțină de către acestea rezultate de cel mai înalt nivel calitativ, dreptul administrativ asigurând o normare corespunzătoare.

Separația puterilor- constituie un principiu fundamental al statului de drept. El se deduce din întreaga economie a textelor din Constituție și legile organice, din distribuția competențelor și atribuțiilor între autoritățile publice.

În virtutea acestui principiu, celor trei puteri le corespund categorii diferite de autorități publice:

-puterea legislativă se exercită prin Parlament. În conformitate cu art. 58 alin.1, Parlamentul, format din Camera Deputaților și Senat, este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare.

-puterea executivă prin Președinte, guvern, autorități administrative centrale și locale. În ceea ce privește Președintele republicii, acesta reprezintă statul român fiind garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării (art. 80 alin. 1).

Bibliografie

1) Fl.Vasilescu, Separația puterilor în regimurile politice contemporane, Revista dreptului nr.8/1990.

2) http://elis.univnt.ro/eLis-student/Stiința administrației .

3) Ion Deleanu, Drept constituțional și instituții politice, București, 1991; F.B. Vasilescu,Constituționalitate și constituționalism, Ed.Național, Colecția juridică, București, 1998

4) Ioan Muraru, Constituția României-comentată și adnotată, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”, București, 1992; M. Constantinescu, I. Muraru, Drept parlamentar, Ed. Grammar, București, 1994

5) Alexandru Ioan, Administrație publică,2003

Preview document

Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale - Pagina 1
Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale - Pagina 2
Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale - Pagina 3
Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale - Pagina 4
Principiul separației puterilor în stat și administrația publică în cadrul constituției actuale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Principiul separatiei puterilor in stat si administratia publica in cadrul constitutiei actuale.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria separației puterilor în stat

Teoria separației puterilor în stat În lucrarea sa Despre Spiritul Legilor, filosoful iluminist Charles-Louis de Decondat Baron de Brede et de...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Relațiile Administrației Publice Locale cu Autoritățile Administrației Publice Centrale

INTRODUCERE Motto: „Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape“. Decret francez-1852 Administraţia publică...

Actele ce Derivă de la Guvernul României

1. Actele institutiilor publice Doctrina româna de drept public prezinta doua categorii de acte ce emana de la institutiile publice, acestea...

Administrația Ministerială

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Consideraţii generale Sistemul administraţiei ministeriale se conturează ca fiind cel mai important ansamblu de...

Sistemul Administrativ din România și Sistemul Administrativ din Italia

1. Baza constituţională şi legislativă a dreptului administrativ Actuala Constituţie a Romaniei este structurată în 156 de articole, care sunt...

Geneza și evoluția ideii de separare a puterilor în stat

La baza organizării puterii în cadrul diferitelor societăţi moderne, democratice şi a raporturilor dintre guvernare şi cetăţeni este aşezat...

Organizarea și funcționalitatea Primăriei Fălticeni - premise și factori de impact

1.1. Scurt istoric: Primele referiri atestate documentar despre aşezarea de astăzi datează din secolul al XIII-lea.Viitorul târg s-a constituit...

Argumente pro și contra compatibilității între mandatul de parlamentar și funcția de membru al Guvernului

Potrivit Constituției României, Parlamentul este organul repre zentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Acesta...

Comunicarea în organizația publică

CAPITOLUL I COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE PUBLICĂ Comunicarea cîştigă din ce în ce mai mult statutul de unealtă managerială foarte valoroasă şi...

Ai nevoie de altceva?