Metoda pe comenzi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4069
Mărime: 40.97KB (arhivat)
Publicat de: Dora Marton
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Trifan

Extras din referat

Este caracteristică proceselor complexe de fabricaţie, proceselor de producţie de serie mică, mijlocie sau proceselor tehnologice în care produsul finit este rezultatul îmbinării mecanice a unor piese, subansamble sau ansamble. Astfel de situaţii apar în industria construcţiilor navale şi de maşini, industria mobilei, confecţiilor, reparaţiilor, electronică etc. Metoda constă în colectarea cheltuielilor directe pe comenzi şi repartizarea cheltuielilor directe pe fiecare comandă în parte, prin procedee convenţionale. Costul unitar se calculează după terminarea comenzii, prin împărţirea acestor cheltuieli (colectate pe articole de calculaţie în fişele deschise separat pentru fiecare comandă) la numărul de unităţi produse pentru fiecare comandă.

Ca urmare obiectul evidenţei şi calculaţiei costurilor efective îl constitue comanda lansată pentru o anumită cantitate (lot) de produse sau de semifabricate, care reprezintă elemente asamblabile (piese, repere, agregate şi subansmble) ale produselor.

Comparativ cu fazele de fabricaţie care alcătuiesc conţinutul unor zone de cheltuieli, comenzile reprezintă forme de organizare scriptică a diferitelor categorii de purtători de costuri. De asementea, deşi atât metoda pe faze cât şi metoda pe comenzi folosesc aceleiaşi verigi tehnico-productive ale enităţii (ateliere şi secţii de producţie), totuşi conţinutul verigilor respective diferă de la o metodă la cealaltă. Astfel, în cazul metodei pe faze, atelierele şi secţiile de producţie reprezintă faze de producţie, în timp ce în cazul metodei pe comenzi, aceste verigi cuprind procese complexe de fabricaţie a unor piese, subansamble, ansamble şi produse finte, sau executarea unor lucrări, prestarea unor servicii pe bază de comenzi interne.

Specific acestui tip de producţie este că produsul finit se obţine prin asamblarea părţilor sale componente fabricate anterior în paralel, în diferite secţii sau ateliere ale întreprinderii sau chiar în alte întreprinderi. De aceea purtătorul de costuri utilizat în antecalcul este produsul finit iar cel utilizat pentru urmărirea şi înregistrarea cheltuielilor de producţie efective (adică în postcalcul) este comanda. Datorită variaţiei pe care o are producţia în curs de execuţie de la o perioadă de gestiune la alta, în cazul unităţilor patrimoniale cu producţe individuală şi de serie, determinarea şi evaluarea acesteia se face doar în etapa de postcalcul.

O altă particularitate a acestei metode face ca obiectul comenzii să difere în raport de modul de organizare a producţiei. Astfel, în cazul producţiei individuale şi de serie organizată în varianta fără semifabricate comanda are ca obiect un produs sau un lot de produse.

Obiectul comenzii poate fi:

- producţia individuală, care de regulă se organizează în varianta fără semifabricate;

- producţia de serie, care se organizează atât în varianta cu semifabricate cât şi în varianta fără semifabricate.

Modelul de calcul al costului planificat este următorul:

m n

Σ Cdj + Σ Cik

j=1 k=1

ccp = ----------------------------

Q

în care:

ccp - reprezintă costul complet planificat;

Cdj- cheltuielile directe pe articole de calculaţie;

Cik - cheltuielile indirecte pe articole de calculaţie;

Q- cantitatea de produse fabricate; j = 1, 2, . . . , m - articolele de calculaţie pentru cheltuielile directe;

k = 1, 2, . . . , n - articolele de calculaţie aferente cheltuielilor indirecte.

Organizarea calculaţiei după această metodă presupune deschiderea de analitice pe comenzi în cadrul contului 921 “Cheltuielile activităţii de bază”, iar în cadrul fiecărei comenzi cheltuielile sunt evidenţiate pe locuri de ocazionare (secţii, ateliere, fabrici) şi pe articole de calculaţie. În cadrul contului 923 “Cheltuielile indirecte de producţie” se deschid analitice pe locuri de ocazionare, de unde se vor repartiza apoi pe comenzile executate în acele locuri (sectoare), respectiv asupra analiticelor corespunzătoare ale contului 921 “Cheltuielile activităţii de bază”.

Costul unitar efectiv se determină la finalizarea comenzii, prin însumarea tuturor cheltuielilor efectuate şi raportarea lor la cantitatea fabricată.

Pentru calcularea costului unitar se foloseşte formula:

Dacă procesul de fabricaţie comportă obţinerea de semifabricate iar produsele finite sunt rezultatul îmbinării mecanice a acestora sau a unor piese şi subansamble parţial independente (care se produc în unitate sau se achiziţionează, se prelucrează şi apoi se ansamblează), comenzile au ca obiect următoarele:

• loturi de semifabricate care se produc integral în întreprindere,

• loturi de piese sau repere din producţie proprie sau achiziţionate care se prelucrează şi se finisează,

• loturi de subansamble, agregate, care compun produsele finite

• loturi sau serii de produse finite.

Etapele de calcul pentru determinarea costului unitar sunt următoarele:

• determinarea costurilor pieselor şi semifabricatelor proprii şi a pieselor brute;

• calculul costului operaţiilor de prelucrare şi de finisare a semifabricateor, subansamblelor sau a altor piese.

Preview document

Metoda pe comenzi - Pagina 1
Metoda pe comenzi - Pagina 2
Metoda pe comenzi - Pagina 3
Metoda pe comenzi - Pagina 4
Metoda pe comenzi - Pagina 5
Metoda pe comenzi - Pagina 6
Metoda pe comenzi - Pagina 7
Metoda pe comenzi - Pagina 8
Metoda pe comenzi - Pagina 9
Metoda pe comenzi - Pagina 10
Metoda pe comenzi - Pagina 11
Metoda pe comenzi - Pagina 12
Metoda pe comenzi - Pagina 13
Metoda pe comenzi - Pagina 14
Metoda pe comenzi - Pagina 15
Metoda pe comenzi - Pagina 16
Metoda pe comenzi - Pagina 17
Metoda pe comenzi - Pagina 18
Metoda pe comenzi - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Metoda pe Comenzi.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderii

Microîntreprinderea- prin care înţelegem o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane, care desfăşoară activităţi, utilizînd de regulă...

Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație

Capitolul 1. Necesitatea şi oportunitatea contabilităţii de gestiune pe comenzi de fabricaţie Contabilitatea de gestiune este considerată a fi cea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Impactul Tehnologiei Asupra Practicilor de Audit Intern

1. Introducere Dependenţa organizaţiilor de tehnologia informaţiei (IT) este unanim recunoscută, impactul fiind resimţit în toate aspectele...

Analiza Veniturilor Cheltuielilor și Rezultatul Financiar

DATE DE IDENTIFICARE ALE AGENTULUI ECONOMIC SC SELECT HOUSE SRL este o societate cu raspundere limitata, cu nr. de inregistrare la Registrul...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Metoda pe comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Contabilitate managerială. Metoda pe comenzi

INTRODUCERE Metoda pe comenzi presupune organizarea evidenţei contabile analitice a cheltuielilor de producţie pe fiecare comandă, iar în cadrul...

Metoda pe comenzi aplicată la societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Calculația Costurilor

Introducere Principala componentă a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzională presupune a bugeta...

Ai nevoie de altceva?