Tehnici de Audit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1788
Mărime: 20.05KB (arhivat)
Publicat de: Radu G.
Puncte necesare: 6
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MANAGEMENTUL AFACERILOR ELECTRONICE

Extras din referat

Tehnicile de audit intern se aplică în funcţie de subiectul auditării şi pot fi utilizate individual sau în combinaţie, atunci când auditorii efectuează evaluări, astfel:

• Observarea fizică: presupune vizualizarea, remarcarea, ascultarea, comparaţia cu standardele. Reprezintă o modalitate prin care auditorii interni îşi formează o părere proprie;

• Chestionarea sau interviul, reprezintă tehnica cea mai răspândită, poate fi orală sau scrisă şi foloseşte întrebări: cum?, de ce? etc. Se realizează prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate;

• Verificarea presupune confirmarea adevărului, acurateţei, sincerităţii sau actualităţii subiectului, compararea declaraţiilor unei persoane cu discuţiile avute cu alte persoane, a concordanţei cu legile şi regulamentele, precum şi a eficacităţii controalelor interne.

Tehnicile de verificare cele mai utilizate sunt:

- comparaţia pentru confirmarea identităţii unei informaţii după obţinerea acesteia din cel puţin două surse diferite;

- examinarea presupune urmărirea detectării erorilor sau a iregularităţilor;

- recalcularea presupune verificarea calculelor matematice;

- confirmarea presupune solicitarea informaţiei din cel puţin două surse independente în scopul validării acesteia;

- punerea de acord reprezintă procesul de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări;

- garantarea presupune verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor de la articolul înregistrat spre documentele justificative;

- urmărirea reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat. Scopul este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate.

• Investigarea reprezintă ancheta efectuată pentru descoperirea de fapte ascunse şi pentru stabilirea adevărului şi presupune o cercetare aprofundată pentru a detecta neregulile.

• Analiza constă în descompunerea unei entităţi în elemente identificabile, cuantificabile şi măsurate distinct în vederea unei examinări detaliate şi selectării aspectelor ce necesită o atenţie ulterioară.

• Evaluarea presupune estimarea a ceea ce a fost analizat pe baza unei judecăţi profesionale în vederea stabilirii unor concluzii şi va constitui baza formulării recomandărilor şi concluziilor auditului intern.

Instrumentele de audit intern se utilizează în funcţie de situaţiile întâlnite pe teren şi pot fi:

1. Chestionare şi liste de verificare: reprezintă seturi de întrebări adresate celor auditaţi şi se pot grupa astfel:

a) chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC) cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic, organizarea internă, funcţionarea entităţii sau structurii auditate;

b) chestionarul de control intern (CCI) este o metodă de descriere şi analiză a controalelor, conţine întrebări despre diferitele obiective şi componente ale controlului. Ghidează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiilor şi a cauzelor reale ale acestora;

c) lista de verificare (LV) este utilizată pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite, responsabilităţile şi metodele, mijloacele financiare, tehnicile de informare, resursele umane existente.

In scopul exemplificarii tehnicilor si instrumentelor utilizate in auditul intern am ales sa analizam activitatea SC ALEX SRL folosind urmatoarele instrumente: Chestionarul-Lista de verificare (LV) si Fisa de Analiza si Identificare a Problemei (FIAP).

Astfel, am derulat misiunea de audit intern la Departamentul Recepţie Hotel al SC ALEX S.R.L.

Scopul misiunii de audit este de a da asigurări daca modul de organizare a activităţii Departamentului Recepţie Hotel este în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ.

Obiectivele auditului au în vedere:

- cauzele care au determinat plecarea turiştilor fara achitarea contravalorii serviciilor prestate;

- cauzele care au determinat evidenţierea parţiala a serviciilor prestate clienţilor in documentele fiscale;

- modul de înregistrare al turiştilor si a serviciilor pe care aceştia le solicita ;

- evidenta serviciilor prestate fiecărui client;

- intocmirea documentelor necesare încasării contravalorii serviciilor solicitate;

- urmărirea încasării sumelor datorate de clienţii care achita cu alte instrumente de plata.

Echipa de auditori este formata din :

1. ec. Galiceanu Radu

2. ec. Tanciu Daniel

3. ec. Popescu Ioana - sef Serviciu de Audit Intern.

Preview document

Tehnici de Audit - Pagina 1
Tehnici de Audit - Pagina 2
Tehnici de Audit - Pagina 3
Tehnici de Audit - Pagina 4
Tehnici de Audit - Pagina 5
Tehnici de Audit - Pagina 6
Tehnici de Audit - Pagina 7
Tehnici de Audit - Pagina 8
Tehnici de Audit - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Responsabilitatea Auditorilor

„In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and...

Standarde internaționale de audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Auditul de securitate al utilizatorului

INTRODUCERE Spațiul online, caracterizat printr-o lipsă a frontierelor și o dinamică accentuată, generează atât beneficii, cât și o serie de...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Realizarea Controlului Fiscal și Cea a Auditului Fiscal

Introducere În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Tehnici de Verificare în Auditul Intern

INTRODUCERE Pregătirea şi formularea deciziilor manageriale privind îmbunătăţirea continuă a rezultatelor impun nevoia cunoaşterii stadiului de...

Metode, Tehnici și Probe de Audit Financiar Contabil

INTRODUCERE În present prin audit se inţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Ai nevoie de altceva?