Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3359
Mărime: 73.94KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Ghinea
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Solomon

Cuprins

 1. 1. Introducere:
 2. - Noţiuni generale despre apariţia auditului intern;
 3. - Apariţia auditului intern atât în România, cât şi în lume.
 4. 2. Metodologia de cercetare:
 5. - Felul în care va evolua auditul intern în urmatorii ani.
 6. 3. Dinamica activităţii de audit intern:
 7. - Auditul intern este foarte important în viaţa unui întreprinderi ;
 8. - Scurt istoric despre Sarbanes-Oxley Act ;
 9. - Efectele legii Sarbanes-Oxley.
 10. 4. Caracteristicile actuale ale auditului intern:
 11. - Topul elementelor componente a valorii auditului intern pentru comitetele de audit;
 12. - Ceea ce reprezintă studiul realizat.
 13. 5. Situaţia auditului intern din România în perspectivele crizei economice:
 14. - Influenţa aderării României la UE în activitatea de audit intern ;
 15. - Influenţa crizei economice asupra auditului intern.
 16. 6. Perspectivele activităţii de audit intern în urmatorii ani:
 17. - 5 aspecte care ar putea sta la baza viitorului auditului intern până în 2012;
 18. - Criza economică manifestată la nivel global;
 19. 7. Concluzii

Extras din referat

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se bazează pe cercetările făcute de către PricewaterhouseCooper, în rândul profesioniştilor de audit intern, pentru a vedea cum va arăta în viitor auditul intern.

Introducere

Termenul de “audit” provine din limba latină a cuvântului “audire”, ce semnifică “a asculta” , dar despre audit se vorbeşte încă din vremea asirienilor şi egiptenilor.

La romani se vorbea de “questori”.

În Grecia Anticş, scribii erau folosiţi pentru ţinerea evidenţei contabile şi erau aleşi dintre sclavi, deoarece, trecând prin nenumărate torturi, erau consideraţi mai cinstiţi decât oamenii liberi.

În 1066, William Cuceritorul, când a devenit Regele Angliei a ordonat o verificare şi inventariere a tuturor proprietăţilor din regatul său pentru a şti cum să împartă pământurile şi pentru a stabili o bază pentru colectarea viitoarelor taxe.

În 1298, în Anglia, conturile oraşului Londra erau verificate cu regularitate de către funcţionarii numiţi special în acest scop.

În 1559, pe vremea Reginei Elisabeta I, istoria marchează conturarea unei relaţii între auditori şi auditaţi.

În România activitatea de audit intern s-a dezvoltat exponenţial după anii `90. Introducerea auditului intern în sectorul public a început prin elaborarea Ordonanţei Guvernului României (OGR) nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv şi s-a statutat definitiv prin adoptarea Legii nr. 67/2002 privind auditul public intern.

Asociaţia Auditorilor Interni din România (AAIR) definesc auditul intern ca fiind o activitate independenta de asigurare obiectivă şi de consiliere, destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor organizaţiei. Ajută organizaţia în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi disciplinată în cadrul evaluării şi îmbunatăţirii eficacităţii proceselor de management al riscurilor, control şi guvernare.

Metodología de cercetare

Articolul se fundamentează pe studii anuale privind auditorii interni şi pe analiza evolutiei profesiei de audit intern, a comitetelor de audit şi a atributiilor acestora. Chestionarele au fost realizate pentru a determina felul în care va evolua auditul intern până în anul 2012.

În urma chestionarii a 674 de profesionişti în audit intern s-a ajuns la urmatoarea concluzie:

Schimbările intervenite în activităţile funcţiei de audit intern

Modelul auditului intern în secolul XX

Modelul curent de audit intern

Modelul de audit intern centrat pe managementul riscului

Verificarea controalelor interne pe baza unor planuri ciclice de audit.

Verificarea controalelor interne bazate pe un plan de audit realizat în funcţie de risuri.

Evaluarea eficienţei procesului de management al riscului implementat de managementul companiei.

Se pare că auditul intern îşi propune ca până în 2012 să evolueze de la stadiul în care este în prezent. În perioada curentă auditul intern se realizează prin verificarea controalelor interne bazate pe un plan de audit realizat în funcţie de riscuri. În viitor, auditul intern îşi propune să implenteze o noua strategie, şi anume: se trece de la verificarea controalelor interne la evaluarea eficienţei procesului de management al riscului.

Dinamica activităţii de audit intern

Din acest titlu putem întelege dezvoltarea intensă pe care se doreşte şi schimbările pe care vrea să le producă pentru a îmbunătăţi activitatea de audit intern.

Studiile care s-au realizat în ultimii ani arată o creştere a numarului de membrii ai comitetelor de audit. Unele comitete aduc membrii expatrioţi, în timp ce altele aduc membrii cu experienţă specifică într-un anumit domeniu.

Auditul intern este din ce în ce mai important în viaţa unei organizaţii. Comitetele de audit pun o presiune din ce în ce mai mare asupra auditului intern pentru a acorda o atenţie sporită riscurilor startegice şi operaţionale care cauzează declinul valorii acţiunilor.

Preview document

Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 1
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 2
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 3
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 4
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 5
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 6
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 7
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 8
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 9
Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Perspective ale Schimbarilor in Activitatea de Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Responsabilitatea Auditorilor

„In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Planificarea Auditului

1. Planificarea preventivă a auditului. Orice verificare de audit se constituie din următoarele etape: 1) familiarizarea cu personalul şi planul...

Te-ar putea interesa și

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Competitivitatea Agenției de Turism în Mediul de Afaceri

1.Argument În perioada actuală, întreprinderea turistică îşi desfăşoară activitatea într-un mediu concurenţial intern si extern deosebit de...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Planificarea strategică de marketing la Metro

PLANIFICAREA STRATEGICĂ DE MARKETING 1 Conceptul, necesitatea si nivelurile planificarii strategice de marketing Planificarea strategica de...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Strategii asociate mixului de marketing pentru firme din domeniul asigurărilor

Introducere Viziunea de marketing presupune utilizarea unui instrumentar specific de marketing, adecvat pentru cercetarea pietei, pentru...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Studiu Privind Implementarea și Organizarea Auditului Intern în România

I. Factorii motivaţionali ai cercetării În România, problematica auditului intern a fost abordată începând cu anul 2000, aceasta ca urmare a...

Ai nevoie de altceva?