Impozitul pe Profit

Referat
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9795
Mărime: 43.93KB (arhivat)
Publicat de: Dinu Mina Nagy
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Cuprins

 1. Cap.1. Aspecte generale privind impozitul pe profit
 2. 1.1. Sfera de cuprindere
 3. 1.2. Cotele de impozitare
 4. Cap.2. Calculul impozitului pe profit
 5. 2.1. Baza de impunere
 6. 2.2. Venituri neimpozabile
 7. 2.3. Cheltuieli deductibile si cu deductibilitate limitata
 8. 2.4. Cheltuieli nedeductibile
 9. 2.4. Alte aspecte fiscale privind impozitul pe profit
 10. 2.5. Studii de caz
 11. Cap.3. Plata si declararea impozitului pe profit
 12. 3.1. Plata impozitului pe profit
 13. 3.2. Declararea impozitului pe profit
 14. Concluzii
 15. Bibliografie

Extras din referat

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii.

Impozitul este o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Impozitul se poate clasifica dupa functie si forma în:

- impozite directe, ce se stabilesc nominal în sarcina persoanelor fizice sau juridice în functie de veniturile si averea sa ;

- impozite indirecte, ce vizeaza cheltuielile, se percep cu prilejul vânzarii-cumpararii de bunuri si al prestatorilor de servicii.

Impozitele directe sunt de doua felurii : reale si personale. În cazul impozitului real la

impunere nu se tine cont de situatia personala a contribuabilului, nu se ia în considerare produsul net real al obiectului impozabil, ci produsul brut.

Impozitul pe profit se aplica urmatoarelor categorii de contribuabili, dupa cum urmeaza:

a.) persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atât din România, cât si din strainatate;

b.) persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

c.) persoanelor juridice straine si persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate în România într-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocieriiýatribuibileýfiecareiýpersoane;

d.) persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în Romania sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

e.) persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizeaza venituri atât în România, cât si în strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Nu toti contribuabili ce realizeaza profit sunt obligati la plata acestuia, astfel sunt scutiti de de la plata acestuia urmatorii :

- trezoreria statului;

- institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate, daca legea nu prevede altfel;

- persoanele juridice române care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV din Codul fiscal;

- fundatiile române constituite ca urmare a unui legat;

- cultele religioase pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;

- institutiile de învatamânt particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii urmatori;

- fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

- fondul de compensare a investitorilor, înfiintat potrivit legii;

- Banca Nationala a României;

Începând cu 1 ianuarie 2007, din categoria contribuabililor scutiti de la plata

impozitului pe profit va face parte si ‘’fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii.’’

- Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si cele patronale pentru urmatoarele tipuri de venituri: - cotizatiile si taxele de înscriere ale membrilor;

- contributiile banesti sau în natura ale membrilor si simpatizantilor;

- taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

- veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la

competitii si demonstratii sportive;

- donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

- dividendele, dobânzile si veniturile realizate din vânzarea-cesionarea titlurilor de

participare obtinute din plasarea veniturilor scutite;

Începând cu 1 ianuarie 2007 aliniatul de mai sus va cuprinde ‘’dividendele si dobânzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite’’.

- veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

- resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

- veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de

fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole,conferinte, utilizate în scop social

sau profesional, potrivit statului acestora;

- veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în

proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost

folosite într-o activitate economica;

- veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit

de utilitate publica, din domeniul culturii, cercetarii stintifice, învatamântului,

sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile

sindicale si patronale;

-Organizatiile nonprofit, pentru veniturile din activitati economice realizate pâna la

nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din

veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit , precizate anterior.

Anul fiscal sau perioda impozabila, este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

1.2. Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu anumite exceptii în cazul carora se aplica un impozit minim, si anume:

- Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri în baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai sus este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate.

Acesti contribuabili trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila pentru a se cunoasteýveniturileýsiýcheltuielileýcorespunzatoareýacestorýactivitati.

La determinarea profitului aferent acestor activitati se iau în calcul si cheltuielile de conducere si administrare si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati.

Veniturile care se iau în calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activitatilor respective, înregistrate în conformitate cu reglementarile contabile.

Preview document

Impozitul pe Profit - Pagina 1
Impozitul pe Profit - Pagina 2
Impozitul pe Profit - Pagina 3
Impozitul pe Profit - Pagina 4
Impozitul pe Profit - Pagina 5
Impozitul pe Profit - Pagina 6
Impozitul pe Profit - Pagina 7
Impozitul pe Profit - Pagina 8
Impozitul pe Profit - Pagina 9
Impozitul pe Profit - Pagina 10
Impozitul pe Profit - Pagina 11
Impozitul pe Profit - Pagina 12
Impozitul pe Profit - Pagina 13
Impozitul pe Profit - Pagina 14
Impozitul pe Profit - Pagina 15
Impozitul pe Profit - Pagina 16
Impozitul pe Profit - Pagina 17
Impozitul pe Profit - Pagina 18
Impozitul pe Profit - Pagina 19
Impozitul pe Profit - Pagina 20
Impozitul pe Profit - Pagina 21
Impozitul pe Profit - Pagina 22
Impozitul pe Profit - Pagina 23
Impozitul pe Profit - Pagina 24
Impozitul pe Profit - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Impozitul pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă

INTRODUCERE Unul din cele mai motivante obiective care justifică existenţa unei întreprinderi este obţinerea de profit. În cadrul primei...

Ai nevoie de altceva?