Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4221
Mărime: 31.96KB (arhivat)
Publicat de: Didina Mihalcea
Puncte necesare: 8
Referat pentru Dreptul Concurentei

Extras din referat

Ratiunea principalã de a fi a politicii în domeniul concurentei (PDC) este determinatã de faptul cã piata nu poate, în mod natural, sã functioneze normal, fiind necesare interventii din afarã, care sã-i asigure o evolutie corespunzãtoare. Este bine cunoscut rolul fundamental jucat de piatã si concurentã în garantarea bunãstãrii consumatorilor, în realizarea unei repartitii optime a resurselor si în oferirea unei motivatii puternice privind cresterea eficientei si a nivelului tehnic si calitativ al productiei. Totodatã, principiul economiei de piatã deschise nu implicã existenta unei atitudini pasive fatã de modul de functionare al pietelor, ci dimpotrivã, impune mentinerea unei vigilente constante, pentru a permite mecanismelor pietei sã functioneze corect. Acest lucru devine cu atât mai necesar în actualul context mondial, al globalizãrii, caracterizat prin adâncirea integrãrii la nivelul pietelor.

Raportul Spaak studiaza în detaliu diferitele feluri de reglementari de piata, necesare într-o Piata Comuna; demonstreaza necesitatea politicii de competitie pentru evitarea practicilor discriminatorii, necesitatea metodelor de atac a politicilor monopoliste si necesitatea unor reguli clare referitoare la ajutorul de stat acordat industriei. Sunt studiate probleme din domeniul economic care apar datorita practicilor legislative si reglementatorii, diferite de la un stat la altul.

Conform teoriei economice, cresterea concurentei pe piatã va conduce la o mai bunã alocare a resurselor, ca urmare a faptului cã preturile bunurilor si serviciilor vor tinde cãtre nivelul costurilor marginale. În conditiile concurentei perfecte, preturile vor fi egale cu costurile marginale astfel încât profiturile vor fi zero. Ca atare, producãtorii vor avea tendinta sã intervinã pentru a-si creste profiturile, prin initierea unor mãsuri care sã ducã la restrângerea concurentei. Într-o guvernare caracterizatã prin „laissez-faire”, nu se va putea interveni împotriva unei asemenea optiuni strategice.

Factorii care au contribuit la introducerea de reguli în domeniul concurentei sunt de naturã diversã si au variat în timp. Fãrã a încerca sã facem trimiteri mult prea îndepãrtate în timp, trebuie sã observãm cã, primul set de reguli în domeniul concurentei a fost continut în US Sherman Act, din 1890. Mãsurile au fost adoptate ca rezultat al îngrijorãrilor crescânde legate de cresterea numãrului de întelegeri din domeniul cãilor ferate, petrolului si bãncilor de la sfârsitul secolului al XIX-lea, concentrãri economice care amenintau stabilitatea sistemului economic si politic. În diferitele tãri europene, de la începutul secolului al XX-lea, regulile în domeniul concurentei au cãutat sã asigure o balantã între beneficiile economice generate de colaborarea dintre firme si riscurile politice si economice pe care le implicã. Atât în Germania, cât si în Japonia dupã al doilea rãzboi, fortele aliate au impus o legislatie anti-monopoluri cu scopul de a restrânge puterea unor uriasi financiari-industriali, care sustinuserã eforturile de rãzboi ale acestor tãri. Din motive similare, prevederi anti-trust au fost introduse si în Tratatul CECO, semnat la Paris în 1954, care, spre deosebire de Tratatul CEE, a inclus de la început si reglementãri privind controlul concentrãrilor.

În cazul Comunitãtii Europene, regulile au fost introduse în 1957, prin Tratatul CEE, dar din ratiuni diferite. În acest caz, regulile privind concurenta au servit pentru a asigura faptul cã restrictiile – tarifare si netarifare – existente în cadrul relatiilor comerciale dintre tãrile membre si anulate prin acest tratat, nu vor fi înlocuite de carteluri între companii din diferite tãri.

Conform reglementãrilor comunitare, politica în domeniul concurentei nu reprezintã un scop în sine, ci o conditie necesarã realizãrii pietei interne. Astfel, Art. 3(g) TCE subliniazã faptul cã scopul urmãrit este acela de a permite instituirea unui „regim care sã asigure faptul cã, în cadrul pietei interne, concurenta nu este distorsionatã”.

Preview document

Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 1
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 2
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 3
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 4
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 5
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 6
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 7
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 8
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 9
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 10
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 11
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 12
Ajutoarele de stat în Uniunea Europeană - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Ajutoarele de Stat in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Europol

1.Misiune. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate informatiile referitoare...

Abuzul de Poziție Dominantă

Aspecte generale Regulile privind concurenţa cuprinse în Tratatul de constituire a Comunităţilor Europene sunt, se pare, un corolar al...

Practici Anticoncurentiale

Notiuni generale. Definitie. Clasificare Reprimarea practicilor anticoncurentiale este principala directie de actiune si principalul scop al...

Politici de concurență

1. Notiuni introductive In sens general, prin concurenta se intelege o confruntare intre tendinte adverse, care converg spre acelasi scop. In...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Suspendarea judecății

Suspendarea procesului civil, incident in desfasurarea judecatii in fata primei instante 1. Notiune Suspendarea procesului civil reprezinta...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Politică în domeniul concurenței - România, Bulgaria, Uniunea Europeană

POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI – ROMANIA, BULGARIA, UNIUNEA EUROPEANA – “Competitia conduce la continua perfectionare si eficientizare a...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Criza datoriilor suverane - cauze și consecințe

1.Introducere În anii ’90, SUA ṣi Zona Euro au avut traiectorii similare în ceea ce priveṣte contractarea de datorii. Drept urmare, ponderea...

Perfomanța Economică a Germaniei

Sistemul economic al Republicii Federale Germania se bazează pe economia socială de piaţă, politica economică fiind promovată prin instituţiile...

Ajutorul de stat

1. Introducere Experienţa ultimilor ani de integrare europeană arată că o concurenţă corectă şi nedistorsionată pe o piaţă este în beneficiul...

Strategia adaptării serviciilor de apă canal

1 ABORDARI TEORETICE GENERALE ÎN SFERA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 1.1 Serviciile publice: necesitate, continut Serviciul public reprezinta forma...

Ai nevoie de altceva?