Aleșii locali

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3137
Mărime: 25.48KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea: Administratie publica

Cuprins

  1. Capitolul 1. Conceptul de administratie publica locala 3
  2. Capitolul 2. Alesii locali 3
  3. 2.1. Consilierii locali si consilierii judeteni 4
  4. 2.2. Primarul 7
  5. Capitolul 3.Protectia legala a alesilor locali 11
  6. Capitolul 4. Drepturile si obligatiile alesilor locali 12
  7. Concluzii
  8. Bibliografie

Extras din referat

Capitolul 1. Conceptul de administratie publica locala.

Din punct de vedere etimologic, termenul de administratie provine din cuvintele de origine latina:,,ad” ,care inseamna la , si ,,minister” ,care se traduce prin supus , slujitor In limba latina exista si verbul ad-administrare , care inseamna aservi la ceva, a servi pe cineva.Pornindu-se de la aceasta semnificatie lingvistica, a fost emisa ideea ca administratia trebuie saa actioneze in folosul societatii, sa serveasca societatea, iar functionarii din administratie, in primul randministrii,trebuie sa fie slujitori ai societatii

Administratia publica locala poate fi definita ca o activitate complexa, generala sau specializata ce se realizeaza la nivelul circumscriptiilor administrative teritoriale de catre autoritati publice locale alese sau numite si a caror competenta se indeplineste in regim de putere publica numai in cadrul circumscriptiei administrative date.

Administratia publica locala este realizata dupa principia bine conturate prin lege sau prin practica autoritatilor fiecarei colectivitati locale.Aceste principii sunt: principiul autonomiei locale, principiul descentralizarii serviciilor publice, principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, principiul legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Capitolul 2.Alesii locali.

Conform articolului 23 din legea nr. 215/2001, alesii locali sunt: primarul, consilierii locali si consilierii judeteni.

Consilierii locali si consilierii judeteni, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul.

Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in accord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.

In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o funtie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

2.1. Consilierii locali si consilierii judeteni

Consilierii sunt alesi pentru un mandat de 4 ani.Consilierii locali si consilierii judeteni isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.

Pentru a fi consilier local, candidatul in cauza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa aiba varsta de 23 de ani inclusiv pana in ziua alegerilor

-sa nu ii fie interzisa inscrierea intr-un partid politic, potrivit prevederilor Constitutiei

-sa aiba cetatenia romana

-sa domicilieze in unitatea administrative-teritoriala in care candideaza

-sa beneficieze la drepturile electorale

Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti.Persoana al carei mandate este supus validarii nu participa la vot.Consilierii locali si consilierii judeteni, ale caror mandate au fost validate, sunt obligati sa depuna in fata consiliului local, respective a consiliului judetean, urmatorul juramant in limba romana: ,,Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei(orasului, judetului). Asa sa-mi ajute Dumnezeu”.Dupa declararea de legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar, respective de presedintele consiliului judetean.Acestia primesc un semn distinctive al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

Preview document

Aleșii locali - Pagina 1
Aleșii locali - Pagina 2
Aleșii locali - Pagina 3
Aleșii locali - Pagina 4
Aleșii locali - Pagina 5
Aleșii locali - Pagina 6
Aleșii locali - Pagina 7
Aleșii locali - Pagina 8
Aleșii locali - Pagina 9
Aleșii locali - Pagina 10
Aleșii locali - Pagina 11
Aleșii locali - Pagina 12
Aleșii locali - Pagina 13
Aleșii locali - Pagina 14
Aleșii locali - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Alesii Locali.docx

Alții au mai descărcat și

Prefectul, autoritate de tutelă administrativă

Capitolul I – Consideraţii generale 1.1 Noţiunea de administraţie publică – privire generală Noţiunea de administraţie publica are un dublu sens,...

Organizarea Administrației Publice Locale în România

CONSIDERAŢII GENERALE Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte,...

Consiliul Local

Legislatie recomandata 20 I Introducere privind dreptul administrativ şi administraţia publică I.1.Noţiunea de administraţie publică Normele...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Consiliul Local

Introducere Pentru a defini noţiunea de „consiliu local”, trebuie mai întâi să ne raportăm la dispoziţiile articolului 121 aliniatul (1) din...

Sancțiunile Penale Aplicate Fucționarilor Publici și Demnitarilor Publici

Lucrarea de față reflectă preocuparea pentru examinarea aspectelor de doctrină și jurisprudență privind sancțiunile penale aplicate funcționarilor...

Concurența Neloială

1. Consideraţii generale privind concurenţa neloială. Practicile anticoncurenţiale reprezintă mijloace neoneste folosite de unii agenţi economici...

Administrația publică locală - aleșii locali

1.Administratia publica locala: Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Drept Administrativ

Administraţia publică, ca activitate, se realizează printr-o multitudine de forme organizatorice care grupează categorii întregi de oameni ce...

Administrația Publică Locală - aleșii locali

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi orăşeneşti, ca...

Aleșii Locali

1. Administratia publica locala: principii Administratia publica locala, desemneaza ansamblul de structuri administrative si autoritati locale...

Legi pentru Drept Administrativ

LEGE nr.90 din 26 martie 2001 privind privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor Textul actului publicat în M.Of....

Administrația publică locală - aleșii locali

1.Administratia publica locala: Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul...

Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova

INTRODUCERE În ultimii ani, în Republica Moldova parteneriatul public-privat câștigă tot mai mult teren, fiind o metodă eficientă de implicare și...

Ai nevoie de altceva?