Combaterea Evaziunii Fiscale

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 13226
Mărime: 63.86KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Vieru
Puncte necesare: 9
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I
 3. Concepțiile generale prind evaziunea fiscală
 4. - 1 Definirea evaziunii fiscale și caracterizarea ei 3
 5. - 2 Clasificarea evaziunii fiscale: 5
 6. a) Legală 6
 7. b) Ilegală 7
 8. Capitolul II
 9. Modalități de combatere a evaziunii fiscale
 10. - 1 Cauzele ce generează evaziunea fiscală 8
 11. - 2 Forme de manifestare a evaziunii fiscale 13
 12. - 3 Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 21
 13. Concluzii 27
 14. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Evaziunea fiscală este una dintre cele mai răspîndite și periculoase încălcări fiscale, fiind unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanță cu care statele de astăzi se confruntă și ale cărei consecințe nedorite caută să le limiteze și mai mult, desființarea fiind practic imposibilă. Evaziunea fiscală este ”marea gaură” în legislația națională care cauzează mari deficituri la bugetul național de stat. Tolerarea acestui fenomen din partea statului poate cauza un haos în economie și va crea probleme în dezvoltarea normală a activității de întreprinzători pe principiile legale. Problema evaziunii fiscale este o problemă veșnic actuală care își găsește reflectare în orice domeniu în orice perioadă de timp. De aceea se efectuează cît mai multe cercetări și studii pentru a putea descrie cît mai detaliat fenomenul de evaziune fiscală, bazîndu-se pe ideea că cu cît mai multe cunoști despre inamic, cu atît mai ușor va fi combaterea ei. Pe această idee m-am bazat și eu la momentul alegerii tematicii pentru studiu individual, care îmi va permite să realizez motivul tentației cu care se luptă marii evazioniști.

Problematica cu care se confruntă practica judiciară, precum și organele competente în vederea realizării activității profesionale este neconcordanța legislației penale și a celei fiscale, lipsa unor comentarii calificative în această materie, oferă posibilitate contribuabililor de a se eschiva de la obligațiile legale, interpretînd legea în favoarea lor. Menținîndu-se în literatura de specialitate ca fiind rezultanta logică a defectelor și inadvertenţelor unei legislaţii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum şi a unei neprevederi şi nepriceperi a legiutorului a cărui fiscalitate excesivă e tot atît de vinovată ca şi cei care sunt provocaţi prin aceasta la evaziune, evidențiind astfel o strînsă legătură între cota excesivă a impozitului și evaziunea fiscală. Aceste neconcordanțe legale, lacune, lipsa unei practici judiciare unanime conduc spre jefuirea statului de fața organelor fiscale ce conduce la prejudicierea bugetului de stat, astfel înrăutățind situația condițiilor de viață a populației responsabile plătitoare de impozite.

Pe parcursul acestei lucrări voi descoperi și analiza cauzele generatoare a evaziunii fiscale și formele de manifestare a acestora, pentru a putea propune măsuri eficiente de combatere, care vor preîntîmpina apariția cauzelor generatoare și vor împiedica realizarea formelor de desfășurare. Pentru aceasta ne propunem a descoperi și analiza:

- cauzele ce provoacă apariția evaziunii,

- evenimentele ce-i impulsionează pe subiecții impunerii la eschivare,

- faptele juridice ce-i facilitează în comitea eschivărilor de la plățile fiscale,

- domeniile de activitate a evazioniștilor,

- zonele offshore și paradisurile fiscale care oferă posibilitatea unei evaziuni fiscale, ocolind prevederile legale,

- impedimentele legale precum și omisiunile legale în vederea contracarării fenomenului de evaziune fiscală

- identificarea problemelor cu care se confruntă organele fiscale în momentul cercetării infracțiunii de evaziune fiscală

- determinarea problematicii de depistare a circumstanțelor care ar proba vinovăția subiecților la comiterea evaziunii fiscale ilegale

În urma realizării a tuturor sarcinilor vom fi capabili să formulăm propuneri și recomandări în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale bazate pe rezultatele obținute în urma cercetării atît a legislației naționale, cît și a celei din alte țări. Astfel în teză sunt înaintate propuneri și recomandări privind căile de combatere a evaziunii fiscale, precum și sugestii de a ajusta prevederile legale la necesitățile actuale acomodate la specificul mentalității cetățenilor.

Necesitatea contracarării acestui fenomen de evaziune fiscală legală sau ilegală este inevitabilă, deoarece acesta va putea atenta în viitor la stabilitatea economiei, creînd astfel situații nefavorabile pentru dezvoltarea și prosperarea țării. Drept consecință este obiectul de studiu al mai multor cercetători ce doresc să descopere noi modalități de prevenire precum și de depistare a unor astfel de activități, care sunt foarte greu de urmărit. Doctrina servind drept un suport indirect de interpretare și explicare a legislației fiscale, deoarece aceasta conține foarte multe neclarități și necesită posedarea unor cunoștințe specializate de baza pentru a-i putea înțelege adevărata intenție a legiuitorului.

Structura acestei lucrări va cuprinde 5 capitole care vor analiza evaziunea fiscală sub mai multe aspecte, ce ne vor permite în final să obținem cunoștințe de bază față de specificul evaziunii fiscale și să putem analiza formele de manifestare a acesteia comparativ cu țările vecine, sau pe plan internațional. Pentru început vom încerca să concluzionăm o definiție reușită a evaziunii fiscale și să vedem cum conținutul acesteia variază de la o lege la alta, noțiunea nefiind normată legal, oferind spațiu pentru interpretări și eschivări, precum și vom face o importantă delimitare între frauda fiscală și evaziunea fiscală, adesea confundate și utilizate incorect de doctrinari. Vom analiza cauzele apariției evaziunii fiscale, pentru ca ulterior să putem formula propuneri în vedea combaterii și prevenirii unor astfel de circumstanțe. De asemenea vom delimita cele mai des utilizate forme de evaziune fiscală, observînd modul cum acestea se desfășoară și evoluează, în baza ingeniozității contribuabilului și nepriceperea legiuitorului.

Preview document

Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 1
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 2
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 3
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 4
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 5
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 6
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 7
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 8
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 9
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 10
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 11
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 12
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 13
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 14
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 15
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 16
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 17
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 18
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 19
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 20
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 21
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 22
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 23
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 24
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 25
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 26
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 27
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 28
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 29
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 30
Combaterea Evaziunii Fiscale - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Combaterea Evaziunii Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale în Republica Moldova

Introducere Statul modern este o instituţie extrem de dinamică şi de mare complexitate cu nenumărate funcţii cărui funcţionare şi finanţare este...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Frauda și Evaziunea Fiscală

Secţiunea 1. Evaziunea fiscală: reglementare juridică, concept Domeniul fiscal face parte din aria preocupărilor legislativului încă din anul...

Evaziune Fiscală

I EVAZIUNEA FISCALA 1. NOTIUNE Juristii români au fost preocupati înca de la inceputul secolului de definirea evaziunii fiscale, în acest scop...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală - căi, mijloace de combatere

I. FISCALITATE – OBIECTIV ŞI NECESITATE A ECHILIBRULUI BUGETAR 1.1. Caracterizarea generală a conţinutului fiscalităţii Apariţia sistemului...

Controlul Financiar de Stat și Combaterea Evaziunii Fiscale

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele se confruntă şi ale cărui...

Studiu privind identificarea evaziunii fiscale și metode de prevenire și combatere a acesteia

Introducere MOTO: ”Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Evaziunea fiscală în România și căile de prevenire și combatere a acesteia

1. Definire Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legata de stat si aparitia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au evoluat...

Evaziunea fiscală - metode de combatere a evaziunii fiscale

I Conceptul de evaziune fiscală 1. Noţiunea de evaziune fiscală Evaziunea fiscală reprezintă la momentul prezent un fenomen economic dar şi...

Ai nevoie de altceva?