Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3507
Mărime: 31.72KB (arhivat)
Publicat de: Sorin H.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1.Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.)

Istoric; domenii de activitate

Organizația Internațională a Muncii, cea mai veche și mai vastă instituție specializată din sistemul Organizației Națiunilor Unite, a luat ființă în anul 1919 prin Tratatul de la Versailles (partea XIII), concretizând ideea fundamentală înscrisă în Constituția sa conform căreia o pace universală și durabilă nu se poate stabili decât pe baza justiției sociale.

în accepțiunea O.I.M., justiția socială implică respectul drepturilor omului, un nivel de viață decent, condiții de muncă umane, perspective pozitive pentru ocuparea forței de muncă și securitatea economică.

în 1944, prin Declarația de la Philadelphia, au fost dezvoltate scopurile și principiile sale fundamentale, afirmându-se principial că:

- munca nu este o marfă;

- libertatea de expresie și de asociere este o condiție indispensabilă a unui progres susținut;

- sărăcia, oriunde ea există, constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor;

-toate ființele umane, fără deosebire de rasă, credință sau sex, au dreptul de a-și urmări progresul lor material și dezvoltarea lor spirituală în libertate și demnitate, în securitate economică și cu șanse egale.

Organizația Internațională a Muncii este singura instituție internațională ce funcționează pe principiul tripartitismului, politica și programele sale fiind formulate de reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor pe picior de egalitate cu cei guvernamentali. O.I.M. încurajează, de asemenea, instaurarea tripartitismului în cadrul statelor membre, îndemnându-le să stabilească un dialog social eficient prin asocierea organizațiilor sindicale și patronale la elaborarea și, dacă este cazul, la punerea în aplicare a politicilor naționale în domeniul social și economic, ca și în multe alte sectoare.

Considerându-se că „neadoptarea de către o națiune anume a unui regim de muncă cu adevărat uman constituie un obstacol în calea eforturilor altor națiuni doritoare să îmbunătățească soarta muncitorilor în propriile lor țări, O.I.M. a constituit și constituie cadrul instituțional cel mai adecvat care, la scară internațională, permite abordarea problemelor și preconizarea soluțiilor pentru ca peste tot în lume condițiile de muncă și securitate socială să fie cât mai bune.

în concretizarea principiilor constituționale, Organizația Internațională a Muncii și-a structurat activitățile în următoarele direcții:

- elaborarea de politici și de programe internaționale ce vizează promovarea drepturilor fundamentale ale omului, ameliorarea condițiilor de viață și de muncă și dezvoltarea posibilităților de angajare în muncă;

- stabilirea normelor internaționale de muncă în paralel cu structurarea unui sistem de control al aplicării normelor, destinat să orienteze acțiunea națională în sensul aplicării acestor principii;

- organizarea unui vast program de cooperare tehnică pe plan internațional, definit și pus în aplicare în cadrul unui parteneriat activ cu mandanții, menit să ajute țările să aplice în mod concret aceste principii;

- derularea de programe de'formare, de învățământ, de cercetare și publicații ce vin în sprijinul celorlalte forme de activitate.

- în ultimii ani, Organizația Internațională a Muncii a promovat o Agendă pentru munca decentă, ce include 4 obiective strategice, și anume crearea de locuri de muncă, garantarea recunoașterea și respectarea drepturilor lucrătorilor, lărgirea ariei de protecție socială, precum și promovarea dialogului social. Astfel definit, conceptul muncă decentă a fost formulat de către componentele tripartite ale O.I.M. - guvernele și organizațiile lucrătorilor și angajatorilor - ca o modalitate de a identifica prioritățile-cheie ale organizației .

De asemenea, în contextul împlinirii în anul 2019 a 100 ani de la înființare, Organizația Internațională a Muncii și-a propus, printre altele, să analizeze implicațiile la nivelul pieței muncii aflate într-un proces de schimbare majoră care vizează aspecte cum sunt demografia, tehnologiile, schimbările climatice sau natura schimbătoare a producției și a ocupării forței de muncă.

Bibliografie

- Nicolae Voiculescu, Maria -Beatrice Berna, Tratat de drept social internațional european, Editura Universul Juridic, București, 2019

- PLAN D’ACTION (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en oeuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187), Adopté par le Conseil d’Administration de l’Organisation International du Travail à sa 307e session (mars 2010)

Preview document

Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 1
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 2
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 3
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 4
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 5
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 6
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 7
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 8
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 9
Condiții de muncă potrivit normelor Organizației Internaționale a Muncii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Conditii de munca potrivit normelor Organizatiei Internationale a Muncii.docx

Alții au mai descărcat și

Indemnizații

INTRODUCERE Sistemul public de asigurări sociale oferă tuturor participanților dreptul de a beneficia atît de o protecție pe termen lung ( pensie...

Etica academică a studenților și masteranzilor

1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Timpul de odihnă al salariaților

Introducere O revendicare istorică importantă a lucrătorilor încă din secolul al XlX-lea dar, de regulă, inaplicabilă chiar în prezent, credem,...

Dialogul social și comunicarea tripartită

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Tema aleasă pentru realizarea acestui proiect îşi propune să trateze deliberatele dialogului social şi a...

Organizații cu atribuții în domeniul turismului

1. Organizaţii naţionale cu atribuţii în turism Turismul este un sector de activitate cu profil complex, un agregat de servicii şi activităţi cu...

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național

1.Noţiune,natura juridică şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1.Cadrul legal naţional Anterior anului 1990,contractul colectiv de...

Contractul Colectiv de Munca

Contractul colectiv de munca 1. Notiuni introductive cu privire la contractul colectiv de munca În dreptul nostru civil, respectiv în Codul...

Globalizarea și România

ASPECTE GENERALE ALE GLOBALIZARII Unii cred ca globalizarea este un fenomen nou, insa ea se intampla de vreo 300 de ani, de pe la inceputul epocii...

Contractul Colectiv de Munca

Contractul colectiv de munca Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o...

Contractele de Muncă

Argument. Munca, înteleasa ca activitate creatoare de valori materiale sau spirituale este indisolubil legata de viata omului. Munca reprezinta o...

Ai nevoie de altceva?