Corelația contractului civil cu alte contracte

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4166
Mărime: 54.05KB (arhivat)
Publicat de: Felix Gheorghiu
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DREPT CATEDRA DREPT CIVIL

Cuprins

 1. GENERALITĂŢI 2
 2. I. CORELAȚIA CONTRACT CIVIL –CONTRACT ADMINISTRATIV 2
 3. 1.1 Contractul civil 3
 4. 1.2 Contractul administrativ 3
 5. 1.3 Corelare contract civil-contract administrativ 4
 6. II.Corelare Contract Civil-Contract Comercial 5
 7. 2.1Aspecte doctrinare 5
 8. 2.2 Corelarea contractului de vînzare din drept comercial cu cel din drept civil. 5
 9. III. Corelația contractului civil cu contractul individual de muncă 7
 10. IV. Corelarea contractului civil cu contractul din dreptul familiei 8
 11. 4.1 Aspecte doctrinare 8
 12. 4.2 Corelația contractului civil cu contractul matrimonial 8
 13. V. Corelarea contractului civil cu contractul din dreptul locativ 10
 14. VI. Corelarea contractului civil cu contractul din dreptul proprietății intelectuale 11
 15. Concluzii 12
 16. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

GENERALITĂŢI

După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale distincte.Toate ramurile de drept sunt divizate în ramuri de drept public și ramuri de drept privat. Drept civil este principala ramură din domeniul dreptului privat, astfel această ramură reglementează toate relațiile patrimoniale și personal nepatrimoniale dintre subiecții aflați pe picior de egalitate.Din sectorul dreptului privat drept civil este considerată ramura de drept comun ,astfel normele din această ramură pot să reglementeze practic orice relație patrimonială apărută între 2 subiecți.Ca urmare se observă faptul că normele din dreptul civil au o aplicabilitate foarte largă ,fiind aplicate într-o varietate de situații distincte.Un domeniu larg reglementat de către normele dreptului civil este ,,contractul’’ care este unul dintre cele mai principale intrumente juridice folosit în cadrul societății practic în toate domeniile dreptului privat cît și domeniul dreptului public.

Drept fapt că contractul este folosit practic în toate ramurile de drept de multe ori se pune problema în practică ce norme vor guverna aceste contracte,această problemă rezultînd din faptul că dreptul civil este singura ramură care reglementează cel mai detaliat acest domeniu.Dreptul civil reglementează relațiile dintre subiecții puși pe picior de egalitate,dar în practică există contracte în care părțile nu se află pe picior de egalitate,cum ar fi contractul administrativ,astfel se pune întrebarea în ce măsură sunt compatibile normele din dreptul cvil asupra la astfel de contracte sau dacă ar fi posibil aplicarea normelor dreptului civil asupra la așa tip de contracte. În practică întîlnim o varietate de contracte cum ar fi contractul matrimonial,contractul locativ,contractul individual de muncă,contractul comercial ,etc. Astfel necesită a fi văzut în ce măsură aceste contracte se aseamănă cu contractul civil clasic pentru a vedea în ce măsură acestor contarcte vor putea fi aplicate normele din domeniului dreptului civil și în ce măsură aceste norme sunt aplicabile acestor contracte.

I. CORELAȚIA CONTRACT CIVIL –CONTRACT ADMINISTRATIV

1.1 Contractul civil

Contractul civil este acordul de voință între două sau mai multe persoane realizat în scopul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil.

Încheierea contractelor este guvernată de principiul libertăţii contractuale, deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane.Principiul libertății contractuale presupune mai multe aspecte astfel părțile sunt libere să contracteze sau să nu contracteze,nimeni nu poate fi silit să încheie un contract decît în cazurile prevăzute de lege; fiecare are posibilitatea de a alege orice fel de contract,atît prevăzut de lege cît și contracte ce nu sunt prevăzute de lege ;părțile sunt libere să determine prin voința lor clauzele pe care urmează să le cuprindă contractul și efectele pe care trebuie să le producă ;numai părțile înseși prin acordul lor pot modifica sau rezolvi un contrcat valabil încheiat. Sub aspectul formei încheierii contractului, libertatea contractuală se exprimă prin ceea ce se numeşte consensualism; contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal făcută, ea are "putere de lege" între părţi. Însemnătatea contractului, ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice se învederează în toate domeniile, de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (ca de pildă, cumpărarea celor necesare traiului), pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale.

Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare, educă oamenii în sensul disciplinei contractuale,deasemenea contractul constituie un mijloc foarte importnat în ce ține de circuitul mărfurilor într-o societate.

1.2 Contractul administrativ

În doctrina actuală, contractul administrativ este definit ca reprezentând un acord de voinţă, dintre o autoritate publică, aflată pe o poziţie de superioritate juridică, pe de-o parte şi alte subiecte de drept, pe de altă parte, prin care se urmăreşte satisfacerea unui interes general, prin prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrări publice sau punerea în valoare a unui bun public, supus unui regim de putere publică. În prezent, pot fi identificate următoarele trăsături principale ale contractului administrativ:

a). reprezintă un acord de voinţă între o autoritate a administraţiei publice sau alt subiect de drept autorizat de o autoritate a administraţiei publice, pe de-o parte şi un particular, pe de altă parte;

b). presupune efectuarea de lucrări, prestarea de servicii, etc., de către particular, în schimbul unei plăţi;

c). părţile trebuie să accepte unele clauze de natură regulamentară stabilite prin lege sau în baza legii, prin Hotărâre a Guvernului; 94

d). autoritatea administraţiei publice nu poate ceda interesele, drepturile sau obligaţiile sale decât altei autorităţi a administraţiei publice, iar particularul le poate ceda la rândul său, doar cu acordul administraţiei publice;

e). când interesul public o cere sau când particularul nu şi-a îndeplinit din culpă obligaţiile contractuale ori când executarea devine prea împovărătoare pentru particular, autoritatea administraţiei publice poate modifica sau rezilia unilateral contractul;

f). soluţionarea litigiilor revine instanţelor de contencios administrativ.

Bibliografie

-Baies S. Roșca N. Drept Civil Ediția IV-a Chișinău 2011 392 p.

-Cebotari V. Dreptul familiei. Ediţia a II-a. Chişinău: S.n 2008. 345 p.

- Dana Apostol Tofan ,Drept Administrativ Universitatea Dunăre de Jos Galați 2007 98 p.

- Florea B. Dreptul proprietății intelectuale Ediția II-a Editura România de Mîine București 2006 158 p.

-Romandaş N. Boişteanu E. Dreptul muncii. Chişinău: S.n., 2007. 396 p.

- Rusu V. Focșa Gh. Drept Comercial Chișinău 2006 371p.

-Perjaru A Drept locativ Chișinău 2009 50 p.

Alte surse:

-Codul civil Nr. 1107-XV din 06.06.2002. Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002

-Codul muncii. Publicat în Monitorul Oficial Nr.159-162 din 29.07.2003

-Hotărârea Guvernului Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 29-31 la 28.02.2002

- LEGE Nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe Publicat : 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193 art Nr : 630 Data intrarii in vigoare : 01.01.2011

Preview document

Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 1
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 2
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 3
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 4
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 5
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 6
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 7
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 8
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 9
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 10
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 11
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 12
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 13
Corelația contractului civil cu alte contracte - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Corelatia contractului civil cu alte contracte.docx

Alții au mai descărcat și

Contractele Administrative

1. Sinteză asupra originii şi evoluţiei teoriei contractelor administrative 1.1 Originea teoriei şi receptarea ei în doctrina românească Noţiunea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractele Comerciale

INTRODUCERE În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale....

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Devoluțiunea succesorală legală în viziunea actualului și noului cod civil și elemente de drept comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Efectele Contractului de Asigurare

1. Efectele contractului 1.1 Notiune si reglementare Prin efectele contractului se înteleg raporturile juridice civile nascute din acel contract,...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Ai nevoie de altceva?