Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare

Referat
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 9082
Mărime: 29.81KB (arhivat)
Publicat de: Anonymous A.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. I. Introducere – atributii
 2. II. Organizare si functionare
 3. III. Constituirea tribunalului arbitrar
 4. 1. Numirea arbitrilor
 5. 2. Încetarea calitatii de arbitru
 6. 3. Obligatiile arbitrilor
 7. 3.1. Obligatia de competenta
 8. 3.2. Obligatia de a pastra integritatea arbitrajului
 9. 3.3. Obligatia de informare
 10. 3.4. Obligatia de comunicare
 11. 3.5. Obligatia de a actiona profesional
 12. 3.6. Obligatia de a pronunta sentinta
 13. 3.7. Obligatia de a respecta confidentialitatea dezbaterilor si a
 14. deliberarilor
 15. 4. Conflictul de interese
 16. 5. Raspunderea arbitrilor

Extras din referat

I. Introducere

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României, este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta în exercitarea atributiilor ce îi revin.

Sediul Curtii de Arbitraj este în Bucuresti, bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3. ;i are misiunea de a promova, în România, arbitrajul comercial intern si international precum si alte cai alternative de solutionare a litigiilor. Principala atributie a Curtii de Arbitraj consta în organizarea si administrarea solutionarii pe calea arbitrajului a unor litigii comerciale interne sau internationale, daca partile au încheiat în acest sens o conventie arbitrala scrisa..

Curtea de Arbitraj mai are urmatoarele atributii:

1)asista partile, la cererea lor, în organizarea arbitrajului ad hoc;

2)elaboreaza modele de conventii arbitrale si le asigura difuzarea în cercurile economice; prezinta, în aceste cercuri, avantajele arbitrajului comercial;

3) dezbate în cadrul Curtii de Arbitraj sau în colaborare cu comisiile de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, aspectele de drept mai deosebite ivite în practica arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului comercial intern si international;

4) colaboreaza cu celelalte comisii de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, în special prin schimbul de liste de arbitri si de experienta, precum si pentru desfasurarea unor actiuni comune de promovare a arbitrajului comercial;

5) tine evidenta practicii arbitrale; întocmeste culegeri de practica arbitrala; asigura documentarea în domeniul arbitrajului comercial intern si international;

6) face propuneri privind îmbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului comercial;

7) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului pe plan mondial;

8) îndeplineste orice alte atributii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament si prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

II. Organizare si functionare

Curtea de Arbitraj este condusa de un colegiu compus din: presedinte, vicepresedinte si 3 membri. Colegiul Curtii de Arbitraj este numit de catre Comitetul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a României, dintre arbitrii înscrisi pe lista. Cei 3 membri sunt propusi de presedintele Curtii de Arbitraj. Presedintele Curtii de Arbitraj are conducerea curenta a acestei Curti si o reprezinta în relatiile interne si internationale. De asemenea, presedintele exercita atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitral, prevazute în Regulile de procedura arbitrala. Vicepresedintele ajuta presedintele în îndeplinirea atributiilor sale si este înlocuitorul de drept al acestuia. Presedintele si vicepresedintele pot fi alesi arbitri sau supraarbitri în tribunalul arbitral.

Curtea de Arbitraj se compune din 35-40 arbitri, numiti de Comitetul Executiv al Camerei de Comert si Industrie a României la propunerea presedintelui în functiune al Curtii de Arbiraj, timp de 3 ani dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de relulaentul de procedura arbitrara. Peste acest numar, dar fara a depasi jumatate din el, în lista de arbitri pot fi înscrisi si persoane care figureaza pe listele de arbitri ale unor institutii permanente de arbitraj din strainatate.

Înscrierea în lista de arbitri se face cu acordul scris al persoanelor în cauza.

Colegiul are urmatoarele atributii principale:

1) asigura conducerea generala a Curtii de Arbitraj;

2) aproba Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj;

3) propune, daca este cazul, modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Curtii de Arbitraj, precum si a Normelor privind taxele arbitrale si cheltuielile arbitrale;

5) organizeaza întocmirea de culegeri de jurisprudenta a Curtii de Arbitraj si avizeaza publicarea acestora; asigura procurarea de documentatie straina, îndeosebi reglementari referitoare la arbitrajul comercial;

6) stabileste atributiile secretariatului Curtii de Arbitraj.

Totalitatea arbitrilor înscrisi în lista de arbitri constituie plenul Curtii de Arbitraj.

Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile colegiului acestei Curti cu privire la activitatea desfasurata, discuta probleme de drept mai deosebite ivite în activitatea Curtii de Arbitraj si examineaza propunerile privind reglementarile referitoare la arbitrajul comercial. Curtea de Arbitraj are un secretariat compus din asistenti arbitrali si alti salariati încadrati de Camera de Comert si Industrie a României, la propunerea presedintelui Curtii. Asistentul arbitral este încadrat în functia de consilier juridic.

Solutionarea litigiului apartine exclusiv tribunalului arbitral.În întelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este arbitrul unic sau, dupa caz, totalitatea arbitrilor învestiti de parti prin conventia arbitrala ori în conformitate cu Regulile de procedura arbitrala sa solutioneze un litigiu determinat si sa pronunte o hotarâre definitiva si obligatorie pentru ele

III. CONSTITUIREA TRIBUNALULUI ARBITRAL

Tribunalul arbitral este instanta care va solutiona litigiul aparut între partile la conventia arbitrala.

Partile pot stabili prin conventie componenta tribunalului arbitrai, numarul arbitrilor si conditiile pe care acestia trebuie sa le îndeplineasca, modalitatile de contestare a mem¬brilor tribunalului arbitrai, ca si alte aspecte legate de activitatea tribu¬nalului arbitrai. În orice caz, pentru a fi valabila, conventia arbitrala trebuie sa contina numele sau modalitatea de numire a arbitrilor.

Preview document

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 1
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 2
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 3
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 4
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 5
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 6
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 7
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 8
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 9
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 10
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 11
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 12
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 13
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 14
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 15
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 16
Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României - Organizare și Funcționare - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Curtea de Arbitraj Comercial International de pe Langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Organizare si Functionare.doc

Alții au mai descărcat și

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Aplicarea Legii Străine

Ȋn literatura de specialitate și ȋn practica judiciarǎ se disting mai multe forme ale aplicǎrii legii strǎine: -legea strǎinǎ poate fi aplicatǎ ca...

Prezentarea Procedurii Arbitrale - Avantaje

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Statutul specific instanţelor arbitrale atrage după sine particularitati distincte. Statul nu da dreptul instantei...

Convenția de Arbitraj

Capitolul I.Precizări prealabile.Noţiunea de arbitraj Conceptul de arbitraj comercial internaţional comportă mai multe accepţiuni: a)într-o primă...

Aspecte generale privind arbitrajul comercial internațional

CAPITOLUL 1 Conceptul de arbitraj Majoritatea litigiilor dintre participanţii la relaţiile comerciale internaţionale se soluţionează de către...

Norma Conflictuală cu Privire la Forma Actelor Juridice

Dreptul internaţional privat reprezintă totalitatea normelor care soluţionează conflictul de jurisdicţii, precum şi cele privind condiţia juridică...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Acțiunea în Anulare a Sentințelor Arbitrate Străine

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA ARBITRAJULUI 1. SCURT ISTORIC 1.1. Arbitrajul pe plan internaţional. Elemente de drept...

Curtea de arbitraj București - Organizare și funcționare

Arbitrajul reprezinta un mijloc corespunzator de a reglementa rapid si in mod echitabil litigiile care pot sa apara din tranzactiile comerciale in...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE ARBITRAJ SECTIUNEA I ISTORICUL INSTITUTIEI In acepţiunea cea mai larga1 termenul de – arbitraj – desemnează fie...

Cadrul Juridic General al Arbitrajului

1. Arbitrajul. A fost perceput dintotdeauna ca o alternativa preferabila cadrului judiciar institutionalizat, statal.Celeritatea,...

Cursuri Arbitraj

Metode alternative de solutionare a conflictelor comerciale În general, teoria solutionarii litigiilor si mai ales a managementului acestora...

Introducere în Studiul Arbitrajului Comercial

1.1. Notiunea de arbitraj comercial Activitatea comeciala este una dintre cele mai vechi activitati desfasurate în cadrul relatiilor economice de...

Ai nevoie de altceva?