Darea de mită

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3602
Mărime: 16.99KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

  1. 1.Text incriminator
  2. 2.Obiectul ocrotirii penale
  3. 3.Subiectii infractiunii
  4. 4.Latura obiectiva
  5. 5.Latura subiectiva
  6. 6.Forme.Modalitati.Sanctiuni

Extras din referat

Darea de mita

1.Textul incriminator

Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 254 alin. (3) se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. (2) si (3).

2.Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic special al acestei incriminari consta în acele relatii sociale a caror normala formare, desfasurare si dezvoltare nu ar fi posibile fara asigurarea în activitatea unitatilor prevazute în art. 145 C. pen., persoanelor juridice de drept privat, organizatiilor publice internationale, unitatilor publice dintr-un stat strain, instantelor internationale ori adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain, a unei permanente probitati din partea angajatilor acestora si fara combaterea actiunilor de corupere savârsite de anumite persoane fizice rau intentionate, actiuni care pun astfel în pericol bunul mers al acestor entitati.

Obiectul material.

Pentru controversele aparute în legatura cu existenta sau nonexistenta obiectului material al acestei fapte penale facem trimitere la cele aratate cu ocazia examinarii obiectului material al luarii de mita. In plus însa, cu privire la aceasta chestiune, s-a mai spus ca desi la darea de mita lipseste în genere obiectul material, atunci când oferirea de mita a fost respinsa, banii sau foloasele care trebuiau sa aiba rolul de mijloace de savârsire a faptei devin obiecte materiale ale acesteia.

3.Subiectii infractiunii

Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestei infractiuni poate fi orice persoana fizica ce îndeplineste conditiile generale pentru a raspunde penal.

Mai pot fi autori ai infractiunii de dare de mita, potrivit art. 8 din Legea nr. 78/2000, managerii, directorii, administratorii, cenzorii sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.

Darea de mita (coruptia activa) mai poate fi comisa, de asemenea, conform art. 8 din Legea nr. 78/2000, de una din urmatoarele categorii de persoane:

functionarii sau persoanele care îsi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori alte persoane care exercita atributii similare în cadrul unei organizatii publice internationale la care România este parte; membrii adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care România este parte;

functionarii sau persoanele care îsi desfasoara activitatea pe baza unui :ontract de munca ori alte persoane care exercita atributii similare în cadrul Comunitatilor Europene; persoanele care exercita functii judiciare în cadrul instantelor internationale i caror competenta este acceptata de România, precum si functionarii de la grefele icestor instante; functionarii unui stat strain;

membrii adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

Subiect activ poate fi si o persoana juridica, în conditiile si cu limitarile tratate în art. 191 alin. (I) C. pen. . Raspunderea penala a persoanei juridice nu include raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la avârsirea aceleiasi infractiuni de dare de mila.

Participatia penala este posibila în toate formele sale (coautorat, instigare, omplicitate).

Contributia mai multor persoane la constituirea obiectului de luare, respectiv le dare de mita, este irelevanta, atâta timp cât a existat o singura întelegere, iar linurile, care formau o entitate unica, au fost predate de o singura persoana, efiind aplicabile dispozitiile referitoare la concursul real de infractiuni.

Dupa cum lesne se poate observa, în sistemul Codului penal român, coruptia ctiva si coruptia pasiva constituie incriminari distincte. In aceste conditii de icriminare, mituitorul (corupatorul) este autorul faptei de dare de mita si nu articipant la infractiunea de luare de mita.

Subiectul pasiv special este autoritatea publica, institutia publica, persoana indica de interes public, persoana juridica privata unde îsi exercita atributiile de erviciu cel caruia i se da mita.

Preview document

Darea de mită - Pagina 1
Darea de mită - Pagina 2
Darea de mită - Pagina 3
Darea de mită - Pagina 4
Darea de mită - Pagina 5
Darea de mită - Pagina 6
Darea de mită - Pagina 7
Darea de mită - Pagina 8
Darea de mită - Pagina 9
Darea de mită - Pagina 10
Darea de mită - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Darea de Mita.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Sistemul bugetar public național

Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Infracțiunea de Luare de Mită

I.INTRODUCERE Coruptia-fenomen juridic si sociologic Ce subiect poate fi mai tentant,mai interesant si totodata,mai controversat,decât...

Prezumția de Nevinovăție

Prezumţia de nevinovăţie a fost instituită pentru prima dată ca regulă de drept în secolul al XVIII-lea în legislaţia SUA şi apoi în Declaraţia...

Revocarea Donațiilor

Contractul de donaţie, face parte din categoria actelor cu titlu gratuit, mai precis a liberalităţilor, deoarece transmiţătorul îşi micşorează...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Darea de mită

Introducere Fenomenul corupției este analizat în această lucrare cu instrumentele literaturii neo-instituționaliste economice, politologice și...

Corupția și licitația

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Corupție

CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Explicaţii preliminare Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „CORUPTIO”, caracterizând o anumită...

Darea de mită

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase. După structura şi...

Ai nevoie de altceva?