Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1988
Mărime: 18.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică.

În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate"; „Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant"; „Pedeapsa cu moartea este interzisă."

Dreptul la viață ocrotește un atribut inerent al ființei umane.. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar. în articolul menționat, Constituția se referă la accepțiunea restrânsă a dreptului la viață, adică la persoană în sensul ei fizic. Dreptul la viață și integritate fizică și psihică presupune interdicția de a nu se aduce nicio atingere a acestora din partea celorlalte persoane sau din partea statului, decât în condițiile stabilite de lege. Exemple de moduriîn care sunt afectate viața și integritatea persoanei sunt: omorul, rănirea, violențele fizice, tortura, sechestrarea, violul, amenințarea etc." .

Anumite atingeri ale integrității fizice și psihice pot să fie aduse din considerente legate de apărarea ordinii publice, a intereselor generale ale colectivității sau pentru protejarea sănătății unor indivizi. Astfel, se pot efectua vaccinări ca măsură preventivă împotriva răspândirii epidemiilor, recoltarea de sânge pentru efectuarea unor analize, tratamente, operații, necesare pentru salvarea vieții unor persoane, expertize sau examinări care presupun intervenții asupra corpului unor persoane în scopul cercetării de către autoritățile publice etc.

la viață a suscitat o serie de discuții în legătură cu aprecierea momentului apariției vieții unei persoane. S-a pus problema dacă putem considera ființa umană din momentul nașterii sau dintr-un anume moment al concepției. Pornind de la aceaslă dilemă există păreri diferite în legătură cu întreruperea sarcinii, dacă este justificată sau nu. Hxislă numeroase puncte de vedere care pledează în favoarea respectării vieții private a femeii, sau a dreptului cuplului de a decide în legătură cu nașterea unui copil.

Progresele biologice, pe lângă efectele benefice au și efecte care pot să ducă la atingerea integrității, demnității și siguranței persoanei. Din acest punct de vedere Declarația UNESCO din 1997 privind genomul uman și drepturile omului este o încercare de a proteja persoana, făcând să prevaleze dreptul la demnitate și liberul consimțământ.

Respectarea integrității fizice și psihice cuprinde și aspectul legal de inlerzicerea torturii, a pedepselor sau a tratamentelor degradante, inumane.

Garanțiile dreptului la viață, la integritate fizică și psihică se conjuga cu prevederile legii noastre penale. Pe de altă parte, sunt întărite de reglementările internaționale, de tratatele, de convențiile la care România este parte.

Constituția noastră interzice pedeapsa cu moartea, așa cum am văzut. Tara noastră a aderat atât la Protocolul nr. 6 al Convenției europene, cât și la Protocolul nr. 2 lu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (adoptat în 1989 și intrat în vigoare în 1991). In Decretul-lege nr. 6/1990, pedeapsa cu moartea prevăzută anterior pentru unele infracțiuni din Codul penal și legile speciale a fost abolită, fiind înlocuită cu pedeapsa detențiunii pc viață.

Preview document

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 1
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 2
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 3
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 4
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 5
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 6
Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea individului si siguranta persoanei.docx

Alții au mai descărcat și

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Protecția internațională a drepturilor omului - libertatea individuală și siguranța persoanei

Libertatea individuala si siguranta persoanei In art. 9 din Pactul International cu privire la drepturile civile si politice la care Romania a...

Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului

INTRODUCERE După decembrie 1989 au intervenit în viaţa publică modificări radicale în ceea ce priveşte libertăţile cetăţăneşti democratizarea...

Persoana și dreptul personalității

1.Drepturile personalitătii Preliminarii Sub această denumire (de origine germanică) sunt calificate, în general acele drepturi inerente...

Violarea Secretului Corespondenței

Dreptul la respectarea vietii private este un drept fundamental, consfintit în legea fundamentala, un drept al personalitatii, protejat în normele...

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Drepturile și libertățile fundamentale ale drepturilor omului

1.Drepturile si libertătile fundamentale ale omului garantate de Conventia Europeană si de protocoalele sale aditionale Fundamentîndu-se pe...

Te-ar putea interesa și

Cetățenia Română

ARGUMENT În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Cetățenia Română

INTRODUCERE În timpurile moderne, odată cu extinderea şi diversificarea relaţiilor sociale pe arii geografice din ce în ce mai largi, populaţia...

Drepturile Omului CEDO

I. DREPTURILE OMULUI 1. Primele preocupari pentru protectia drepturilor omului Drepturile omului reprezinta principalele conditii care permit...

Ai nevoie de altceva?