Capacitatea juridică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4001
Mărime: 34.58KB (arhivat)
Publicat de: Barbara B.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. PLANUL LUCRĂRII
 2. INTRODUCERE ...2
 3. CAPITOLUL I CAPACITATEA JURIDICĂ ...3
 4. SECȚIUNEA 1.1 CAPACITATE DE FOLOSINȚĂ .4
 5. SECȚIUNEA 1.2 CAPACITATE DE EXERCIȚIU ..4
 6. CAPITOLUL II NOȚIUNEADE PERSOANĂ ..5
 7. CAPITOLUL III SCLAVIA 7
 8. SECȚIUNEA 3.1 GENERALITĂȚI ...7
 9. SECȚIUNEA 3.2 IZVOARELE SCLAVIEI ..7
 10. SECȚIUNEA 3.3 CONDIȚIA JURIDICĂ A SCLAVULUI ..8
 11. CAPITOLUL IV SEMISCLAVIE ..9
 12. SECȚIUNEA 4.1 HOMO LIBER BONA FIDE SERVIENS 9
 13. SECȚIUNEA 4.2 PERSOANELE IN MANCIPIO 9
 14. SECȚIUNEA 4.3 AUCTORATI 9
 15. SECȚIUNEA 4.4 REDEMPTI AB HOSTIBUS .9
 16. SECȚIUNEA 4.5 COLONII .10
 17. SECȚIUNEA 4.6 DEZROBIȚII ...10
 18. CAPITOLUL V LIBERTATEA 11
 19. SECȚIUNEA 5.1 GENERALITĂȚI .11
 20. SECȚIUNEA 5.2 OAMENII LIBERI ..11
 21. SECȚIUNEA 5.3 CETĂȚENII 11
 22. SECȚIUNEA 5.4 LATINII ...12
 23. SECȚIUNEA 5.5 PEREGRINII ...13
 24. COCLUZII ..14
 25. BIBLIOGRAFIE .15

Extras din referat

INTRODUCERE

În societatea sclavigista romană nu orice ființă umană putea să participe la raporturile juridice, în calitate de titular de drepturi și obligații. Societatea moderna însă recunoaște fiecărui om drepturile asa-zice ”naturale” sau ”fundamentale” , răspunzând în acest fel necesităților vieții sociale.

Acest lucru nu era posibil în lumea antică romană datorită ierarhiilor spciale instraurate dincolo de considerentele demnității umane.

I CAPACITATEA JURIDICĂ

Capacitatea juridică, nu este alta decât acea capacitatea abstractă și generală ce se identifică cu personalitatea juridică. În concret, capacitatea juridică a unei persoane poate fi mai mult sau mai puțin simplă. Capacitatea juridică în dreptul roman este recunoscută individului de ordinea juridică sau este oglindită în normele date de stat, tocmai pentru a produce acele efecte juridice prevăzute de aceeași ordine.

Capacitatea juridică are două înțelesuri, unul general, iar celălalt este special.

În sensul general caput înseamnă personalitatea juridică sau capacitatea de a avea drepturi, pe care un om liber poate să aibă sub un raport oarecare.

În sensul special caput înseamnă totalitatea drepturilor în ceea ce privește libertatea, cetățenia, familia.

Deplina capacitate juridică presupunea existența a două categorii de elemente: unele de drept, altele de fapt. Cele de drept cer ca omul să fie liber(status libertatis), să fie cetățean roman(status civitatis), și să nu găsească în puterea altei persoane(status familiae), adică să fie independent.

Capacitatea juridică ia ființă odată cu nașterea individului, cu condiția ca acesta să fie născut viu și viabil și să aibă înfățișare umană. Uneori ea putea lua naștere odată cu concepția copilului, dacă interesele lui o cereau, cum era de pildă în cazul în care era vorba de succesiunie acestuia la averea tatălui său mort, după concepție. Este regula pe care dreptul roman a transmis-o lumii moderne: ” copilul conceput este privit ca și născut, ori de câte ori interesele lui o cer” (infans conceptus pro nato habetur, quotiens de commodis eius agitur)

Capacitatea juridică(personalitatea) dispare odată cu moartea fizică sau “civilă”. Acesta din urmă are loc când o persoană își pierde libertatea, cetățenia sau partea familială, când, de pildă, intrând, printr-o adrogațiune, adică o adopțiune în anumite forme, într-o altă familie, își pierde calitatea de sui iuris(care este capabila sa incheie acte juridice, sa dea in judecata si sa fie chemat in judecata.) devenind alieni iuris (opusul sui iuris).

Capacitatea său ”personalitatea juridică” în dreptul roman era de două feluri: capacitate de folosință(juridcă sau de drept ) și capacitate de exercițiu(de fapt)

1.1 CAPACITATE DE FOLOSINȚĂ

Capacitate de folosință poseda numai acea persoana fizică, care indeplinea următoarele trei condiții: aveau calitatea de om liber, era cetățean și respectiv șef de familie (deci nu se afla sub puterea părinteasca). Conform terminologiei juridice romane , persoana fizică trebuia să aibă: “status libertatis”, “status civitatis” și “status familiae”.

1.2 CAPACITATE DE EXERCIȚIU

Capacitatea de exercițiu aparține acelor persoane care au “status libertatis”,”civitatis” si “familiae”, deci indeplinesc condițiile cerute pentru existența capacității de folosință, iar în plus, aceste persoane trebuiau să aibă discernământ necesar indeplinirii rolului pe care îl jucau în viața juridică, respectiv de a avea posibilitatea de a precumpani în orice faptă sau acțiune. Astfel, nu aveau capacitate de exercițiu, de pildă: femeile, impuberii(cu o anumită vârstă 1-7 ani; 7-14 ani și peste 25 ani), debilii sau alienații mintali, etc.

Bibliografie

- VI Hanga, M. Jacotă, Tratat de drept roman, București, 1964

- Cf. I. Dogaru, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Europa, Craiova, 1997

- VI. Hanga, Drept privat roman, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1978

- Dumitru Burghelea, Drept privat roman,Ed. ALFA, Iași, 2004

- Valerius M. Ciucă, Lecții de drept roman, vol I, Polirom, 1998

- Liniamenti di istoria del diritto romano, Giuffre Editore, Milano, 1990

- Cf.C. Tomulescu, Drept roman, București, 1958

- Vladimir Hanga, Mircea Dan Bocșan, Curs de drept privat roman, Univ. Juridic, București, 2006

- Cristinel Murzea, Drept roman, Ed. ALL BECK

- I. Cătuneau, Curs elementar de drept roman, Ed. Cartea Românească, București, 1927

- http://file.ucdc.ro/cursuri/D_1_N13_Drept_roman_Molcut_Emil.pdf -data:06.05.2015, ora 13:40

- http://www.stiucum.com/drept/drept-roman/Persoanele62589.php -data:07.05.2015, ora: 2:32

Preview document

Capacitatea juridică - Pagina 1
Capacitatea juridică - Pagina 2
Capacitatea juridică - Pagina 3
Capacitatea juridică - Pagina 4
Capacitatea juridică - Pagina 5
Capacitatea juridică - Pagina 6
Capacitatea juridică - Pagina 7
Capacitatea juridică - Pagina 8
Capacitatea juridică - Pagina 9
Capacitatea juridică - Pagina 10
Capacitatea juridică - Pagina 11
Capacitatea juridică - Pagina 12
Capacitatea juridică - Pagina 13
Capacitatea juridică - Pagina 14
Capacitatea juridică - Pagina 15
Capacitatea juridică - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Capacitatea juridica.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Capacitatea de folosință și de exercițiu a persoanei juridice

1. Persoana juridică 1.1 Definitie Persoana juridică reprezintă un colectiv de oameni care, întrunind conditiile cerute de lege, este titular de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Persoana Fizică ca Subiect de Drept

Ca subiecţi de drept Legislaţia Republicii Moldova prevede două persoane: - persoană fizică - persoană juridică În referatul dat vom precăuta...

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, libertatea individului și siguranța persoanei

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică. În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la...

Instituția capacității de folosință a persoanei fizice

Capitolul I. Consideraţii introductive În înţelesul curent persoana este un individ al speciei umane, omul considerat prin totalitatea însuşirilor...

Capacitatea de Exercițiu a Persoanei Fizice

Capacitatea de exercitiu a persoanelor fizice îsi gaseste reglementarea juridica în mai multe izvoare de drept si anume: - Decretul nr. 31/1954...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Încetarea persoanei juridice

INTRODUCERE În lucrarea de față mi-am propus să tratez o temă cu un spectru larg și o importanță deosebită atât în viața juridică, cât și în...

Protecția Juridică a Tinerilor în Raporturile de Muncă

PROTECŢIA JURIDICĂ A TINERILOR ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE §1....

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Capacitatea juridică civilă a Ministerului Apărării

Introducere La temelia dreptului civil ca drept privat prin excelenta se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?