Dreptul magistraților

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3119
Mărime: 32.67KB (arhivat)
Publicat de: Adda A.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

  1. Introducere . ...pag 2
  2. Capitolul 1. Magistrat și magistratură în legile justiției pag 4
  3. Capitolul 2. Noțiuni de judecător și procuror . ..pag 5
  4. Capitolul 3. Drepturile magistraților .pag 7
  5. Capitolul 4. Drepturile patrimoniale .pag 9
  6. Capitolul 5. Alte drepturi ale judecătorilor și procurorilor .pag 10
  7. Cuprins pag 13
  8. Bibliografie .pag 14

Extras din referat

Introducere

Cuvântul magistrat derivă din latinescul "magister" care înseamnă "conducător, învățător, maestru" și care, în Roma Antică era definit că fiind „cetățeanul ales pentru exercitarea unor importante atribuții de conducere" , dar în același timp, noțiunea de magistrat includea și calitatea de membru al corpului judiciar.

În Roma Antică desemna orice conducător ales pentru a exercită o funcția legislativă, executivă sau judecătorească. Sensul modern al cuvântului provine din limba franceză, unde prin "magistristrați desemnează "membrii puterii judiciare", adică judecătorii- magistrați de scaun și procurorii - magistrații de parchet. Nu este inclus în aceeași categorie și cuvântul „magistrate" din limba engleză unde, conform tradiției dreptului anglo-saxon, se face distincție între magistrates (magistrați) și judges (judecători): primii sunt aleși de comunitate pe o perioadă determinată să facă justiție în cauzele de cea mai mică importantă, pe când ceilalți sunt numiți și sunt permanenți.

Termenul de magistrat este întâlnit și în cuprinsul Tratatului încheiat la Conferința de pace de la Paris din anul 1858, care prevedea că „Funcționarea judecătorească este încredințatămagistraților, numiți de Hospodar" . Hospodarul era un titlu pe care-l purtau odinioară Domnii români supuși Porti . Legea din 12 ianuarie 1861, preluând ideile din prevederile Convenției de la Paris din 719 august 1858, stabilea că Înalta Curte avea atribuții ca Înalta Curte de Casație, și că înalta Curte de Justiție, judecând pe miniștri, pe înalții demnitari și pe membrii săi, fiind și instanță disciplinară pentru magistrați.

Noțiunea de magistrat a fost adoptată pentru prima dată în prima lege de organizare judecătorească, Legea de organizare judecătorească din 17 martie 1865 care, alături de noțiunile de funcționar judecătoresc", „judecător”, „membru" și „procuror" a folosit-o și pe cea de magistrat.

Următoarele acte normative apărute în timp care au reglementat organizarea judecatorească au renunțat la folosirea termenului de magistrat urmând ca în anul 1992, prin Legea nr. 92 să fie reluată folosirea termenului de magistrat, alături de sintagma "corpul magistraților".

Prima referire la "magistrați" o găsim în art. 40 din Constituție din care înțelegem că judecătorii Curții Constituționale a României nu sunt incluși în corpul magistraților și, de altfel, nici art. 142-144 Constituție care le reglementează statutul (sunt judecători, au mandate de 9 ani, sunt numiți câte trei de Senat, Camera Deputaților și Președinte, sunt independendenți și inamovibili pe durata mandatului) și nici legislația infraconstituțională nu le atribuie calitatea de magistral și nu îi supune autorității disciplinare a CSM.

Art. 52 alin. 3 din Constituție prevede că "magistrații sunt implicați în administrarea justiei.

Bibliografie

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Magistrat, definiție preluată și din Dicționarul Explicayiv al Limbii Române, DEX, Ed. Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, ediția a II-a, revizuită, București, 2016.

- Răspunderea juridică a magistratului în context național și european- rezumat, coordonator prof. Univ. Dr. Alexandru Boroi, autor, doctorand Profo Alexandru, 2016.

- https://dexonline.ro/definitie/hospodar.

- De la ÎCCJ la Curtea Supremă de Justiție o istorie a legilor de organizare și funcționare 1861-2001 Emanuel Albu, judecăder ÎCCJ.

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Judec%C4%83tor.

- Dicționar Explicativ al Limbii Române.

- Organizarea sistemului judiciar, NOTE DE CURS, Universitatea București, Prof. Univ. Dr. Traian Briciu C.

Preview document

Dreptul magistraților - Pagina 1
Dreptul magistraților - Pagina 2
Dreptul magistraților - Pagina 3
Dreptul magistraților - Pagina 4
Dreptul magistraților - Pagina 5
Dreptul magistraților - Pagina 6
Dreptul magistraților - Pagina 7
Dreptul magistraților - Pagina 8
Dreptul magistraților - Pagina 9
Dreptul magistraților - Pagina 10
Dreptul magistraților - Pagina 11
Dreptul magistraților - Pagina 12
Dreptul magistraților - Pagina 13
Dreptul magistraților - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Dreptul magistratilor.docx

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Măsurile preventive

Notiunea de masuri preventive in scopul acestora Masurile preventive reprezinta acea categorie a masurilor procesuale, prevazute de lege, cu...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Incompatibilități

1.Consideraţii preliminare Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în...

Te-ar putea interesa și

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Etica și Deontologia Funcționarilor Publici

Argument Una dintre cărămizile societăţii moderne, dacă o putem numi aşa, este funcţia publică. Această parte importantă a dezvoltării umane a...

Drepturile și obligațiile magistraților. Codul deontologic al acestora

In statul de drept justitia poate fi privita sub doua aspecte: ca sistem al organelor judecatoresti si ca activitate desfasurata de aceste organe....

Dreptul în Concepția Romanilor

Introducere Dreptul roman este ansamblul de norme de conduită , care exprimă voinţa clasei dominante , instituite şi sancţionate de către stat....

Răspunderea juridică a magistratului

Introducere Magistrații, fie ei judecători sau procurori, au obligația să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile...

Răspunderea magistraților

Investirea în funcția de judecător și procuror presupune pe lângă dobândirea calității de magistrat și o anume conduită a celui învestit, care să...

Dreptul Muncii - 2013

În viaţa socială, munca se prestează într-o multitudine de raporturi juridice, deci munca se poate presta într-un raport juridic de muncă, dar se...

Ai nevoie de altceva?